УБЖ 2020, 77(6): 466–471

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.466

 

Лукаш О.В., Попруга В.М., Купчик О.Ю., Стрілець С.І.

 

Фітоценотичні та гідрохімічні умови нових локалітетів Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) на Чернігівському Поліссі

 

Резюме

Aldrovanda vesiculosa є рідкісним стенотопним видом, місцезнаходження якого втрачаються внаслідок знищення його біотопів. Саме тому він підлягає охороні на міжнародному й національному рівнях і потребує моніторингу стану популяцій. Наведено відомості про умови зростання виду в трьох нових виявлених у 2019-2020 рр. локалітетах на території Чернігівського Полісся (Чернігівська обл., Україна) – непроточних водоймах з мулистими донними відкладами. Всі популяції були виявлені в угрупованнях союзу Utricularion vulgaris. У першому локалітеті (м. Сновськ, штучний ставок площею 0,6 га) популяція A. vesiculosa (проективне покриття 10%) займала площу 0,5 × 1,5 м у межах прибережного фітоценозу асоціації Spirodelo-Aldrovandetum vesiculosae. У другому локалітеті (оз. Перекоп, 7 га, у заплаві р. Десна) вид з проективним покриттям 25% був знайдений на площі 1,5 м2 також в угрупованні Spirodelo-Aldrovandetum vesiculosae. В третьому локалітеті (оз. Нижній Болгач заплави р. Дніпро) цей вид був виявлений на площі 0,5 м2 у складі угруповання асоціації Lemno-Utricularietum vulgaris з проективним покриттям 3%. Проведено порівняння гідрохімічних умов біотопів у виявлених локалітететах з гідрохімічними показниками місцезростань цього виду на території Чехії та Польщі. У першому та другому місцезнаходженнях гідрохімічні показники є оптимальними для існування A. vesiculosa. Деякі значення визначальних кількісних характеристик хімічного складу води озера Нижній Болгач знаходяться за межами екологічного оптимуму цього виду, зокрема, перевищені значення водневого показника (рН 7,0), твердості (12,1 ммоль/л), концентрації іонів кальцію (163,039 мг/л) та магнію (49,025 мг/л) та занижений показник вмісту органічного карбону (1214 мг/л). Спрогнозовано нетривале існування A. vesiculosa в цьому локалітеті.

 

На головну