2013

1   2   3   4

 

Генкал С.І., Куликовський М.С., Кузнєцова І.В. Матеріали до флори Centrophyceae (Bacillariophyta) озера Байкал (Росія)

3

Рижик І.В. Оцінка метаболічної активності клітин фукусових водоростей тетразолієвим методом

10

Мінічева Г.Г., Тучковенко Ю.С., Большаков В.Н., Зотов А.Б., Руснак Е.М. Реакція альгоугруповань північно-західної частини Чорного моря на локальні, регіональні і глобальні фактори

19

Айздайчер Н.О., Стонік І.В. Вплив солоності морської води на види роду Attheya West (Bacillariophyta) із Японського моря

37

Солоненко А.М. Жирнокислотний склад бентосних макроскопічних розростань водоростей і пелоїдів амфібіальних екосистем

47

Білоус О.П., Ліліцька Г.Г., Кривенда А.А. Сезонна мінливість фітопланктону верхньої ділянки ріки Південний Буг (Україна)

53

Рябушко Л.І., Фірсов Ю.К., Лохова Д.С., Єрьомін О.Ю. Склад, кількісні та продукційні характеристики фітоперифитону скляних пластин за різних термінів експозиції в Чорному морі

65

Капустін Д.А. Водорості водойм Поліського природного заповідника (України)

82

Бухтіярова Л.М., Станіславська Е.В. Psammothidium vernadskyi sp. nov. (Bacillariophyta) з Голубого озера, Західний Сибір (Росія)

96
   

2 (2013)

 

Шоренко К.И., Давидович О.И., Давидович Н.А. До питань таксономії, репродукції та розповсюдження діатомової водорості Nitzschia longissima (Bréb.) Grunow (Bacillariophyta)

113

Бородіна О.В., Ладигіна Л.В. Вплив умов культивування мікроводорості Phaeodactylum tricornutum Bohl. на накопичення каротиноїдів

138

Мінєєва Н.М., Корнєва Л.Г., Соловйова В.В. Сезонна і багаторічна динаміка вмісту хлорофілу а в одиниці біомаси фітопланктону Шекснинського і Рибінського водосховищ (Росія)

150

Бєгун А.А., Звягінцев О.Ю. Bacillariophyta перифітона гіперевтрофної штучної лагуни в межах м. Владивостока (Російське узбережжя Японського моря)

167

Андрєєва-Григорович А.С., Шевченко Т.В. Особливості розвитку гаптофітових і динофітових водоростей в олігоценових басейнах Північного Перитетісу

188

Паутова Л.А., Силкін В.А., Ліфанчук А.В. Новий для Чорного моря вид Chaetoceros minimus (Bacillariophyta): природні спостереження і експериментальні дослідження

202

Шкундіна Ф.Б., Гобідулліна Г.Ф., Ядикіна М.Г. Використання ціанопрокаріотно-водоростевих ценозів при очищенні стічних вод біологічних очисних споруд

217
   

3 (2013)

 

Божков А.І., Сисенко О.І., Мензянова Н.Г., Кізілова В.Ю. Динаміка функціональних епігенотипів Dunaliella viridis Teodor. при накопичувальному та квазібезперервному культивуванні

231

Михайлюк Т.І. Наземні водорості гранітних відслонень долин рік України

248

Бєгун А.А. Видовий склад Bacillariophyta епіфітону макрофітів у затоці Петра Великого (Російське узбережжя Японського моря)

270

Помазкіна Г.В., Родіонова О.В., Макаревич О.Ю. Унікальність діатомової флори протоки Ольхонські Ворота і Малого Моря озера Байкал (Росія)

291

Баженова О.П., Генкал С.І., Шаховал В.Є., Брагіна Є.А. Центричні діатомові водорості (Centrophyceae) Бухтарминського водосховища (р. Іртиш, Казахстан)

308

Жежера М.Д. Cyanoprokaryota водойм Лівобережного Полісся (Україна)

318

Зареі-Даркі Б. Альгофлора водосховищ Ірану

330

Ольштинська О.П., Тимченко Ю.А. Викопні голоценові діатомові водорості Каркінітської затоки Чорного моря, Україна

341
   

4 (2013)

 

Генкал С.І. Морфологічна змінюваність, таксономія і екологія видів комплексу Handmannia comta/ H. radiosa (Bacillariophyta)

363

Ліфанчук А.В. Морфологічна структура домінуючих видів Bacillariophyta північно-східної частини Чорного моря

382

Темралєєва А.Д., Мінчева Є.В., Щербаков Д.Ю., Пінський Д.Л. ДНК-штрихкодування зелених водоростей (Сhlrophyta): Огляд

396

Рябушко Л.І., Баличева Д.С., Стрижак А.В. Діатомові епіфітону деяких видів зелених водростей-макрофітів і перифітону антропогенних субстратів кримського узбережжя Чорного моря (Україна)

419

Коніщук М.О. Водорості боліт Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» (Волинське Полісся, Україна)

438

Герасим’юк В.П., Ковтун О.О. Видове різноманіття мікрофітобентосу єгипетського узбережжя Червоного моря

450

Білоус О.П., Клоченко П.Д. Таксономічна структура фітопланктону середньої ділянки ріки Південний Буг (Україна)

461

Неврова О.Л. Структура і таксономічне різноманіття донних діатомових в пригирлових зонах рік Бельбек і Чорна (південно-західний Крим, Україна)

471

Мачальський Д.В. Cyanophyta (Cyanoprokaryota) у бітумінозних кременях олігоцену Українських Карпат

493

 

На головну