УБЖ 2021, 78(3): 163–175

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.03.163

 

Джолохава Т., Абдаладзе О., Гігаурі Х., Кіквідзе З.

 

Градієнтний аналіз взаємодії ґрунт-рослини від альпійсько-нівального екотону до снігової лінії на схилах Центрального Великого Кавказу (район Казбегі, Грузія)

 

Резюме

Альпійські екосистеми є особливо чутливими до кліматичних змін, що впливають на взаємозв’язки між льодовиками, сніговим покривом, рослинністю та ґрунтами. Метою нашого дослідження було з’ясувати вплив змін факторів абіотичного середовища на властивості ґрунту і розподіл видів рослин на регіональному та місцевому рівнях. Відбирали зразки ґрунту та аналізували рослинність уздовж двох трансект, розташованих на схилах протилежного аспекту (півночі та півдня), від альпійсько-нівального екотону до снігової лінії (Центральний Великий Кавказ, район Казбегі, Грузія). Вимірювали температури ґрунту та нахилу схилу. Для з’ясування зв’язків між абіотичними факторами, властивостями ґрунту та розподілом видів рослин за градієнтами використовували методи багатовимірної ординації. Нами було встановлено, що краще вирішеними були моделі ординації при використанні властивостей ґрунту як змінних середовища замість абіотичних факторів, таких як висота, нахил та аспект схилу. Кислотність ґрунту та вміст доступного для рослин калію виявились найкращими прогностичними показниками розподілу видів рослин у цих оселищах. Отже, моделі, що враховують роль ґрунтів як посередника між абіотичним середовищем і рослинністю, можуть більш точно описати розподіл видів рослин на місцевому та регіональному рівнях. Це є потенційно важливим уточненням під час проведення моніторингу наслідків впливу змін клімату на рослинність, принаймні у високогірних екосистемах.

 

На головну