УБЖ 2020, 77(4): 270–282

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.270

 

Придюк М.П.

 

Представники роду Galerina (Hymenogastraceae) з плевроцистидами в Україні

 

Резюме

Надано інформацію про знахідки в Україні деяких представників роду Galerina. Вказаний рід все ще залишається тут досить фрагментарно вивченим, і тому став предметом спеціального дослідження. Стаття продовжує серію публікацій і в ній йдеться про представників роду, які мають плевроцистиди у гіменії. Зазначимо, що ці види не утворюють монофілетичної групи і, згідно до останніх даних, можуть належати до різних підродів. Проте точна філогенетична позиція багатьох з них ще не відома і потребує окремого вивчення. Деякі із представлених у цій статті видів (Galerina annulata, G. atkinsoniana і G. salicicola) вперше виявлені в Україні, а інші (G. marginata, G. pruinatipes та G. vittiformis) знайдені в нових локалітетах. Один вид (G. vittiformis) в Україні представлений двома формами (f. bispora та f. teraspora). Окрему увагу приділено G. marginata, який містить аматоксини, а тому є смертельно отруйним. Завдяки широкому розповсюдженню в Україні та подібності до їстівного Kuehneromyces mutabilis цей вид досить небезпечний для збирачів грибів. Для всіх наведених у статті видів надано діагнози, дані про місця знахідок в Україні та загальне поширення, а також оригінальні ілюстрації їхніх карпофорів і мікроструктур. Додатково наведені основні ознаки, які дозволяють відрізнити G. marginata від Kuehneromyces mutabilis.

 

На головну