2022

1   2   3   4

 

Заіменко Н.В., Царенко П.М., Дідик Н.П., Іваницька Б.О., Елланська Н.Е., Павлюченко Н.А., Харитонова І.П. Комбінована дія Chlorella vulgaris Beijer. (Chlorophyta) та кремнієвмістного органічного добрива на продуктивність болгарського перцю, мікробіоценоз, алелопатичні та агрономічні характеристики ґрунту

3

Герасимюк В.П. Мікроскопічні водорості водойм Кінбурнської піщаної коси (НПП «Білобережжя Святослава», Україна)

20

Шелюк Ю.С.  Фітопланктон річкових екосистем Українського Полісся

35

Брянцева Ю.В. Сучасні відомості щодо різноманіття Dinoflagellata України

53

Брен О.Г., Солоненко А.М., Подорожний С.М. Видовий склад водоростей солоних приморських водойм Приазовського національного природного парку

68

Царенко П.М., Борисова О.В., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Коніщук М.О., Бурова О.В., Блюм Я.Б. Monoraphidium sp. IBASU-A 574 (Selenastraceae, Chlorophyta) – перспективний продуцент біомаси для біоенергетики

88
   

2 (2022)

 

Еннан А.А.-А., Шихалєєва Г.М., Царенко П.М., Кірюшкіна Г.М., Герасимюк В.П. Альгофлористичні дослідження водойм басейну Куяльницького лиману (Північно-Західне Причорномор’я, Україна)

105

Райда О.В. Аутекологічні особливості та характеристика еконіш діатомових водоростей (Bacillariophyta Karsten) пониззя р. Ворскла

133

Шелюк Ю.С. Особливості формування й функціонування фітопланктону малих водосховищ

152

Борисова О.В. Культури водоростей як модельний об’єкт для вивчення альгобактеріальних угруповань (консорцій)

167
   

3 (2022)

 

Щербак В.І., Семенюк Н.Є., Луценко Д.A. Різноманіття та екологічні характеристики водоростей водної товщі суббасейну крупних придунайських озер в осінньо-зимовий період (Україна)

183

Березовська В.Ю. Aegagropila linnaei Kütz. (Chlorophyta), Paludicola keratophyta (Bory) M.L.Vis et Necchi (Rhodophyta) та Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonhardi (Charophyta) – кандидати на включення до Червоної книги України

207

Еннан А.А.-А., Шихалєєва Г.М., Царенко П.М., Кірюшкіна Г.М. Альгофлора Куяльницького лиману: сучасний стан і багаторічна динаміка

224

Ткаченко Ф.П., Артеменко А.О. Макрофітобентос Березанського лиману, його узмор’я та прибережжя острова Березань

251

Михайлюк Т.І., Виноградова О.М. Перша знахідка представника роду Tenebriella (Cyanobacteria, Oscillatoriales) на мисі Казантип (Азовське море, Україна)

264
   
   

 

На головну