УБЖ 2020, 77(6): 434–453

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.434

 

Буджак В.В., Дідух Я.П.

 

Синфітоіндикаційна оцінка оселищ рослин Червоної книги України та ризиків їхніх втрат під впливом кліматогенних змін

 

Резюме

Екологічна оцінка оселищ здійснена на прикладі території верхнього басейну р. Прут. Для цього було використано синфітоіндикаційний аналіз 2386 повних геоботанічних описів. Це дало можливість доповнити оцінку умов місцезростання 84 видів судинних рослин, включених до Червоної книги України. Проведена фітоіндикаційна оцінка дозволила доповнити та уточнити відомості про ширину екологічної амплітуди для 55 видів, а для Crepis jacquinii значення фітоіндикаційних показників розраховано вперше. За результатами фітоіндикаційної оцінки для 49 видів уточнені максимальні (для 37 видів) та мінімальні (для 38 видів) значення показників екошкал. Отримано повні відомості за 12 екофакторами щодо умов місцезростання 55 видів, які представляють 9% усього переліку судинних рослин з Червоної книги України (2009). Розраховано ступінь можливої загрози для оселищ: їхнього скорочення, зникнення або втрати при підвищенні середньорічної температури на 1, 2 та 3 °С. З підвищенням температури на 3 °С загрози втрати оселищ можуть сягати 30%, а кількість таких, для яких загроз не існує, залишається лише на рівні 3,5%, що свідчить про катастрофічний стан екосистем. Водночас підвищення температур суттєво впливає на едафічні властивості ґрунту, зокрема кислотний режим, і такий опосередкований вплив клімату для екосистем більш значущий, ніж прямий. Отримані дані відображають ризики втрат існуючих оселищ видів, а подальший результат залежить від того, як будуть реалізовуватися потенційні можливості видів. При цьому можливі три варіанти такої реалізації: скорочення чисельності та вимирання, міграція на інші території чи елементи ландшафту та розширення адаптивних можливостей видів. Результат оцінки еконіш видів та прогнозування можливих змін їхніх оселищ на основі методики синфітоіндикації свідчить про ефективність та широкі можливості використання цього методу.

 

На головну