УБЖ 2020, 77(6): 480–494

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.480

 

Романчук С.М.

 

Білкові тільця ендоплазматичного ретикулуму у Arabidopsis thaliana (Brassicaceae): походження, структурно-біохімічні особливості та функціональне значення

 

Резюме

В огляді висвітлено історію відкриття, особливості формування, структурні та біохімічні характеристики EР-тілець – похідних гранулярного ендоплазматичного ретикулуму (ГЕР); описано їхні функції у забезпеченні життєдіяльності клітин (переважно на прикладі Arabidopsis thaliana). Описаний високоспецифічний компонент ЕР-тілець – ензим β-глюкозидаза та охарактеризовано її роль у захисті рослин від абіотичних і біотичних чинників. На основі аналізу огляду літератури показано, що ЕР-тільця і транскрипційний фактор NAI2 разом притаманні виключно видам родини Brassicaceае. Підкреслено особливість системи ГЕР – ЕР-тільця для родини Brassicaceae, а отже, фундаментальне та прикладне значення майбутнього дослідження механізмів її функціонування у A. thaliana та інших видів родини Brassicaceae.

 

 

На головну