УБЖ 2020, 77(5): 398–404

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.05.398

 

Хасанова А.Е., Мусаєв Н.А.

 

Біоелектричні характеристики клітин Chara fragilis (Characeae)

 

Резюме

За допомогою методу Хогга вперше отримані дані з розподілу потенціалу (φm) та опору (Rm) плазматичної мембрани та клітинної стінки (R0) клітин Chara fragilis у стандартних умовах за кількістю клітин C. fragilis. Метод Хогга дозволяє одночасно вимірювати електрофізіологічні параметри φm і Rm. Стаціонарні значення мембранного потенціалу та опору варіювали в досить широкому діапазоні: -90...-300 мВ та 1,0...32,6 Ом·м2, відповідно. Середнє значення φm становило -183,0 ± 4,9 мВ, Rm -9,0 ± 1,2 Ом·м2. Із застосуванням стандартних модифікаторів мембранного транспорту здійснена диференціація електрогенної активності клітин на два типи: К+-каналів та Н+-мембранних насосів. Діапазони активації K+-каналів внутрішнього та зовнішнього випрямлення становили -130...-50 та -300...-162 мВ відповідно, цитозольна активність К+-іонів – 61,6 ммоль/л. Оскільки в наших дослідженнях клітини C. fragilis використовувалися вперше, перевірялася їхня електрогенна активність та іонна провідність з використанням метаванадату амонію (VO3-) – інгібітора протонної помпи та тетраетиламонію (TEA+) – універсального блокатора K+-каналів плазматичних мембран. Клітини C. fragilis можуть бути рекомендовані як тест-об’єкт для встановлення механізмів зміни мембранного транспорту в плазматичній мембрані під впливом екзогенних чинників та стресових факторів.

 

На головну