УБЖ 2021, 78(4): 282–296

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.04.282

 

Дідух Я.П., Розенбліт Ю.В., Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І.

 

Рослинність Дністровського каньйону та оцінка її адаптивного потенціалу

 

Резюме

Подано синтаксономію природної рослинності Дністровського каньйону, яка представлена 20 класами, 30 порядками, 44 союзами, 71 асоціацією. Встановлено, що природну рослинність каньйону формують угруповання класів Carpino-Fagetea sylvaticae, Quercetea pubescentis, Quercetea robori-petraeae, Alno glutinosae-Populetea albae, Crataego-Prunetea, Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea sanguinei, Molinio-Arrhenatheretea, Sedo-Scleranthetea, Phragmitо-Magnocaricetea, Bolboschoenetea maritimi, Isoëto-Nanojuncetea. Найвищою синтаксономічною різноманітністю характеризується трав’яна рослинність. Проведено кількісний розрахунок синтаксономічного різноманіття у тривимірній системі екологічних стратегій видів Раменського-Грайма (СRS). Оцінено адаптивні можливості, які впливають на потенціал можливого подальшого розвитку лісових, чагарникових та трав’яних екосистем. З’ясовано, що динаміка лісових чагарникових, трав’яних лучних і степових угруповань визначається сукцесійними ендоекогенетичними процесами. Для петрофітних угруповань зміни флуктуаційного характеру не проявляються, а сукцесійні зміни певною мірою обмежені. Значні флуктуації властиві заплавним трав’яним угрупованням, які залежать від різкої змінюваності зволоження протягом вегетаційного сезону. Водночас наголошується, що реалізація цих процесів залежить від впливу зовнішніх факторів, які є регулюючим чинником можливого розвитку синтаксонів.

 

На головну