2018

1   2   3   4   5   6

 

Мосякін С.Л. Нотатки про австралійські види Salsola (Chenopodiaceae) та визнання Salsola sabrinae, nom. et stat. nov.

3

Мельник В.І., Шиндер О.І., Несин Ю.Д. Поширення Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні

20

Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В. Нові для України види лишайників та ліхенофільних грибів з мергелястих вапняків Північного Причорномор’я

33

Ємельянова С.М. Синтаксономія класу Lemnetea долини Південного Бугу

38

Головенко Є.О., Коршиков І.І. Видове різноманіття та особливості поширення лишайників у кар’єрно-відвальних комплексах Криворіжжя

50

Одукалець І.О., Коротка І.А., Пашкевич Н.А., Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т. Трансформація рослинного покриву та зміна екологічних умов під впливом насаджень Pinus sylvestris (Pinaceae) в Національному природному парку “Подільські Товтри”

59

Кобів Ю. Luzula spicata (Juncaceae) в Українських Карпатах: на межі зникнення

70

Шевченко М.В. Цікаві знахідки кортиціоїдних грибів в Ічнянському національному природному парку

77

Онойко О., Михайленко Н., Сиваш О., Довбиш К. Вміст пігментів ксантофілового ряду в рослинах різних ярусів широколистяного лісу

84
   

2 (2018)

 

Антоненко С.І., Шиян Н.М. Типіфікація назв таксонів Polygonum (Polygonaceae), описаних з території України

109

Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологічні особливості представників триб Lindenbergieae і Cymbarieaeта еволюція пилку в базальних кладах Orobanchaceae

123

Гелюта В.П., Зикова М.О. Поширення в Україні Clathrus archeri (Phallales, Basidiomycota) – гриба, що має бути виключеним з Червоної книги України

137

Шершова Н.В. Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в місті Васильків Київської області

143

Дідух Я.П., Чорней І.І., Буджак В.В., Вашеняк Ю.А., Коржик В.П., Розенбліт Ю.В., Токарюк А.І., Михайлюк Т.І. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра

149

Мельник В.І., Шиндер О.І., Несин Ю.Д. Умови місцезростань і стан популяцій Cypripedium calceolus (Orchidaceae) в Україні

160

Кагало О., Колодій В., Любінська Л. Созологічна оцінка та перспективи й методи збереження видів роду Schivereckia (Draba s.l.; Brassicaceae) в Україні

169

Нипорко С.О., Барсуков О.О., Капець Н.В. Флористичні знахідки мохоподібних, лишайників та ліхенофільних грибів з Національного природного парку “Гуцульщина”

179

Тихоненко Ю.Я., Вакаренко Л.П. Перші знахідки Uromyces glycyrrhizae (Pucciniales) в Україні

187

Бойко С.М. Стан популяції Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) на території урочища Феофанія

191
   

3 (2018)

 

Мосякін С.Л., Верлоов Ф., Бойко Г.В. Правильне авторство та номенклатура Artemisia umbrosa (Asteraceae), з нотатками щодо деяких помилково вживаних назв та поширення виду у Східній Європі

213

Мосякін С.Л. Правильна назва у роді Knowltonia для знаного південноафриканського виду, раніше відомого як Anemone tenuifolia та A. capensis (Ranunculaceae)

230

Федорончук М.М. Конспект системи Fabaceae у флорі України. І. Підродини Caesalpinioideae, Mimosoideae, Faboideae (триби: Sophoreae, Tephrosieae, Robinieae, Desmodieae, Phaseoleae, Psoraleae, Amorpheae, Aeschynomeneae)

238

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г., Ниценко Л.М. Паліноморфологічні особливості видів роду Knautia (Dipsacaceae) флори України: оцінка для цілей систематики та спорово-пилкового аналізу

248

Чусова О.О. Біотопи басейну річки Красна (Луганська обл., Україна) та їхній аналіз

260

Смоляр Н.О., Ханнанова О.Р. “Гадяцький локалітет” Diphasiastrum complanatum (Lycopodiaceae) на території Лівобережного Лісостепу

274

Артеменко О.А. Змінення гравітації як фактор впливу на початок клітинного циклу рослин

283
   

4 (2018)

 

Федорончук М.М., Мосякін С.Л. Конспект родини Fabaceae у флорі України. II. Підродина Faboideae (триби: Galegeae, Hedysareae, Loteae, Cicereae)

305

Мартинюк В.O., Карпенко Н.І., Тарєєв А.С., Костіков І.Ю. Відміни Atocion lithuanicum від A. armeriaта їхнього гібриду (Sileneae, Caryophyllaceae) за ITS1–ITS2-послідовностями та вторинними структурами їхніх транскриптів

322

Мосякін С.Л., Бойко Г.В., Верлоов Ф. Уточнена лектотипіфікація Artemisia umbrosa (= A. vulgaris var. umbrosa, Asteraceae)

335

Бісько Н.А., Сухомлин М.М., Михайлова О.Б., Ломберг М.Л., Цвид Н.В., Петричук Ю.В., Аль-Маалі Г.А., Митропольська Н.Ю. Збереження ex situ рідкісних і зникаючих видів макроміцетів у колекціях культур грибів в Україні

338

Пасайлюк М.В. Гриби – деструктори мертвої деревини Fagus sylvatica (Fagaceae) в лісах Національного природного парку “Гуцульщина”

348

Єременко Н.С. Рудеральна рослинність міста Кривий Ріг. II. Клас Stellarietea mediae

356

Дубина Д.В., Жмуд О.І. Armoracia macrocarpa (Brassicaceae) в українській частині долини Дунаю

373

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Динаміка ендогенних цитокінінів упродовж розвитку спорофітів папоротей Dryopteris filix-mas і Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae)

384
   

5 (2018)

 

Дідух Я.П. Біотоп як система: структура, динаміка, екосистемні послуги

405

Федорончук М.М. Конспект родини Fabaceae у флорі України. ІІІ. Підродина Faboideae (триба Fabeae)

421

Бойко Г.В., Корнієнко О.М., Мосякін С.Л. Нові номенклатурні комбінації для таксонів роду Pentanema (Asteraceae) флори України

436

Тихоненко Ю.Я., Орлов О.О. Поширення Pucciniastrum symphyti (Pucciniales) в Україні

441

Коршиков І.І., Гусейнова E.Р. Особливості пилку рослин Рicea abies та Р. pungens (Pinaceae) в насадженнях на території Криворіжжя

446

Дубина Д.В., Еннан А.А.-А., Дзюба Т.П., Вакаренко Л.П., Шихалєєва Г.М., Кірюшкіна Г.М. Проектований Національний природний парк “Куяльницький” як основа оптимізації довкілля та стійкого розвитку регіону

457

Шихалєєва Г.М., Царенко О.М., Цимбалюк З.М., Еннан А.А.-А., Кірюшкіна Г.М. Морфологічні особливості генеративних органів Salicornia perennans (S. prostrata) (Chenopodiaceae) з узбережжя Куяльницького лиману

470

Павлище А.В., Кириченко О.В., Коць С.Я. Метаболічні зміни вмісту органічних кислот у коренях рослин Glycine max (Fabaceae) на ранніх етапах формування симбіозу за дії фунгіцидів

480

Пірко Я.В., Нецветов М.В., Калафат Л.О., Пірко Н.М., Рабоконь А.М., Приваліхін С.М., Демкович А.Є., Білоножко Ю.О., Блюм Я.Б. Генетичні особливості фенологічних форм Quercus robur (Fagaceae) за даними аналізу поліморфізму інтронів генів ß-тубуліну та мікросателітних локусів

489
   

6 (2018)

 

Мосякін С.Л., де Ланге П.Дж., Булах О.В. Внутрішньородові таксони для видів Anemonastrum та Knowltonia з Південної Півкулі, які раніше включалися до Anemone sensu lato (Ranunculaceae)

509

Прокопук Ю.С. Реконструкція щорічної акумуляції вуглецю в стовбурах дерев Quercus robur (Fagaceae) заплавних лісів Києва

517

Давидова А.О. Номенклатурна ревізія як передумова створення продромуса рослинності (на прикладі Національного природного парку “Джарилгацький”)

525

Гелюта В.П. Поширення в Україні рідкісного гриба Pseudoboletus parasiticus (Boletales, Basidiomycota)

528

Любка Т. Epipactis albensis (Orchidaceae) у Закарпатті

533

Литвиненко Ю.І., Гайова В.П. Нові та цікаві знахідки копрофільних видів родів Coniochaeta і Sordaria (Sordariomycetes, Ascomycota) в Україні

538

Мордерер Є.Ю., Гуральчук Ж.З., Моргун В.В. Проблема контролювання сегетальної рослинності в агрофітоценозах у контексті збереження біорізноманіття

552

Хьопке Я., Брюер Г., Додсворт С., Ортіс Е.М., Альбах Д.К. Виділення ДНК зі старих гербарних зразків представників Veronica subgen. Pseudolysimachium (Plantaginaceae)

564

Пірко Я.В., Постовойтова А.С., Рабоконь А.М., Калафат Л.О., Приваліхін С.М., Бiлоножко Ю.О., Пірко Н.М., Блюм Я.Б. Вивчення поліморфізму довжини інтронів генів α-тубуліну як метод аналізу генетичної диференціації рослин

576

Шиян Н.М. Подарунок Павла Лозієва Українській академії наук (1920 р.)

585

 

 
   

 

На головну