УБЖ 2020, 77(3): 225–231

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.225

 

Шевченко Г.В.

 

Мікротрубочки цитоскелету у формуванні індукованої аеренхіми адвентивних коренів Zea mаys (Poaceae)

 

Резюме

Рослини Zea mays вирощували впродовж 12 днів у середовищі із дефіцитом сірки за стандартною методикою, застосування якої викликає формування порожнин аеренхіми в адвентивних коренях. На рівні меристеми і зони розтягування коренів досліджували клітини кори, які беруть участь у формуванні лізигенної аеренхіми трофічного типу. Вперше дослідили організацію тубулінових мікротрубочок цитоскелету в клітинах, які облямовують порожнини аеренхіми. Визначали етапи загибелі клітин, упродовж яких відбувається руйнування мікротрубочок, та співвідносили їх із літературними описами розвитку процесів програмованої клітинної загибелі через нестачу сірки, фосфору, калію, азоту та кисню в поживному середовищі. Досліджували кортикальні та ендоплазматичні мікротрубочки, які є головними складовими каркасу цитоскелету клітин рослин. Порівняння ступеня руйнування кортикальних і ендоплазматичних мікротрубочок з етапами послідовного розвитку програмованої загибелі клітин показали, що ендоплазматичні мікротрубочки зазнають дезорганізації пізніше, ніж кортикальні. Руйнування кортикальних мікротрубочок відбувається на первинних етапах розвитку програмованої загибелі клітин та призводить до руйнування жорсткого каркасу клітини, що сприяє порушенню організації цитоплазматичної мембрани. Останнє призводить до появи мембранних інвагінацій, які розглядають як маркер ранніх етапів загибелі клітин. Відмічено, що ендоплазматичні мікротрубочки зберігаються в нативному стані до кінцевих етапів загибелі та їхнє руйнування відбувається разом із рештками клітинних органел.

 

На головну