УБЖ 2021, 78(4): 266–273

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.04.266

 

Мосякін С.Л.

 

Номенклатурні та таксономічні коментарі щодо деяких представників роду Dysphania (Chenopodiaceae s. str. / Amaranthaceae s. l.)

 

Резюме

Представлені коментарі щодо системи роду Dysphania у його уточненому обсязі, зміненому відповідно до результатів недавніх детальних молекулярно-філогенетичних досліджень (Uotila et al., 2021). Запропоновані зміни та доповнення до схеми з п’яти секцій, представленої Uotila et al. (2021). Зокрема, морфологічно чітко окреслена філогенетична лінія, що наразі містить єдиний вид Dysphania atriplicifolia (раніше загальновизнаний як єдиний вид роду Cycloloma, C. atriplicifolium), визнана як окрема секція – Dysphania sect. Cycloloma (Moq.) Mosyakin, comb. et stat. nov. Подана детальна синоніміка секції та її єдиного виду. Філогенетичні лінії, виявлені в австралійській кладі Dysphania sect. Dysphania, досить добре окреслені морфологічно; раніше вони здебільшого визнавалися як секції Chenopodium (sensu lato) або Dysphania. Ці групи визнані тут як підсекції в межах Dysphania sect. Dysphania: (1) subsect. Orthospora (R.Br.) Mosyakin, comb. et stat. nov.; (2) subsect. Dysphania; та (3) subsect. Tetrasepalae (Aellen) Mosyakin, comb. et stat. nov. Обговорена проблема номенклатури Dysphania graveolens (≡ Chenopodium graveolens). Підтверджено, що назва Chenopodium graveolens була вперше валідно опублікована не Вільденовом (Willdenow) у 1809 р., а Лагаскою (Lagasca) та Родрігесом (Rodríguez) у 1802 р. Оригінальні зразки, асоційовані з цією назвою в обох публікаціях, з таксономічної точки зору належать до виду, який зараз відомий як Dysphania graveolens (= Chenopodium incisum Poir.). На мою думку, тут слід застосувати Ст. 41.8(a) Міжнародного кодексу номенклатури водоростей, грибів та рослин (Шеньчженьський Кодекс). Відповідно, назва D. graveolens має цитуватися з уточненим авторством “(Lag. & Rodr.) Mosyakin & Clemants”, а потенційна нова комбінація у роді Dysphania на основі базіоніму Chenopodium incisum (провізорно наведена у базі даних POWO як “Dysphania incisa (Poir.) ined.”) не потрібна.

 

На головну