2019

1   2   3   4

 

Золотарьова О.К., Мокросноп В.М., Степанов С.С. Поліфенольні сполуки макроскопічних і мікроскопічних водоростей

3

Ебрахімзаде М.А., Халілі М., Депур А.А. Екстракти етилацетату і метанолу з трьох морських водоростей та їхня потенційна антиоксидантна активність in vitro

30

Аббасі Б., Шокраві Ш., Гольсефіді М.А., Сатей А., Кіaeі Е. Вплив лужності, наднизької концентрації діоксиду вуглецю та інтенсивності випромінювання на спектральні властивості, фітобілісоми, фотосинтез фотосистеми й функціональні групи нативної ціанобактерії Сalothrix sp. ISC 65

40

Березовська В.Ю. Видове різноманіття водоростей рік Київської височини (Україна)

59

Білоус О.П., Генкал С.І., ЯН P., Зиммерманн Й. Рідкісні види центричних діатомових водоростей (Bacillariophyta, Сentrophyceae) для флори України

77

Суреш Кумар Пандиан, Джибу Томас. Видалення нітратів, фосфатів і важких металів зі стічних вод з використанням вільних і імобілізованих клітин штаму Scenedesmus rubescens КАСС 2 (Chlorophyta, Chlorophyceae)

88

Дерезюк Н.В. Відомості про перші знахідки Lithodesmium undulatum Ehrenb. (Bacillariophyta, Mediophyceae) в естуаріях Північного Причорномор’я (Україна)

104

Кузнєцов В.А., Ткаченко Ф.П. Альгологічні дослідження в Одеському університеті в період 1890-1933 рр.

108
   

2 (2019)

 

Садогурська С.С. Угруповання Cystoseira barbata і Codium vermilara в акваторії Національного природного парку «Джарилгацький» (Чорне море, Україна)

129

Баженова О.П., Ігошкіна І.Ю., Барсукова Н.Н., Коржова Л.В. Особливості поширення рідкісних видів водоростей у планктоні водних об’єктів Омського Приіртишшя (Росія)

141

Комулайнен С.Ф. Фітоперифітон річки Кемі та її притоків (Республіка Карелія, Росія)

155

Герасим’юк В.П. Мікрофітобентос узбережжя Червоного моря в районі м. Шарм-ель-Шейх (Єгипет)

171

Алімжанова К.А., Соатов Г.Т. Особливості розподілу індикаторно-сапробних водоростей за течією річки Кашкадар’я (Республіка Узбекистан)

185

Пушкар В.С., Ліхачова О.Ю., Усольцева М.В. Зональна діатомова шкала континентального неогену Примор’я (Південь Далекого Сходу Росії)

201

Ольштинська О.П., Насєдкін Є.І., Іванова Г.М. Попередні дослідження Bacillariophyta водної зависі річки Дніпра (Україна)

217

Генкал С.І. Thalassiosira duostra C. Pienaar (Bacillariophyta) новий вид для флори України

233
   

3 (2019)

 

Генкал С.І., Ярушина M.І. Види роду Hippodonta (Bacillariophyta) в Pосії: морфологія, таксономія, розподіл

245

Гольдін Є.Б. Механізм дії ціанобактерій і гістопатологія у комах з різним типом харчування

267

Ткаченко Ф.П., Якуба І.П. Вміст фукоксантину в деяких чорноморських бурих водоростях (Phaeophyceae, Ochrophyta)

278

Степаньян О.В. Розширення ареалу Ulva maeotica і Cladophora siwaschensis (Chlorophyta, Chlorophyceae) в Aзовському та Чорному морях

287

Кривошея О.М., Капустін Д.О. Видове різноманіття Bacillariophyta Національного природного парку «Нижньосульський» (Україна)

298

Садогурський С.Ю., Бєлич Т.В., Садогурськa С.О. Макрофіти прибережно-морських акваторій природних заповідників Кримського півострова (Чорне і Азовське моря)

322

Щербак В.І., Генкал С.І., Семенюк Н.Є. Hові для України представники Bacillariophyta із фітоепіфітону водосховищ Дніпровського каскаду та Нижнього Дніпра

352
   

4 (2019)

 

Генкал С.І., Капустін Д.О., Стеніна А.С., Стерлягова І.М., Шабаліна Ю.Н. Морфологічна мінливість деяких видів Bacillariophyta роду Кobayasiella Lange-Bertalot (Raphales, Naviculaceae)

379

Рябушко В.І., Камнєв О.М., Гурєєва О.В., Празукін О.В., Нєхорошев М.В. Вміст ліпідів, жирних кислот і фукоксантину в гілках різного віку бурої водорості Сystoseira barbata (Stackhouse) С. Аgardh

391

Боднар О.І., Герц А.І., Герц Н.В., Грубінко В.В. Вміст пігментів та фотосинтетична активність Сhlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyta) за дії натрію селеніту, цинку сульфату і хрому хлориду

404

Сафаві М., Новрузі Б., Есталакі С., Шокрі М.М. Біологічна активність метанольного екстракту з штамів Nostoc sp. N42 і Fischerella sp. S29, виділених з водних і наземних місцезростань

421

Степаньян О.В. Добова динаміка фотосинтезу, дихання та продукції Fucus vesiculosus L. у Баренцевому морі

440

Рябушко Л.І., Бондаренко А.В., Шіроян А.Г. Діатомові водорості епіфітону Bryopsis plumosa (Hudson) С. Agardh (Chlorophyta, Bryopsidales) з Чорного та Егейського морів

446

Арабаджі-Тіпенко Л.І., Солоненко А.М., Брен О.Г. Cyanoprokaryota солончаків Приазовського національного природного парку, Україна

463
   

 

На головну