2022

1   2   3   4

 

Заіменко Н.В., Царенко П.М., Дідик Н.П., Іваницька Б.О., Елланська Н.Е., Павлюченко Н.А., Харитонова І.П. Комбінована дія Chlorella vulgaris Beijer. (Chlorophyta) та кремнієвмістного органічного добрива на продуктивність болгарського перцю, мікробіоценоз, алелопатичні та агрономічні характеристики ґрунту

3

Герасимюк В.П. Мікроскопічні водорості водойм Кінбурнської піщаної коси (НПП «Білобережжя Святослава», Україна)

20

Шелюк Ю.С.  Фітопланктон річкових екосистем Українського Полісся

35

Брянцева Ю.В. Сучасні відомості щодо різноманіття Dinoflagellata України

53

Брен О.Г., Солоненко А.М., Подорожний С.М. Видовий склад водоростей солоних приморських водойм Приазовського національного природного парку

68

Царенко П.М., Борисова О.В., Хархота М.А., Зелена Л.Б., Коніщук М.О., Бурова О.В., Блюм Я.Б. Monoraphidium sp. IBASU-A 574 (Selenastraceae, Chlorophyta) – перспективний продуцент біомаси для біоенергетики

88
   

2 (2022)

 

Еннан А.А.-А., Шихалєєва Г.М., Царенко П.М., Кірюшкіна Г.М., Герасимюк В.П. Альгофлористичні дослідження водойм басейну Куяльницького лиману (Північно-Західне Причорномор’я, Україна)

105

Райда О.В. Аутекологічні особливості та характеристика еконіш діатомових водоростей (Bacillariophyta Karsten) пониззя р. Ворскла

133

Шелюк Ю.С. Особливості формування й функціонування фітопланктону малих водосховищ

152

Борисова О.В. Культури водоростей як модельний об’єкт для вивчення альгобактеріальних угруповань (консорцій)

167
   
   

 

На головну