УБЖ 2020, 77(5): 349–362

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.05.349

 

Мельник В.І., Баранський О.Р.

 

Генезис та динаміка ареалу Daphne cneorum (Thymelaceae) в межах України

 

Резюме

Детальне вивчення географічного поширення та стану популяцій рідкісного виду флори Європи Daphne cneorum (Thymelaceae) в історичному аспекті від початку флористичних досліджень дозволило встановити динаміку його ареалу в нашій країні. Аналіз фітогеографічних та палеологічних даних показав, що цей вид є міграційним реліктом (в сенсі Szafer, 1975). Як третинний релікт D. cneorum зберігся на Волино-Подільській височині та з цього рефугіуму мігрував на Поліську та Придніпровську низовини і Придніпровську та Люблінську височини в міжльодовиковому та післяльодовиковому періодах. Українська частина ареалу D. cneorum складається з двох фрагментів – волино-подільського та придніпровського. Диз’юнкція, вочевидь, виникла в результаті невідповідності екологічних умов (кислі ґрунти на кристалічних породах) Українського щита фізіологічним потребам кальцієфільного виду D. cneorum. Диз’юнкції між волино-подільською, білоруською та люблінською частинами ареалу виду мають, на нашу думку, антропогенне походження. Протягом останнього сторіччя в Україні відбувається інтенсивна деградація популяцій та фрагментація ареалу D. cneorum. Антропогенне навантаження призвело до регресивних змін ареалу виду в країні. У зв’язку з низькою насіннєвою продуктивністю відмирання рослин не компенсується поповненням і в порушених місцезростаннях відбувається повна елімінація популяцій D. cneorum. Вид зник зі складу флори Розточчя, Волинської височини та Кременецьких гір. Оскільки абсолютний заповідний режим є неефективним для популяцій D. cneorum, наголошено на необхідності розробити заходи з охорони цього виду в природних місцезростаннях.

 

На головну