УБЖ 2020, 77(4): 314–323

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.314

 

Топчій Н.М., Михайленко Н.Ф., Онойко О.Б., Сиваш О.О.

 

Особливості функціонування фотосинтетичного аппарату лісових рослин за різного світлозабезпечення

 

Резюме

Досліджено функціональний стан фотосинтетичного апарату тіньовитривалих лісових трав’яних видів (Polygonatum multiflorum, Convallaria majalis, Asarum europaeum) та рослин чагарникового ярусу (Padus avium, Corylus avellana, Euonymus europaeus), які зростали на ділянках із різним рівнем світлового забезпечення. Максимальний квантовий вихiд фотохiмiчних реакцiй у фотосистемах II (F/ Fm) рослин різних ярусів та ділянок знаходився в межах 0,766-0,815. Вище значення F/ Fm виявлено у трав’яних видів із краще забезпеченої вологою і мінеральними елементами та більш затіненої ділянки. За низької густини потоку фотонів (ГПФ) діючого світла (80 мкмоль∙м-2∙с-1) трав’яні рослини з такої ділянки мали вищі реальний квантовий вихід (F’/ F’m), фотохiмiчне гасiння флуоресценцiї хлорофiлу (qP) та квантовий вихід електронного транспорту (φФСII). Нижчий рівень нефотохімічного гасіння флуоресценцiї (qN) в антені трав’яних рослин на світлі з низькою ГПФ вказує на меншу частку розсіювання енергії у світлозбиральному комплексі. За високої ГПФ (800 мкмоль∙м-2∙с-1) відмічалося зниження F’/ F’m, φФСII і qP (особливо qP в Asarum europaeum та Convallaria majalis) та зростання qN у всіх видів трав’яних рослин з різних ділянок. Значення параметрів qP та φФСII як за низької, так і високої ГПФ діючого світла були вищими у Padus avium та Euonymus europaeus, що зростали на менш освітленій ділянці. Вищий φФСII та нижчий рівень qN у рослин чагарникового ярусу з більш затіненої ділянки вказують на ефективніше використання сонячної енергії у фотосинтетичних процесах. Вищі абсолютні значення параметрів qP і φФСII у рослин чагарникового ярусу при 800 мкмоль∙м-2∙с-1 свідчать про їхню вищу резистентність до дії світла високої інтенсивності, порівняно із трав’яними видами. Досліджувані рослини трав’яного і чагарникового ярусів характеризуються високою пластичністю фотосинтетичного апарату, що забезпечує можливість зростання як під наметом лісу, так і на відкритих ділянках.

 

На головну