УБЖ 2020, 77(4): 331–343

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.331

 

Маменко Т.П., Коць С.Я.

 

Пероксидне окиснення ліпідів клітинних мембран у формуванні та регуляції захисних реакцій рослин

 

Резюме

В огляді узагальнено новітні відомості щодо ролі процесів пероксидного окиснення ліпідів клітинних мембран та продуктів ліпопероксидації у формуванні та регуляції метаболізму рослин за дії стресових чинників. Наголошується, що проникність плазмолеми є інтегральним показником визначення функціонального стану рослинних клітин за дії стресу. Розглянуто значення процесів ліпопероксидації у формуванні захисних реакцій та підтриманні гомеостазу рослин за несприятливих впливів. Зроблено висновок про те, що активація пероксидного окиснення ліпідів може спричинити розвиток пошкоджень клітини та її загибель, і водночас індукувати включення захисних механізмів та розвиток адаптивних реакцій, спрямованих на підвищення стресостійкості. Обговорюються завдання і перспективи подальшого вивчення процесів пероксидного окиснення ліпідів клітинних мембран для з’ясування ролі продуктів ліпопероксидації у сигналінгу, регуляції та підтримці гомеостазу за дії стресорів.

 

 

 

На головну