2013

1   2   3   4   5   6

 

Дідух Я.П., Кузьманенко О.Л. Реакція трав’яних угруповань на штучну зміну кількості опадів у Карадазькому sприродному заповіднику: вихідний стан експерименту

3

Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А. Синантропізація флори та біотопів Шацького національного природного парку

16

Зибенко О.В. Онтогенетична та віталітетна структури ценопопуляцій Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev (Veronicaceae) у природних фітоценозах на Південному Сході України

22

Кобів Ю.Й. Метапопуляційна організація рідкісних видів рослин Українських Карпат

27

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рисвюрмського міжльодовиків’я

35

Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratula L., Solidago L., Sonchus L.          

42

Калашник С.О., Гайдаржи М.М. Анатомічна характеристика стебел однорічних пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)

45

Зиман С.М., Булах О.В. Анатомо-морфологічні дослідження судинних рослин в Україні: розвиток і сучасний стан

54

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Особливості вікових стадій Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Orobanchaceae)

61

Красняк О.І., Аніщенко І.М. Морфологічна й таксономічна диференціація видів Bromus squarrosus L. і B. japonicus Thunb. ex Murray (Poaceae) у флорі України: статистичний аналіз

68

Пашкевич Н.А., Блінкова О.І., Козинятко Т.А. Знахідка Schoenus nigricans L. у Львівській області

74

Лєтухова В.Ю., Потапенко І.Л. Про необхідність занесення рідкісного ендемічного виду Crataegus stankovii Kossych (Rosaceae) до «Червоної книги України»

76

Хоркавців Я.Д., Кіт Н.А. Про стійкість проростання спор і регенерації листків мохів до сполук ртуті та сірки

81

Капустін Д.О., Царенко П.М. Особливості розподілу водоростей у різнотипних водоймах Поліського природного заповідника (Україна)

88

Леонтьєв Д.В., Дудка І.О., Маланюк В.Б., ван Хууф Й.П.М. Міксоміцети природного заповідника «Ґорґани»

94

Бойко І.В., Кобилецька М.С., Терек О.І. Участь цукрів у саліцилат-індукованій адаптації рослин до дії іонів кадмію

103

Коршиков І.І., Красноштан О.В., Пастернак Г.О. Особливості генетичної структури деревостанів Pinus sylvestris L. (Pinaceae) промислово порушених та аеротехногенно забруднених територій

108
   

2 (2013)

 

Козак О.М., Дідух Я.П. Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориці (Закарпатська обл.)

145

Зиман С.М., Кадота Ю., Булах О.В. Порівняльно-морфологічні підходи до таксономії роду Anemone L. (Ranunculaceae)

152

Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України

158

Федорончук М.М., Белемець Н.М., Волуца О.Д. Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони

164

Ільїнська А.П. Структурна різноманітність плодів представників родини Brassicaceae флори України

168

Царенко О.М., Перегрим М.М. Рід Myricaria Desv. (Tamaricaceae) у флорі України

178

Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Мінарченко О.М. Розроблення моделі експрес-обліку ресурсів Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae)

184

Клименко Г.О. Порівняльний аналіз морфологічної варіабельності ценопопуляцій модельних видів рідкісних рослин у різних еколого-ценотичних умовах на прикладі НПП «Деснянсько-Старогутський»

188

Фатерига О.В., Іванов С.П., Фатерига В.В. Екологія запилення Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. (Orchidaceae) в урочищі Аян (Крим)

195

Бомановська А., Адамовські В. Вогнезахисні смуги в Біловезькому національному парку як рефугіум сегетальної флори

202

Целька З., Драпіковська M., Лембіч M., Скудлаж П., Талага K., Видра K. Lavatera thuringiaca L. –  релікт колишньої культури на історичних городищах у Польщі: поширення та відтворення особин

209

Безусько Л.Г. Палінофлори відкладів дубнівського комплексу викопних ґрунтів Волино-Поділля

215

Орлов О.О., Якушенко Д.М. Lemna turionifera Landolt (Araceae) – новий вид флори України

224

Мельник В.І., Гончаренко В.І., Савчук Р.І. Нові адвентивні види флори України – Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) та Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae)

232

Красняк О.І. Поширення деяких видів триби Bromeae Dumort. (Poaceae) на території України

236

Мосякін С.Л. Номенклатурно-таксономічні зміни, що стосуються деяких видів судинних рослин, занесених до «Червоної книги України»

238

Коломійчук В.П. Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisjan (Apocynaceae) у Приазов’ї

248

Маланюк В.Б. Нові місцезнаходження занесених до «Червоної книги України» макроміцетів у Галицькому національному природному парку

251

Войцехович А.О. Нові для України види наземних водоростей з території Карадазького природного заповідника

256

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій

264

Григорчук І.Д. Особливості розподілу фітогормонів у органах Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonaceae) в період цвітіння

270

Терек О.І. Розвиток учення М.Г. Холодного про фітогормони у Львівському національному університеті імені Івана Франка

275

 

3 (2013)

 

Мосякін С.Л. Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі

289

Федорончук М.М., Губарь Л.М., Футорна О.А. Види родини Poaceae, описані з України: роди Helictotrichon Besser, Hierochloë R. Br., Koeleria Pers., Lolium L., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Panicum L.

308

Крицька Л.І. Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: родина Lamiaceae (роди Acinos Moench – Origanum L.)

313

Безусько Л.Г. Пилок культурних та бур’янових рослин у палінофлорах відкладів пізнього голоцену Українського Полісся

318

Коломійчук В.П. Флора Караларського регіонального ландшафтного парку (АР Крим)

326

Коровякова Т.О. Флуктуаційна асиметрія листків деяких видів лучного різнотрав’я на пасовищах

330

Нікіфоров О.Р. Насіннєве розмноження та поновлення популяції Silene jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) на південно-східному схилі Нікітської яйли Гірського Криму

336

Мельничук М.Д., Якубенко Б.Є., Ліханов А.Ф. Будова, розвиток і функції секреторної системи Humulus lupulus (Cannabaceae)

342

Двірна Т.С., Звягінцева К.О. Знахідки Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) на території Лівобережного Лісостепу України

351

Мельник В.І., Діденко С.Я. Нові місцезнаходження рідкісних видів Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) та Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (Colchicaceae) в Південній Беcсарабії

354

Бєлан С.С. Нова знахідка Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) у Сумському геоботанічному окрузі

358

Парпан В.І., Стойко С.М., Парпан Т.В. Екологічна та фітоценотична характеристики Fageta sylvaticae України: можливості розширення їхньої площі в контексті глобального потепління

361

Коваленко О.А. Морфологічна мінливість і віталітетна структура ценопопуляцій Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) у НПП «Пирятинський» (Полтавська обл.)

369

Кузь І.А. Флористична та ценотична структура боліт Середнього Придністров’я

380

Ходосовцев О.Є., Надєіна O.B., Вондракова О.С. Нові для України види епігейних лишайників

386

Гапон С.В. Методичний аспект дослідження мохової рослинності

392

Тихоненко Ю.Я. Гриби родини Pucciniastraceae в Україні

398

Джаган В.В., Щербакова Ю.В. Нові для України види роду Scutellinia (Pyronemataceae, Pezizales) зі Свидовецького масиву (Карпатський біосферний заповідник)

405

Павленко-Баришева В.С. Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Pilosella Vaill. флори Криму

410

 

4 (2013)

 

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973 в Україні

429

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Пашкевич Н.А., Мала Ю.І. Екологічні карти трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся» (Шацький НПП) та їх аналіз

450

Сметана О.М., Долина О.О., Ярощук Ю.В., Красова О.О., Рудюк Д.О. Перспективи і проблеми розвитку Інгулецького регіонального екокоридору

457

Ільїнська А.П. Сучасні підходи до класифікації плодів Brassicaceae (на прикладі видів флори України)

467

Бойко Г.В. Ключ для визначення видів роду Artemisia L. (Asteraceae) флори України

479

Бурда Р.І. Трапляння інвазійних рослин в антропогенних екосистемах рівнинної України за широтним градієнтом

483

Багрікова Н.O. Структурний аналіз адвентивної фракції флори Кримського півострова (Україна)

489

Звягінцева К.О. Інвазійні види в урбанофлорі Харкова

508

Меженський В.М. Дійсне обнародування назв трьох нотовидів (Malinae, Rosaceae)

514

Двірна Т.С. Нове місцезнаходження Echinochloa microstachya (Wiegand) Rydb. (Poaceae) на території України

516

Рифф Л.Е. Asplenium lepidum C. Presl subsp. haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey (Aspleniaceae) – новий для флори Східної Європи таксон папоротеподібних

519

Димитрова Л.В. Лишайники ботанічного заказника «Лісники» (м. Київ) та їхні індикаторні властивості

522

Пірогов М.В., Ходосовцев О.Є. Нові для України види ліхенофільних грибів – Arthonia phaeophysciae  Grube & Matzer (Arthoniaceae) і Taeniolella phaeophysciae D. Hawksw. (Anamorphic Ascomycota)

535

Любінська Л.Г., Шевера М.В. Онтоморфогенез Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. (Fabaceae) і стан  його локальної популяції в урочищі Чапля (Національний природний парк «Подільські Товтри»)

538

Мельник В.І., Діденко С.Я., Діденко І.П., Галушко О.С. Нові дані про поширення рідкісних видів  Galanthus L. і Arum L. на Придніпровській височині

543

Бабенко О.А., Попова О.М. Нові місцезнаходження двох рідкісних видів макроміцетів у  Північно-Західному Причорномор’ї (Україна)

547

Косаківська І.В., Негрецький В.А., Пушкарьов В.М., Контурська О.А., Рахметов Д.Б., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення  пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L.

552

 

5 (2013)

 

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г., Корнієнко О.М. Антропогенна складова палінофлор ранньосередньовічних відкладів Словечансько-Овруцького кряжу в палеохорологічному аспекті

575

Павленко-Баришева В.С. Порівняльний аналіз показників опушення видів роду Pilosella Vaill. (Asteraceae) флори Криму

583

Крицька Л.І. Конспект роду Medicago L. (Fabaceae) у флорі України

590

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvelev (Orobanchaceae) флори України

600

Ярова О.А., Федорончук М.М. Систематична структура флори Національного природного парку «Білоозерський»

610

Парнікоза І.Ю., Козерецька І.А., Андрєєв М.П., Кунах В.А. Deschampsia antarctica Desv. у Прибережній Антарктиці: видова унікальність чи довгочасні адаптивні стратегії?

614

Скляр В.Г. Динаміка віталітетних параметрів популяцій лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: теоретичні засади та способи оцінки

624

Давидов Д.А. Оцінка синантропізації лісових угруповань Роменсько-Полтавського геоботанічного округу

630

Гапоненко М.Б., Іванніков Р.В. Перспективи культивування Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) з метою збереження виду в Україні

635

Перегрим Ю.С., Бронсков О.І., Перегрим М.М. Astragalus calycinus M. Bieb. (Fabaceae) – новий вид для флори України

642

Тищенко О.В., Тищенко В.М., Кучерява Л.Ф. Знахідка Celastrus scandens L. (Celastraceae) в заповідному урочищі Різаний Яр (Черкаська обл.)

646

Токарюк А.І., Чорней І.І., Протопопова В.В. Нове місцезнаходження Triglochin maritima L. (Juncaginaceae) в Українських Карпатах

649

Фатерига В.В., Кройтц К.А.Й., Фатерига О.В., Райнхардт Ю. Epipactis muelleri Godfery (Orchidaceae) – новий вид для флори України

652

Михайлюк Т.І. Нові для флори України та рідкісні зелені й стрептофітові водорості з наземних місцезростань

655

Громакова А.Б. Нові та рідкісні для Лівобережної України види лишайників із крейдяних відслонень

664

Бабенко О.А. Епігейні гастероміцети Північно-Західного Причорномор’я

669

Тихоненко Ю.Я., Ейм М.К., Вілсон Е., Коритнянська В.Г. Нові знахідки Puccinia helianthi Schw. на Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. з України

678

Пірогов М.В., Шаравара С.М. Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petrak. & Sydow. – рідкісний вид ліхенофільних грибів на Заході України

681

Коршиков І.І., Лаптєва О.В. Цитогенетичні аномалії в клітинах проростків Pinus pallasiana D. Don. (Pinaceae) із залізорудного відвалу Криворіжжя

683

 

6 (2013)

 

Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Еколого-геоботанічне районування Центрального Поділля

715

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche (Orobanchaceae) флори України

723

Крицька Л.І. Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: роди Phlomis L., Salvia L., Satureja L., Ziziphora L. (Lamiaceae)

732

Двірна Т.С. Систематична структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу

737

Краснова А.М. Еволюція підроду Rohrbachia (Kronf. ex Riedl) A. Krasnova гідрофільного роду Typha L.

741

Арапетьян Е.Р. Зберігання насіння ендемічних видів флори Криму Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) та Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae) у рідкому азоті (–196° С)

747

Щербакова О.Ф., Новосад К.В. Поліваріантність елементарних модулів у структурі річних квітконосних пагонів Pulsatilla patens (L.) Mill. і P. pratensis (L.) Mill. (Ranunculaceae)

751

Безусько Л.Г., Карпюк Т.С., Мосякін С.Л., Безусько А.Г., Корнієнко О.М. Палеохорологія деяких рідкісних видів вищих спорових рослин на території Словечансько-Овруцького кряжа в XIII ст. н. е.

762

Ольшанський І.Г., Орлов О.О. Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид флори України

769

Звягінцева К.О. Знахідки адвентивних рослин у флорі м. Харкова

772

Дудка І.О., Гайова В.П., Коритнянська В.Г. Перша в Україні знахідка Peronospora verbenae на Verbena officinalis

776

Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Терехова Г.І., Мельник В.М., Андрєєв І.О., Дробик Н.М. Сучасний стан популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат

780

Мельник В.І., Логвиненко І.П. Поширення та сучасний стан популяцій Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) на Волинській височині

788

Безсмертна О.О., Гелюта В.П. Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae)

792

Павленко-Баришева В.С. Автентичні матеріали деяких видів роду Hieracium L. (Asteraceae) Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT)

796

Вірченко В.М., Шевера М.В. Колекція мохоподібних В.В. Монтрезора в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

800

Коршиков І.І., Лаптєва О.В., Ткачова Ю.О. Зміни кількісно-розмірних характеристик ядерець та ядер у клітинах насіння Pinus pallasiana D. Don (заповідні й антропогенно змінені території степової зони України)

805

Кузьмина Т.М. Формування і розвиток насінного зачатка та жіночого гаметофіту в Canna indica L. (Cannaceae, Zingiberales)

813

 

 

На головну