2014

1   2   3   4   5   6

 

Оптасюк О.М., Кагало О.О. Чи може рости Linum ucranicum (Linaceae) у субальпійському поясі Чорногори (Українські Карпати)?

3

Скляр В.Г. Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка

8

Казарінова Г.О., Гамуля Ю.Г., Громакова А.Б. Масовий розвиток Pistia stratiotes (Araceae) в р. Сіверський Донець (Харківська область)

17

Никифоров О.Р. Гляреофітон і біоекологічна природа облігатних гляреофітів верхнього поясу Гірського Криму на прикладі Lamium glaberrimum (Lamiaceae)

22

Ільїнська А.П. Родина Cleomaceae у флорі України

29

Крицька Л.І. Конспект роду Melilotus Mill. (Fabaceae) флори України

36

Жанг Доан Х., Тохтарь В.К. Екологічні та біологічні особливості видів роду Momordica (Cucurbitaceae) при інтродукції в умовах Білгородської області

41

Орлов О.О., Шевера М.В., Бронсков О.І. Impatiens balfourii (Balsaminaceae) – новий адвентивний вид флори України

45

Перегрим М.М., Дідух Я.П. Asplenium × heufleri і Woodsia alpina на Донецькому кряжі

50

Устименко П.М., Дубина Д.В. Найпівденніші місцезнаходження Euonymus nana (Celastraceae) на рівнинній частині України

53

Мельник В.І., Рак О.О., Неграш Ю.М. Нові місцезнаходження Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae) на Східному Поділлі

56

Кузярін О.Т. Новий локалітет Spiranthes spiralis (Orchidaceae) в Україні

60

Шевчик В.Л. Scrophularia vernalis (Scrophulariaceae) в Канівському природному заповіднику

63

Боровічов Є.О., Нипорко С.О. Три нових таксони з родини Aytoniaceae (Marchantiophyta) для флори печіночників України

66

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 1. Роди Lacrymaria та Panaeolus

71

Булавін І.В. Ризогенез у культурі in vitro Arabidopsis thaliana дикого типу та scr мутанта

78

Жупанов І.В., Бриков В.О. Анатомічні та ультраструктурні особливості формування бічних коренів у деяких видів повітряно-водних рослин

83

Корнільєв Г.В., Палій А.Є., Марко Н.В., Виноградов Б.О., Єжов В.М. Сортозразки Origanum vulgare (Lamiaceae) як перспективні продуценти біологічно активних речовин

90

Подорванов В.В. Термогенез у рослин

96
   

2 (2014)

 

Дідух Я.П., Соколенко У.М. Екологічна диференціація біотопів Карабі-яйли (Гірський Крим)

127

Дідух Я.П., Куземко А.А. Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України

140

Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність

148

Голівець М.О. Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. I. Закономірності організації популяцій на еколого-ценотичному градієнті

161

Крицька Л.І., Новосад В.В. Роди Trigonella, Melilotoides і Crimea (Fabaceae) у флорі України

173

Лєтухова В.Ю., Потапенко І.Л., Федорончук М.М. Аналіз таксономії деяких видів роду Сrataegus (Rosaceae) флори Криму

182

Каліста М.С., Щербакова О.Ф., Попович А.В. Морфологічні особливості плодів Crambe koktebelica та Crambe mitridatis (Brassicaceae)

188

Мельник В.І., Скоропляс І.О., Баточенко В.М. Сучасний стан популяцій Carlina onopordifolia на Західному Волино-Поділлі

196

Горбняк Л.Т., Любінська Л.Г., Попова О.М., Артюх М.М. Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні

203

Хом’як І.В. Нове місцезнаходження Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) на території Центрального Полісся

206

Данилик І.М., Борсукевич Л.М., Сосновська С.В. Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати)

209

Барсуков О.О. Епіфітні мохоподібні м. Харкова

214

Бухтіярова Л.М., Лях А.М. Функціональна морфологія піковоподібної плями в панцирі видів Planothidium (Bacillariophyta)

223

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 2. Рід Coprinus (секція Pseudocoprinus)

228

Тихоненко Ю.Я., Дудка І.О. Перші відомості про іржасті гриби Національного природного парку «Синевир»

235

Прилуцький О.В. Знахідка Mycena galopus var. leucogala (Agaricales, Basidiomycota) в Національному природному парку «Слобожанський» (Україна) – за межами її суцільного поширення

239

Мусієнко М.М., Жук В.В., Бацманова Л.М. Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці

244

Шумілова А.В. Calligonum aphyllum (Polygonaceae) – цікава знахідка в історичній колекції Й.К. Бойка

250
   

3 (2014)

 

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Phragmito-Magno-Caricetea в Україні

263

Дідух Я.П., Чусова О.О. Рідкісні ксерофітно-степові угруповання та біотопи долини р. Красна (Луганська обл.)

275

Перегрим М.М., Андрієнко Т.Л. Переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій та природних регіонів України

286

Ярова О.А., Федорончук М.М. Географічна структура флори Національного природного парку «Білоозерський»

296

Крицька Л.І. Типiфікація видів судинних рослин, описаних із України: родина Lamiaceae (рід Thymus)

301

Двірна Т.С. Географічна структура адвентивної фракції флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу

308

Михалюк І.М. Біоморфологічний аналіз вищої водної флори водойм Північного Поділля

313

Голівець М.О. Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. ІІ. Віталітетна структура популяцій та онтогенетична стратегія виду

317

Мельник В.І., Скоропляс І.О., Ваколюк В.Д.  Carlina onopordifolia (Asteraceae) на Східному Поділлі

324

Фатюха А.В., Климюк В.М. Ruppia maritima (Ruppiaceae) – новий вид у водоймах м. Донецька

330

Борисова О.В., Громакова А.Б. Tolypella glomerata (Charales) – новий вид для альгофлори України

333

Рифф Л.Е., Євсєєнков П.Є., Свірін С.О. Знахідка Hypecoum procumbens (Hypecoaceae) в Криму

336

Москалюк Б.І., Діденко С.Я. Нові місцезнаходження Galanthus nivalis (Аmaryllidaceae) в Українських Карпатах (Закарпатська область)

339

Хоркавців Я.Д., Кіт Н.А. Особливості проростання спор мохів залежно від водного стресу, рН і температури

344

Андріанова Т.В. Нові дані щодо видів Discosia, Robillarda та Truncatella (Xylariales, Ascomycota) в Україні

352

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 3. Рід Coprinus (секція Coprinus)

357

Коритнянська В.Г., Попова О.М. Нові знахідки видів роду Leveillula (Erysiphales) на Правобережжі степу України

364

Ольхович О.П., Кравченко І.С., Таран Н.Ю., Алексієнко М.В. Порівняльна оцінка дії іонів і наночастинок міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками

368

Вірченко В.М., Шиян Н.М. Мохоподібні з колекції Ж.Е. Жілібера в Гербарії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України (KW)

376

Шеляг-Сосонко Ю.Р. Концепція флори та її елементарної одиниці

381
   

4 (2014)

 

Дідух Я.П. Стратегія розвитку геоботаніки в Україні

399

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П. Синтаксономія галофітної рослинності Приморського сектора Кілійського гирла Дунаю

412

Коршиков І.І., Ніколаєва О.В. Онтогенетична та віталітетна структури популяцій Juniperus excelsa (Cupressaceae) у Гірському Криму як критерії їхньої життєздатності

429

Казарінова Г.О. Сингенетичні зміни вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець

435

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Еволюційно-паліноморфологічний аналіз деяких триб родини Plantaginaceae

442

Павленко-Баришева В.С. Ультраструктура поверхні плодів видів роду Hieracium флори Криму

449

Звягінцева К.О. Систематична структура урбанофлори Харкова

455

Коваленко О.А. Аналіз флори Національного природного парку «Пирятинський»

460

Парнікоза І.Ю., Бублик О.М., Андрєєв І.О., Спірідонова К.В., Голембевська Й., Кубяк М., Кучинська А., Мистковська K., Оленджицька Н., Урасінська Б., Гурняк M., Сьлєнзак-Парнікоза А., Войцеховський К., Дідух Я.П., Кунах В.А. Комплексна оцінка стану популяцій степових багаторічників України на прикладі Iris pumila

471

Федорончук М.М., Губарь Л.М., Футорна О.А. Типіфікація таксонів родини Poaceae, описаних із території України: рід Poa

481

Остапко В.М., Бойко Г.В., Мулєнкова О.Г. Типові зразки таксонів, що зберігаються в Гербарії Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ)

485

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П. Іржасті гриби Національного природного парку «Гуцульщина»

489

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 4. Рід Coprinus (секція Veliformes)

496

Коритнянська В.Г., Попова О.М. Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Дунайського біосферного заповідника НАН України

502

Макаренко Я.М. Рідкісні для України види родів Lepiota та Macrolepiota (Agaricales) із басейну р. Псел

508

Смірнов О.Є., Косян А.М., Косик О.І., Таран Н.Ю. Морфофізіологічні показники Fagopyrum esculentum в умовах алюмокислого стресу

511

Мельник В.І., Баранський О.Р., Володимирець В.О., Логвиненко І.П., Гурман С.В. Saxifraga granulata (Saxifragaceae) в Україні

517

 

 

5 (2014)

 

Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Єрмаков М.Б., Пєстунов І.А. Картографічна модель галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю

531

Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність

537

Мосякін А.С., Казарінова Г.О. Моделювання інвазійного поширення Pistia stratiotes (Araceae) на основі ГІС-аналізу кліматичних факторів

549

Бурда Р.І. Спонтанне поширення Aristolochia macrophylla (Aristolochiaceae) у лісах Кончі-Заспи (м. Київ)

558

Протопопова В.В., Шевера М.В., Федорончук М.М., Шевчик В.Л. Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я

563

Перегрим О.М., Перегрим М.М. Поширення видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) в Україні

573

Твардовська М.О., Андрєєв І.О., Кунах В.А. Каріотипи видів роду Iris флори України

581

Коршиков І.І., Лаптєва О.В. Якість пилку Pinus pallasiana (Pinaceae) з насаджень екологічно безпечних і техногенно забруднених територій степової зони України

590

Красиленко Ю.А. Нова знахідка Arceuthobium oxycedri (Santalaceae) на Platycladus orientalis (Cupressaceae) у Криму

599

Михайлова О.Б. Морфолого-культуральні властивості лікарського гриба Piptoporus betulinus (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах

603

Красняк О.І. Види роду Bromopsis (Poaceae), описані з території України (відомості про типовий матеріал)

610

Чипиляк Т.Ф., Гришко В.М. Особливості фізіологічної адаптації Hemerocallis lilioasphodelus і H. middendorffii (Hemerocallidaceae) до техногенного забруднення

614

Артеменко О.А. Регулятори клітинного циклу в трансгенних рослинах Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) за умов кліностатування. Циклін-залежні кінази

620

 

 

6 (2014)

 

Польовий Є.В., Дідух Я.П. Еколого-територіальна диференціація рослинного покриву модельного полігону «Ромашково» в долині р. Савранки (Вінницька обл.)

647

Цимбалюк З.М. Філогенетичне положення роду Paulownia: порівняльний аналіз паліноморфологічних свідчень

660

Мосякін А.С. Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: таксономічний аналіз

665

Остапко В.М. Нові номенклатурні комбінації та нова назва у Pseudolysimachion (Plantaginaceae s. l. = Veronicaceae s. str.) та Phlomoides (Lamiaceae): таксони флори України

673

Крицька Л.І. Рід Lathyrus (Fabaceae) у флорі України

676

Павленко-Баришева В.С. Ультраструктура поверхні плодів видів роду Pilosella (Asteraceae) флори Криму

690

Звягінцева К.О. Географічна структура урбанофлори Харкова

696

Оптасюк О.М., Коротченко І.А. Еколого-ценотичні та хорологічні особливості синантропних видів роду Linum у флорі України

703

Безусько Л.Г. Нові палінологічні характеристики підкрасилівського лесу верхнього плейстоцену Волинської височини

708

Ткаченко Ф.П., Чернякевич С.С., Сардарян К.Б. Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum (Batrachospermaceae)

716

Кучер О.О. Знахідки видів адвентивних рослин у флорі Старобільського злаково-лучного степу

720

Воткальчук К.А., Санісло Я.П., Безсмертна О.О. Поширення в україні Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae)

723

Гелюта В.П. Erysiphe dudkae sp. nov. – новий вид борошнисторосяних грибів на Brugmansia suaveolens (Solanaceae) з Чорногорії

728

Клименко В.М. Candelaria pacifica (Candelariaceae) – новий для ліхенофлори України вид

731

Коршиков І.І., Мільчевська Я.Г., Калафат Л.О., Лиманський С.В., Пастернак Г.О. Генетична мінливість у вікових групах популяції Pinus sylvestris var. cretacea (Pinaceae) на заповідній території «Крейдова флора»

733

Мельник В.І. Йосип Конрадович Пачоський (до 150-річчя від дня народження)

740
   

 

На головну