2015

1   2   3   4

 

Шнюкова Є.І., Золотарьова О.К. Екзополісахариди Bacillariophyta. Огляд

3

Мінюк Г.С., Челєбієва О.С., Чубчикова І.Н. Особливості вторинного каротиногенезу Bracteacoccus minor (Chlorophyta) в умовах двостадійної культури

21

Копитов Ю.П., Лєлєков А.С., Геворгіз Р.Г., Нєхорошев М.В., Новікова Т.М. Методика комплексного визначення біохімічного складу мікроводоростей

35

Бєгун А.А., Рябушко Л.І., Звягінцев О.Ю. Bacillariophyta перифітону навігаційних буїв в акваторіях затоки Посьєта (Японське море, Росія)

41

Шоман Н.Ю., Акімов А.І. Сумісний вплив інтенсивності світла і температури на співвідношення органічного вуглецю до хлорофілу а у трьох видів морських Bacillariophyta

56

Борисова О.В., Громакова А.Б. Нове місцезнахождення Chara tomentosa L. (Charales, Charophyceae) в Україні

68

Генкал С.І., Лєпская Е.В. Bacillariophyta планктону озера Кроноцкоє (Камчатка, Росія)

74

Скребовськая С.В., Костіков І.Ю., Царенко П.М. Scenedesmus basiliensis R. Chodat у системі Scenedesmaceae (Chlorophyta)

83

Яценко-Степанова Т.М., Ігнатенко М.Є., Cеліванова О.О., Нємцева Н.В. Доповнення до альгофлори Оренбурзької області

91

Соломонова К.С., Муханов В.С. Цитометричний метод визначення потенційної швидкості росту фітопланктону за мітотичним індексом

100

 

 

2 (2015)

 

Ткаченко Ф.П., Маслов І.І. Жирні кислоти загальних ліпідів видів роду Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черне море, Крим)

115

Панах А., Наджафі Ф., Солтані Н., Неджад Р.А.Х., Бабаї С. Здатність до біодеструкції нафталіну та дія на нього фізіологічних реакцій ціанобактерії Leptolyngbya sp. ISC 25

125

Шкундіна Ф.Б., Сахабутдінова Д.І. Багаторічна динаміка автотрофного планктону на прикладі ділянки р. Білої (Респ. Башкортостан, Росія)

135

Снігірьова А.О., Ковальова Г.В. Bacillariophyta пісчаних кіс північно-західної частини Чорного моря (Україна)

148

Комісаров А.Б., Корнєва Л.Г. Характеристика фітопланктону ріки Тверци (Іваньківське водосховище, Росія)

174

Мітрофанова О.Ю., Генкал С.І. Видовий склад Bacillariophyta на рдесті пронзено-листному в літоралі Телецького озера (Гірський Алтай)

185

Бухтіярова Л.М. Класифікація однорядних штрихів у Bacillariophyta з біполярним панцирем

198

Крахмальний О.Ф. Gymnodinium feofanium Krachm. sp. nov. (Dinophyta, Dinoflagellata)

211

 

 

3 (2015)

 

Генкал С.І., Чекрижева Т.О. Нові дані про морфологію, таксономію і розповсюдження Eunotia biconstricta (Grunow) Lange-Bert. (Bacillariophyta)

231

Ткаченко Ф.П., Третяк І.П. Макрофітобентос ботанічного заказника загальнодержавного значення «Філофорне поле Зернова» (Україна)

238

Халід М.Н., Риаз З., Шаміль М. Вивчення біологічної активності Chara braunii C.C. Gmelin (Charophyta)

247

Бєгун А.А., Єлькін Ю.М. Про роль Bacillariophyta у живленні кліпестер Scaphechinus mirabilis (Agazzis, 1863) та Echinarachmus parma (Lamarck, 1818) (Echinoidea, Clypeasteroida)

252

Охапкін О.Г., Воденєєва О.Л., Бондарєв О.О. Видовий склад Cyanoprokaryota  планктону Чебоксарського водосховища (Нижегородська обл., Росія)

265

Теренько Л.М., Нестерова Д.О. Cyanoprokaryota планктону північно-західної частини Чорного моря (Україна)

278

Огіенко О.Г. Таксономічний склад комплексів Bacillariophyta з четвертичних осадів моря Скоша (Антарктика)

297

Кривошея О.М., Кривенда А.А. Нові та рідкісні для альгофлори України види Bacillariophyta з водойм регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» (Україна)

306

Мінічева Г.Г. Новий вселенець в Чорному морі: бура водорість Chorda tomentosa Lyngb.

323

Романенко К.О., Косаківська І.В., Романенко П.О. Фітогормони мікроводоростей: біологічна роль та участь в регуляції фізіологічних процесів. Ч. I. Ауксини, абсцизова кислота, етилен

330

 

 

4 (2015)

 

Паламарь-Мордвінцева Г.М., Царенко П.М. Альгофлористичне районування України

355

Генкал С.І., Білоус О.П. Центричні діатомові водорості (Centrophyceae) нижньої частини р. Південний Буг

396

Супрун І.С. Палеоекологічний аналіз наннопланктону палеоценових басейнів деяких регіонів тетичної провінції

406

Айиша K., Шаміль М. Новий вид роду Iyengaria Børgesen (Phaeophycota) з прибережних вод Карачі (Пакистан)

420

Гусєв Є.С. Новий вид роду Mallomonas Perty (Synurales, Chrysophyceae) з водойм В’єтнаму

428

Борисова О.В., Якушенко Д.М. Перше місцезнаходження Chara rudis (A. Braun) Leonh. (Charales, Charophyta) в Україні

439

 

 

На головну