УБЖ 2020, 77(6): 413–427

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.413

 

Мосякін С.Л., Мандак Б.

 

Номенклатурні і таксономічні коментарі щодо деяких представників Chenopodiaceae флори Гімалаїв та Тибету (Сіцзану)

 

Резюме

Наведено номенклатурні коментарі та уточнення щодо декількох таксонів родини Chenopodiaceae, які представлені у флорі Гімалаїв і Тибету (Сіцзану) та деяких прилеглих територій і які були нещодавно розглянуті у монографічному опрацюванні родини у цьому регіоні, а також у деяких інших публікаціях. Зокрема, розглянуто ймовірне оригінальне застосування назви Atriplex bengalensis (Chenopodium bengalense). На основі додаткових даних підтверджено, що ця назва (з моменту її публікації і аж до її епітипіфікації у 2014 р.) стосувалася велетенського диплоїда з групи Chenopodium ficifolium, але не гігантського гексаплоїда, здебільшого відомого дотепер як C. giganteum. Тому прийняття нещодавньої номенклатурної пропозиції (Mosyakin, Mandák, 2018) щодо консервації назви C. giganteum із законсервованим типом, який відповідає сучасному розумінню та застосуванню цієї назви, було б найкращим для збереження номенклатурної стабільності. Можливе й номенклатурне рішення, альтернативне до пропозиції відхилити назву A. bengalensis, а саме: (1) законсервувати назву A. bengalensis із законсервованим типом (по суті, відхилити нинішній епітип, який таксономічно відрізняється від лектотипу) і (2) одночасно законсервувати назву C. ficifolium проти C. bengalense. Переглянута і обговорена номенклатурно парадоксальна ситуація з назвами Chenopodium pallidum, C. harae та Atriplex pallida (які усі зараз мають розглядатися як гомотипні, як це обґрунтовано у статті Mosyakin, McNeill, 2018), що виникла внаслідок суперечливих лектотипіфікації та епітипіфікації назви C. pallidum. Окреслені можливі варіанти вирішення цієї номенклатурної проблеми, а саме: (1) підтримання status quo, або (2) пропозиція законсервувати назву C. pallidum із законсервованим типом іншим, ніж нинішній лектотип, або (3) пропозиція відхилити назву C. pallidum. Останній варіант визнано найкращим. Представлені додаткові міркування щодо ймовірної таксономічної приналежності Chenopodium strictum в оригінальному розумінні автора виду; підтверджено, що ця назва невірно застосовувалася до розповсюдженого євразійського тетраплоїдного виду, який зараз відомий як C. betaceum. Обговорена таксономічна приналежність назви Bassia fiedleri; оскільки це замінювальна назва для Echinopsilon divaricatum, вона є гомотипною з Bassia divaricata (Kar. & Kir.) Kuntze (nom. illeg., non F.Muell.) і таксономічним (гетеротипним) синонімом назви Grubovia dasiphylla (як це і було вірно вказано раніше), але не є синонімом назви Bassia scoparia. Також представлено декілька коментарів і уточнень щодо типіфікації декількох назв таксонів Chenopodiaceae з Китайсько-Гімалайського регіону; наприклад Acroglochin persicarioides та таксономічно пов’язаних назв, а також Chenopodium karoi, Salsola monoptera.

 

На головну