2016

1   2   3   4   5   6

 

Голинський Р.Б. Хибні уявлення та помилкові передумови: заперечення проти від’єднання таксономії від біології

3

Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., Давидов Д.А. Сучасний стан та актуальні завдання охорони піонерної рослинності України

11

Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю., Футорна О.А. Етапи еволюції роду Stipa і формування степів

21

Федорончук М.М. Система родини Caryophyllaceae флори України. 2. Підродина Сaryophylloideae

33

Перегрим М.М. Чи присутній Ornithogalum аrcuatum (Asparagaceae) у флорі України?

46

Літовинська А.В. Поширення чутливих до забруднення атмосферного повітря видів лишайників на території м. Рівного

51

Шершова Н.В. Поширення чутливих до стану атмосферного повітря лишайників у малих містах Київської області

56

Придюк М.П. Нові та рідкісні для України види роду Galerina із підроду Tubariopsis (Strophariaceae)

61

Фокшей С.І. Рідкісні види грибів у старовікових лісах і пралісах Національного природного парку «Гуцульщина»

72

Гелюта В.П., Гирилович І.С. Перші знахідки в Білорусі та Україні інвазійного гриба Podosphaera amelanchieris (Erysiphales)

78

Акулов О.Ю., Гайова В.П. Immotthia atrograna – новий для території України вид мікофільних грибів із Карпат

84

Капець Н.В. Нові та рідкісні для України ліхенофільні гриби

90
   

2 (2016)

 

Дубина Д.В., Устименко П.М., Попович С.Ю., Мовчан Я.І., Вакаренко Л.П. «Зелена книга України»: ще раз щодо тлумачення сутності

107

Лисогор Л.П., Багрікова Н.О., Красова О.О.   Перелогові землі як перспективні відновлювальні елементи екомережі Правобережного степового Придніпров’я

116

Нецветов М.В., Прокопук Ю.С. Вік і радіальний приріст старовікових дерев Quercus robur парку «Феофанія»

126

Федорончук М.М., Мосякін С.Л. Рід Minuartia s. l. (Caryophyllaceae) у флорі Східної Європи: огляд номенклатурних змін у світлі нових молекулярно-філогенетичних даних

134

Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу

144

Кучер О.О. Систематична структура адвентивної фракції флори Старобільського злаково-лучного степу

153

Шевчик В.Л., Нікітчук О.В., Шевчик Т.В., Соломаха В.А. Нове місцезнаходження Crataegus ucrainica (Rosaceae) в дельті р. Рось

158

Паламар-Мордвинцева Г.М., Царенко П.М. Харофітні водорості: питання еволюції та філогенії

163

Леонтьєв Д.В. Еволюція спорофора у Reticulariaceae (Myxomycetes)

178

Шевченко Г.В., Кордюм Є.Л. Організація мікрофіламентів цитоскелета в коренях повітряно-водних рослин Sium latifolium (Apiaceae) та Alisma plantago-aquatica (Alismataceae) у процесі формування аеренхіми

185

Козеко Л.Є., Рахметов Д.Б. Особливості динаміки синтезу білків теплового шоку HSP70 у Malva sylvestris і M. pulchella (Malvaceae) і стійкість до високої температури, затоплення та посухи

194
   

3 (2016)

 

Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: плід, насінини

219

Саеді Мехрварз С., Мохарамі Е. Дослідження анатомії деяких видів роду Cyperus із північного Ірану

234

Хом’як І.В. Характеристика асоціацій Agrostio-Populetum tremulae та Epilobio-Salicetum capreae класу Epilobietea angustifolii для Правобережного Полісся

239

Бойко М.Ф., Овсієнко В.М., Скребовська С.В. Молекулярно-генетичні дослідження моху Аulacomnium arenopaludosum

255

Дармостук В.В. Рід Cercidospora (Dothideales) в Україні

262

Гелюта В.П., Ковальчук В.П., Чумак П.Я. Перші знахідки в Україні інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales) на стадії телеоморфи

268

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Громакова А.Б. Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів з природного заповідника «Ґорґани»

273

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae)

277

Федюк О.М., Поліщук О.В., Білявська Н.О. Динаміка змін інтенсивності дихання листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) за різних значень низької температури і вологості повітря

283

Семеніхін А.В., Водка М.В., Поліщук О.В. Кофакторна та структурна роль СО2 у хлоропластах

290
   

4 (2016)

 

Зандер Р.Г. Макросистематика Didymodon sensu lato (Pottiaceae, Bryophyta) з використанням аналітичного ключа та теорії інформації

319

Барсуков О.О., Гапон Ю.В. Стан та завдання вивчення мохоподібних міст України

333

Орлов О.О., Безсмертна О.О., Якушенко Д.М. Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів Поліської частини Житомирської області 

343

Ярова О.А. Лісова рослинність Національного природного парку «Білоозерський»

355

Мельник Р.П., Садова О.Ф., Мойсієнко І.І. Біотопи природоохоронного науково-дослідного відділення «Буркути» Національного природного парку «Олешківські піски»

361

Яроцька М.А., Яроцький В.Ю. Територіальний розподіл лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах Лісостепової зони

367

Дармостук В.В., Наумович Г.О. Unguiculariopsis (Helotiaceae, Helotiales) – новий рід для мікобіоти України

378

Макаренко Я.М. Перша знахідка в Україні Agaricus iodosmus (Agaricaceae)

382

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П., Дудка І.О. Нові знахідки інвазійного гриба Melampsoridium hiratsukanum (Pucciniales) в Україні 

385

Климишин О.С., Сичак Н.М. Таксономічна структура колекційних фондів родини Orchidaceae у провідних гербаріях Львова

390

Ольшанський І.Г., Шиян Н.М., Тарєєв А.С. Типи назв таксонів роду Betula (Betulaceae), описаних з території України, що зберігаються в Національному гербарії України (KW)

401

Гамуля Ю.Г. Аутентичні матеріали видів роду Tragopogon (Asteraceae) у гербарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU)

404

Шевера М.В. Забуте ім’я українського ботаніка Ольги Густавівни Радде-Фоміної (до 140-річчя від дня народження)

409
   

5 (2016)

 

Мосякін А.С. Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: географічний аналіз

431

Роменська О.В., Нецветов М.В. Вплив антропогенних факторів на онтогенетичну структуру ценопопуляцій Adonis volgensis (Ranunculaceae)

440

Борисова О.В., Царенко П.М., Коніщук М.О. Колекція культур мікроводоростей (IBASU-A) як об’єкт національного надбання України

453

Неграш Ю.М., Воробйов Є.О. Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. I. Синтаксономія лісів за участі Scopolia carniolica

461

Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Популяційний аналіз Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони

474

Парпан В.І., Дмитраш-Вацеба І.І. Поширення та стан популяцій Echinops exaltatus (Asteraceae) на території Південного Опілля

483

Данилевська О.М., Футорна О.А. Морфологічні особливості насінин видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) флори України

492

Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae)

503

Зикова М.О., Джаган В.В., Дудка І.О. Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку «Синевир»

510

Шиян Н.М., Бойко Г.В. Типи таксонів роду Euphorbia (Euphorbiaceae), описаних із території України, що зберігаються у Національному гербарії України (KW)

516

Дідух Я.П., Дубина Д.В., Чусова О.О. Класифікація рослинності та біотопів: проблеми, рішення, перспективи. Друга Всеукраїнська науково-теоретична конференція

522
   

6 (2016)

 

Царенко О.М., Цимбалюк З.М. Паліноморфологічні особливості видів роду Tamarix (Tamaricaceae), представлених у флорі України

535

Дмитраш-Вацеба І.І., Дідух Я.П., Шумська Н.В. Нова популяція Sesleria uliginosa (Poaceae) з Опілля (Україна) та загрози її зникнення

545

Красова О.О., Коршиков І.І. Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну річки Інгулець

557

Гончаренко І.В. Застосування методу DRSA – непараметричного кластерного аналізу в класифікації рослинності

568

Пашкевич Н.А., Березніченко Ю.Г. Еколого-ценотичний аналіз трав’яних угруповань Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони України

579

Терлига Н.С. Особливості сезонної динаміки пігментів фотосинтезу у видів роду Pinus (Pinaceae)

587

Бойко Л.І. Особливості листка Pittosporum tobira (Pittosporaceae) за різних умов вирощування

593

Фостяк Т.М., Тасєнкевич Л.О. Callitriche cophocarpa (Plantaginaceae) у високогір’ї Українських Карпат

600

Гелюта В.П., Сіахаан С.А.С., Такамацу С. Erysiphe symphoricarpi (Erysiphales) – перша знахідка в Україні

604

Блюм Я.Б., Барштейн В.Ю. Минуле та сьогодення Королівських ботанічних садів К’ю в пам’ятках матеріальної культури

612

 

 
   

 

На головну