2023

1   2   3   4

 

Садогурська С.С. Морфологічні особливості таксонів роду Cystoseira s. l. флори України

3

Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Структурно-функціональна характеристика фітопланктону, дерновин-подушок, детриту та якість води за дії основних абіотичних чинників ставків міської агломерації (смт Гостомель, Бучанський р-н Київської обл., Україна). Повідомлення І. Видове, таксономічне, екологічне різноманіття фітопланктону та характеристика дерновин-подушок за основних абіотичних складових ставків

22

Виноградова О.М., Нипорко С.О., Козир М.С. Цікава знахідка представника роду Stigonema С.Agardh ex Bornet et Flahault (Stigonemataceae, Nostocales, Cyanobacteria) в Національному природному парку «Подільські Товтри» (Хмельницька обл., Україна)

48
   

2 (2023)

 

Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Структурно-функціональна характеристика фітопланктону, дерновин-подушок, детрит та якість води за дії основних абіотичних чинників ставків міської агломерації (смт Гостомель, Бучанський р-н Київської обл., Україна). Повідомлення ІI. Кількісні показники, домінуючі комплекси фітопланктону, детрит та якість води міських ставків

65

Суходольська І.Л., Басараба І.В. Сезонна динаміка альгофлори озера Засвітське (Рівненська обл., Україна)

83

Брянцева Ю.В. Різноманіття та розподіл дінофлагелят у водоймах України (критико-систематична ревізія)

98

Герасимюк В.П. Альгологічні дослідження мікрофітобентосу північно-західної частини Чорного моря , supplement

127
   

3 (2023)

 

Щербак В.І., Семенюк Н.Є., Давидов О.А., Ларіонова Д.П. Сучасна характеристика фітопланктону, мікрофітобентосу та фітоепіфітону Канівського водосховища. Повідомлення 1: Таксономічне, екологічне різноманіття та просторовий розподіл

147

Михайлюк Т.І., Виноградова О.М., Громакова А.Б., Глазер К., Карстен У. Нові для флори України таксони наземних ціанобактерій, вивчені з використанням комплексного підходу

185

Борисова О.В., Громакова А.Б., Бурова О.В. Видове різноманіття Charales (Charophyta) Закарпатської області (Україна)

213

Брен О.Г., Подорожний С.М., Брен О.А., Солоненко А.М. Розподіл водоростей за приуроченістю до місцеіснування в солоних приморських водоймах Приазовського національного природного парку (Україна)

231

Бурова О.В. Pithophora roettleri (Roth) Wittrock (Chlorophyta) – нова знахідка на території України

240
   

4 (2023)

 

Щербак В.І., Семенюк Н.Є., Давидов О.А., Ларіонова Д.П. Сучасна характеристика фітопланктону, мікрофітобентосу та фітоепіфітону Канівського водосховища. Повідомлення 2: Абіотичні чинники, кількісне різноманіття, домінуючий комплекс, трофність та оцінка якості водного середовища

247

Суходольська І.Л., Грубінко В.В., Масовець Б.П. Особливості функціонування фітопланктону водойм міських територій (на прикладі Басівкутського водосховища, Україна)

278

Царенко П.М.†, Заіменко Н.В., Демченко Е.М., Михайлик Т.І., Дідик Н.П., Еллінська Н.Е., Харитонова І.П., Бендеричек Т.Ю., Мельник В.І. Порівняльний аналіз ґрунтових екосистем заповідних та штучно створених букових лісів

292

Борисова О.В. Особливості поширення Nitellopsis obtusa (Desv.) J.Groves (Charophyta, Charales) в Україні

309
   

 

На головну