УБЖ 2020, 77(4): 283–293

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.283

 

Дідух Я.П., Коломійчук В.П. Футорна О.А.

 

Васильківський степ – найбільша незаповідана плакорна степова ділянка Лівобережної України

 

Резюме

Наведено дані щодо рослинного покриву найбільшої на лівобережжі Степової зони України незаповіданої степової ділянки – Васильківського степу (площа 10714,4 га), розташовано на Дніпропетровщині у межиріччі рік Самари та Вовчої. Наведено історичні факти, що обумовили існування ділянки у сучасних межах, подано дані фізико-географічних умов цієї території, схарактеризовано особливості рослинного покриву колишнього артилерійського полігону. Основу ділянки формують степи класу Festuco-Brometea (all. Festucion valesiacae (ass. Salvio nemorosae-Festucetum valesiacae var. Vicia tenuifolia) та Stipo lessingianae-Salvion nutantis (аss. Stipo lessingianae-Salvietum nutantis) з вкрапленням на південних схилах аss. Tanaceto millefolii-Salvietum nemorosae, а по днищах тальвегів – поширенням лучних угруповань із легким засоленням, які наліжать до cl. Festuco-Puccinellietea (ass. Festucetum regelianae) та cl. Artemisietea vulgaris (ass. Convolvulo-Brometum inermis та Cardarietum drabae). Фрагментарно трапляються ділянки чагарникових угруповань cl. Rhamno-Prunetea (ass. Rhamno-Prunetum stepposae та Sambuco nigra-Aceretum negundo), а також cl. Robinietea (аss. Elytrigio repenis-Robinietum pseudoacaciae), що свідчить про процеси олучнення, зачагарникування та заліснення. Подано оцінку екологічного режиму угруповань на основі методики синфітоіндикації. Встановлено два вектори показників екофакторів, що визначають диференціацію рослинних угруповань. Один пов’язаний із вологістю ґрунту, аерацією, вмістом мінеральних форм азотних сполук і гідротермічними умовами (омброрежимом), де найбільш віддалені позиції займають чагарники, а інший має протилежну спрямованість, де крайні позиції займають степові угруповання аss. Stipo lessingianae-Salvietum nutantis var. Poa angustifolia та Tanaceto millefolii-Salvietum nemorosae, що визначаються хімічними властивостями ґрунту, терморежимом та освітленістю. В оптимальних умовах знаходяться угруповання all. Festucion valesiacae. Розпочато роботу зі створення на цій території ландшафтного заказника загальнодержавного значення з відповідним режимом охорони та можливістю включення його до Національного природного парку “Самарський бір”.

 

На головну