УБЖ 2021, 78(1): 69–79

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.069

 

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Кордюм Є.Л., Хоркавців Я.Д.

 

Роль гравіморфозів у адаптації мохів до екстремальних умов

 

Резюме

Гравічутливість мохів на різних стадіях онтогенезу має пристосувальне значення, що сприяє функціональній активності та стійкості гаметофіту за екстремальних умов мікрооселищ. Метою роботи було визначення участі гравіморфозів в адаптивній пластичності мохів залежно від термальних умов їхніх місцезростань та впливу УФ-опромінення. Об’єктом дослідження була стерильна культура протонеми мохів Weissia tortilis (матеріал зібраний за різних термальних умов на території Запорізької та Львівської областей України), Bryum caespiticium (Львівської області) та B. caespiticium і Polytrichum arcticum (матеріал зібраний в Антарктиці, о-в Галіндес). Проаналізовано гравічутливість протонеми, досліджено морфологічну структуру і морфогенез протонемних столонів. Протонему W. tortilis з двох локацій на території України та B. caespiticium з Антарктики та України, що знаходилися в різних умовах УФ-опромінення, порівнювали за чутливістю до УФ-радіації. Гравізалежні морфози надземних дендритів W. tortilis в аридних місцезростаннях та галуження апікальних клітин гравітропних столонів антарктичних зразків мохів P. arcticum і B. сaespiticium, а також швидкий розвиток пагонів на них є проявом участі гравіморфогенезу в адаптації моху до стресових умов навколишнього природного середовища. Гравічутливість та компетенція до формування бруньок на верхівці гравітропного столону розглядаються як важливий адаптаційний морфогенетичний процес. Встановлено, що рослини W. tortilis із Запорізької області більш стійкі до УФ-опромінення, ніж із Львівської області. Для мохів із території Антарктики після УФ-опромінення характерними є значна антиоксидантна активність та підвищений вміст фенольних сполук і флавоноїдів.

 

На головну