УБЖ 2021, 78(2): 83–95

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.02.083

 

Ширяєва Д.В., Шиян Н.М.

 

Trifolium vesiculosum (Fabaceae) в Україні: нова знахідка та історичний огляд

 

Резюме

За сучасними флористичними зведеннями Trifolium vesiculosum наводиться для території України як вид природної флори. Для з’ясування його статусу нами досліджено літературні джерела та гербарні матеріали. Наведено відомості щодо власної знахідки виду на території Миколаївської області у 2020 р. (Миколаївський р-н, околиці с. Андріївка, алювіальна тераса долини р. Південний Буг), де T. vesiculosum виявлений у рудералізованому місцезростанні з домінуванням синантропних та адвентивних видів. Встановлено, що попередні повідомлення про T. vesiculosum у межах України зосереджені в роботах ХІХ ст. та базуються на нечисленних гербарних зборах з території сучасної Одеської області. Завдяки особливостям реєстрації, датування та розташування знахідок на території України (простежена серія ймовірних занесень протягом XIX ст. в порту м. Одеса, на прируслових піщаних відкладах р. Дунай, у німецьких колоніях), підтверджено висновок Й.К. Пачоського (1921) про адвентивний статус виду в межах країни. Отже, T esiculosum класифіковано як кенофіт давнього заносу (до 1808 р.). Наголошено на необхідності подальшого моніторингу виду, реєстрації шляхів його потрапляння та відслідковування змін у стратегії поширення на території України із врахуванням сучасних змін кліматичних умов.

 

 

На головну