УБЖ 2020, 77(4): 237–248

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.237

 

Мосякін С.Л., Мандак Б.

 

Новий диплоїдний вид Chenopodium ucrainicum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG): морфологічний опис та ілюстрований огляд

 

Резюме

Наведено морфологічний опис нового виду Chenopodium ucrainicum Mosyakin & Mandák (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG), який споріднений з C. suecicum та C. ficifolium. На цей час новий вид достовірно відомий з декількох локалітетів в Україні (три місцезнаходження у м. Київ, одне – у Київській області, одне – у Рівненській області), але він, очевидно, розповсюджений ширше, або ж навіть може виявитися адвентивним у Східній Європі. Порівняння наших рослин з іншими таксонами, наприклад, C. suecicum (incl. C. neumanii, etc.), C. ficifolium, декількома морфотипами C. album, а також з рослинами, відомими під назвами C. borbasii, C. missouriense (sensu stricto та sensu auct. europ.), C. lobodontum та деякими іншими, показало, що C. ucrainicum морфологічно відрізняється від усіх цих відомих таксонів, що мають назви видового рангу. Новий вид характеризується пізнім цвітінням та плодоношенням: у Києві плодоношення зазвичай триває з другої половини вересня до початку листопада. Така фенологічна особливість значно зменшує можливості обміну генетичним матеріалом через гібридизацію з близько спорідненими диплоїдними видами, зокрема C. ficifolium або C. suecicum, які зазвичай квітують та утворюють плоди раніше, у липні–серпні (до середини вересня). Ця особливість також вказує на те, що новий таксон добре відокремлений від інших представників роду і дійсно є справжнім видом, а не просто ще одним з численних слабо диференційованих морфотипів групи C. album. Для того, щоб дослідники мали змогу визначити C. ucrainicum у природі та гербарії, у статті та її електронному додатку наведені оригінальні ілюстрації, а саме: скановані зображення голотипу (один зразок, що містить частини однієї рослини, змонтовані на чотирьох гербарних аркушах), натурні фотографії рослин та їхніх частин на різних стадіях розвитку, а також мікрофотографії плодів та насінин. Цитологічні та молекулярні дані дослідницької групи Б. Мандака (дослідження тривають, детальні результати будуть опубліковані окремо) показали, що C. ucrainicum є B-геномним диплоїдом, спорідненим з C. suecicum та C. ficifolium.

 

На головну