УБЖ 2021, 78(1): 3–22

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.003

 

Федорончук М.М., Клімович Н.Б.

 

Участь видів роду Epilobium (Onagraceae) у рослинних угрупованнях України

 

Резюме

Для оцінки ценотичних особливостей видів роду Epilobium у синтаксонах рослинності України проаналізовано 986 геоботанічних описів, отриманих з літературних джерел. Встановлено, що види роду Epilobium присутні в багатьох рослинних угрупованнях і беруть участь у формуванні природних, напівприродних та рудеральних ценозів, де нерідко є діагностичними або характерними для асоціацій, союзів, порядків і класів рослинності, або лише відмічені в їхньому складі. Рослинні угруповання за участю видів Epilobium трапляються спорадично майже по всій території України: від підніжжя Карпат і Західного Полісся до крайнього сходу – звичайно, на півдні країни – переважно по долинах великих рік. Види Epilobium присутні у 28 класах, що свідчить про їхню широку ценотичну амплітуду, вони представляють різні варіанти рослинності: болотний, лучний, галофітний, лісовий, чагарниковий, хазмофітний та антропогенний (синантропний). За широтою ценотичної амплітуди всі види можна розділити на три групи: гемістенотопи, які трапляються в межах одного класу (E. adenocaulon, E. dodonaei, E. lamyi, E. nutans), геміевритопи (у межах двох-трьох класів) – E. alpestre, E. roseum) та евритопи (у межах понад трьох класів) – E. alsinifolium, E. angustifolium, E. collinum, E. hirsutum, E. montanum, E. palustre, E. parviflorum, E. tetragonum). За участю видів у ценозі переважна більшість з них є асектаторами, і лише незначна частка може бути тимчасовим едифікатором (в окремих угрупованнях, на певних сукцесійних стадіях розвитку рослинності – E. angustifolium). Рослини видів Epilobium можуть швидко розмножуватися як вегетативно, так і генеративно, що сприяє активному освоєнню нових місцезростань. Однак вони погано витримують збільшення затінення і ценотичну конкуренцію з іншими видами рослин, тому за своєю стратегією є рудералами.

 

На головну