УБЖ 2021, 78(1): 23–31

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.023

 

Давидов Д.А.

 

Доповнення до списку видів судинних рослин спонтанної флори Лівобережного Лісостепу України

 

Резюме

У статті наводяться дані про знахідки семи видів судинних рослин, які є новими для спонтанної флори Лівобережного Лісостепу України. Серед них чотири види (Artemisia umbrosa, Sedum album, Ribes aureum і Prunus tomentosa) є адвентивними рослинами, які цілком натуралізувалися у регіоні дослідження, тоді як інші три автор вважає представниками аборигенної фракції флори (Cerastium kioviense, Rhododendron tomentosum і Vicia lathyroides). Cerastium kioviense і V. lathyroides, на думку автора, мають траплятися частіше, але лишаються поза увагою ботаніків з огляду на свій ранній період квітування. Чотири види (A. umbrosa, C. kioviense, R. aureum, P. tomentosa) вперше знайдено на території Полтавської області, два (R. aureum, P. tomentosa) – на території Харківської області, Vicia lathyroides вперше наводиться для Київської області. Для кожного виду наведено перелік локалітетів, подано номенклатурне цитування, місце опису та номенклатурний тип. Для видової назви Prunus tomentosa вперше обрано лектотип.

 

 

На головну