УБЖ 2020, 77(5): 369–377

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.05.369

 

Царенко О.М., Цимбалюк З.М., Булах О.В., Ниценко Л.М.

 

Морфологічні особливості квіток, пилкових зерен і плодів Valeriana tuberosa (Valerianaceae)

 

Резюме

Представлено результати дослідження квіток, пилкових зерен і плодів Valeriana tuberosa (секція Tuberosae, Valerianaceae). За допомогою світлової та сканувальної електронної мікроскопії були досліджені морфологічні особливості квіток, пилкових зерен і плодів, складені їхні детальні описи та встановлені специфічні ознаки. Уточнено морфологічні ознаки суцвіття, приквітничків та елементів двостатевих квіток. Встановлено, що пилкові зерна V. tuberosa 3-борозні, сплющено-сфероїдальні або майже еліпсоїдальні за формою (П/Е = 0,85-1,33), середніх та великих розмірів, в обрисі з екватора еліптичні, зрідка округлі, в обрисі з полюса слабко 3-лопатеві або 3-лопатеві. Скульптура екзини шипувато-шипикувата з бородавками. Уточнено відомі та виявлено нові ознаки плодів. Уперше відзначено сосочкоподібні папілозні вирости периклінальних стінок екзокарпа зі штрихоподібними, струменястими та бородавчастими кутикулярними утворами поверхні, виявлено особливості продихового апарату екзокарпу, описано особливості трихом, кутикулярної структури плодів. Отримані дані є важливим джерелом додаткових ознак при ідентифікації виду та подальшого їхнього використання у вирішенні питань таксономії та філогенії.

 

На головну