УБЖ 2020, 77(4): 305–313

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.305

 

Нипорко С.О., Вашеняк Ю.А.

 

Перша знахідка Myurella sibirica (Plagiotheciaceae, Bryophyta) в Україні

 

Резюме

Повідомляється про знахідку нового для бріофлори України виду Myurella sibirica (Plagiotheciaceae, Bryophyta). Вид було виявлено на схилі г. Маслятин (381 м н.р.м.) на території Національного природного парку “Кременецькі гори” (Тернопільська обл.). Він ріс серед інших мохів на прошарках ґрунту в тріщинах вертикальної поверхні вапнякової стінки біля узлісся під кроною Betula klokovii. Myurella sibirica досить рідко трапляється в горах Європи й більш поширений в горах Азії та Північної Америки. Вид включено до списку Міжнародного союзу охорони природи (категорія Vulnerable), Червоної книги європейських мохоподібних (категорія Endangered), Європейського червоного списку мохів, печіночників та антоцеротів (категорія Vulnerable) та низки Червоних списків країн Європи. Наведено морфологічну характеристику виду, його відмінності від інших двох видів роду, що ростуть в Україні (M. julacea та M. tenerrima), подано відомості щодо географічного поширення та еколого-ценотичної приуроченості виду, розглянуті питання його охорони, текст проілюстровано оригінальними фотографіями. Зроблено припущення про реліктовість популяції M. sibirica на г. Маслятин.

 

 

На головну