УБЖ 2020, 77(6): 454–465

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.454

 

Неграш Ю.М., Воробйов Є.О.

 

Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. IІ. Фітоценотаксономія лісів з участю Scopolia carniolica

 

Резюме

Узагальнено склад домінуючих видів у синтаксонах з участю S. carniolica та відображено фітоценотичний спектр виду в Україні, який дозволяє прогнозувати його знаходження в інших синтаксонах. Проведений аналіз свідчить, що субдомінантів деревостану з числа співедифікаторів найбільше у формаціях Fageta sylvaticae, Fraxineta excelsioris, Querceta roboris та Q. petraeae. Встановлено, що формація Carpineta betuli містить найбільше семіедифікаторів, які зазвичай не виступають едифікаторами. Виявлено, що, зважаючи на сціофільність S. carniolica, в угрупованннях за його участі чагарниковий ярус представлений рідко. Таким чином, S. carniolica трапляється в різноманітних широколистяних лісах. Рідко на території України вид відзначений в лісах формації Alneta glutinosae. Проведена деталізація інформації про приуроченість S. carniolica до певних сполучень домінантів рослинного покриву лісів та синтаксономічна інвентаризація його місцезнаходжень не лише сприятиме поповненню складу синтаксонів наступного видання Зеленої книги України, а й розширить можливості для пасивної та активної охорони виду.

 

На головну