УБЖ 2021, 78(4): 297–302

 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.04.297

 

Ролечек Я.

 

Недавня знахідка Ophrys insectifera (Orchidaceae) в Україні – чи переживе цей вид ще одне століття?

 

Резюме

Повідомлення присвячене першій з 1920 року знахідці Ophrys insectifera в Україні. Одна особина виду була знайдена на місці його попередньої реєстрації, а саме на Чортовій горі поблизу Рогатина (Івано-Франківська обл.). Оселище виду – лучно-степова ділянка у нижній частині крутого північного схилу. Рослинність локалітету може бути віднесена до асоціації Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae з союзу Cirsio-Brachypodion pinnati (клас Festuco-Brometea). У повідомленні обговорюються можливі причини тривалої відсутності знахідок O. insectifera на цій ділянці, умови її існування та належне природоохоронне управління. Для забезпечення подальшого існування цього виду, який має слабку конкурентну здатність, а також інших рідкісних видів, необхідно запобігати накопиченню опаду й підстилки та природній сукцесії – зміни трав’яної рослинності на деревно-чагарникову. Для досягнення цього може бути запропоноване скошування травостою, низькоінтенсивний регульований випас худоби, контрольоване ранньовесняне випалювання підстилки, або ж поєднання усіх цих заходів.

 

На головну