Бойко Ганна Володимирівна (Ganna Boiko)

 

E-mail: bav22@ukr.net

 

ResearchGate

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

2015: старший науковий співробітник
2011: кандидат біологічних наук, дисертація «Рід Artemisia L. (Asteraceae Bercht. & J. Presl) у флорі України (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України);
1995–1998: аспірантура, Донецький ботанічний сад НАН України;
1990–1995: біологічний факультет Донецького державного університету.

 

Наукові та дослідницькі посади

З 01.12.2014: старший науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;
2013–31.10.2014: старший науковий співробітник, Донецький ботанічний сад НАН України;
2012: науковий співробітник, Донецький ботанічний сад НАН України;
2000–2011: молодший науковий співробітник, Донецький ботанічний сад НАН України; 
1999–2000: інженер, Донецький ботанічний сад НАН України.
З 2012 по 2014 р. – відповідальний секретар фахового наукового збірника «Промислова ботаніка»,
з 2015 р. – заступник головного редактора «Українського ботанічного журналу».

 

Наукові інтереси: флора України (таксономія, номенклатура судинних рослин, адвентивна фракція), рід Artemisia.

 

Вибрані публікації

Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В., Фіцайло Т.В. Чужорідні види природоохоронних флор Лісостепу України. – К.: Наукова думка, 2015. – 124 с.
Рослини з регіонального переліку, що підлягають особливій охороні в Луганській області // Під загальною ред. О.І. Соколової, О.А. Арапова. – Луганськ: Вид-во «Виртуальная реальность», 2013. – 228 с.
Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения флоры юго-востока Украины. – Донецк: Ноулидж, 2010. – 247 с.
Червона книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області) // Під загальною редакцією В.М. Остапка. – Донецьк: Вид-во «Новая печать», 2010. – 420 с.
Бойко Г.В., Коломійчук В.П. Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря // Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 4. – С. 340–343.
Остапко В.М., Бойко Г.В., Мулєнкова О.Г. Типові зразки таксонів, що зберігаються в Гербарії Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ) // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 4. – С. 485–488.
Глухов О.З., Шевчук О.М., Остапко В.М., Кохан Т.П., Бойко Г.В., Козуб-Птиця В.В., Голевич О.В., Воскобойник Т.В. Фіторесурси регіональної і світової флори для відновлення деградованих земель південного сходу України // Промышленная ботаника. – 2014. – Вып. 14. – С. 15–22.
Остапко В.М., Приходько С.А., Бойко Г.В., Муленкова Е.Г. Находка Galeobdolon luteum Huds. на Донецком кряже // Промышленная ботаника. – 2014. – Вып. 14. – С. 23–26.
Бойко Г.В. Ключ для визначення видів роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 4. – С. 479–482.
Бойко Г.В. Особенности распространения видов рода Artemisia L.  флоры Украины // Промышленная ботаника. – 2013. – Вып. 13. – С. 73–79.
Бойко Г.В., Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Флористические находки на юго-востоке Украины // Промышленная ботаника. – 2012. – Вып. 12. – С. 107–110.
Бойко А.В. К вопросу о первичном ареале Artemisia dracunculus L. // Промышленная ботаника. – 2010. – Вып. 10. – С. 202–203.
Остапко В.М., Бойко А.В. Муленкова О.Г. Адвентивная фракция флоры юго-востока Украины // Промышленная ботаника. – 2009. – Вып. 9. – С. 32–47.
Бойко Г.В. Нові місцезнаходження адвентивних видів з роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 6. – С. 833–835.
Бойко А.В. О диагностике и распространении на территории юго-востока Украины Artemisia armeniaca Lam. (Asteraceae) // Промышленная ботаника. – 2007. – Вып. 7. – С. 132–135.
Бойко А.В. Оценка антропотолерантности видов рода Artemisia L., произрастающих в Украине // Промышленная ботаника. – 2006. – Вып. 6. – С. 55–59.
Бойко А.В., Муленкова Е.Г. Petrosedum reflexum (L.) Grulich. на территории Донецкой области (Украина) // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещания (Москва, 10-13 сентября 2014 г.). – Москва, 2014. – С. 30–33.
Бойко Г.В. Artemisia umbrosa (Turcz. ex Besser) Pamp. – адвентивный вид флоры Украины // Материалы 4 Международной конференции «Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья» (4–7 декабря 2012 г.). – Ижевск, 2012. – С. 27–29.
Бойко Г.В. Таксономічний конспект підроду Dracunculus (Besser) Peterm. роду Artemisia L. флори України // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки: матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Київ, 6–8 квітня 2011 р.). – Київ, 2011. – С. 44.

Бойко Г.В. Види роду Artemisia L. в адвентивному елементі флори України // Синантропізація рослинного покриву України: тези наукових доповідей (Переяслав-Хмельницький, 27–28 квітня 2006 р.). – К.; Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 22–24.

 

На головну

<