Лікарські гриби роду Ganoderma Karst.
у колекції IBK

 

Ксилотрофні гриби роду Ganoderma Karst., широко розповсюджені по всьому світові. В Україні зустрічаються практично у всіх регіонах. Представників цього роду грибів близько двох тисяч років використовували в Китаї та інших країнах Азії для лікування багатьох хвороб. Деякі види роду Ganoderma культивують у Китаї починаючи з 1621 року. Сьогодні ізольовані та ідентифіковані багато нових сполук різної хімічної природи (терпени, лектіни та ін.), які демонструють антиоксидантну, антибіотичну, гепатопротекторну та інші види терапевтичної дії. Практичне використання видів лікарських макроміцетів р. Ganoderma значно зросло з розробкою методів культивування.  Широко використовується метод інтенсивного культивування G.lucidum на стерильних субстратах, основу яких складає тирса листяних порід дерев. З міцелію, вирощеного у глибинних умовах на різних поживних середовищах отримують лікарські препарати широкого спектру дії.

В колекції культур Інституту ботаніки підтримуються види Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (19 штамів), Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (36 штамів) та Ganoderma tsugae Murrill (3 штами), які виділені в різних регіонах України і отримані з колекцій таких країн як Ізраїль, Німеччина, Чехія, Корея та інші.

З метою подальшої розробки технології культивування видів р. Ganoderma на щільних та рідких середовищах проводиться  відбір перспективних штамів, визначення оптимальних умов отримання плодових тіл та міцеліальної біомаси. Вивчаються культурально морфологічні особливості, вплив температури, кислотності середовища, світла, вплів різноманітних факторів на продукцію полісахаридів [1-6]. Мікроморфологічні особливості вегетативного міцелію в культурах досліджуються із застосуванням скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) [7]. В останні роки розпочато вивчення впливу цитратів металів, отриманих за допомогою акванонотехнологій, на продукування біомаси G. lucidum та її  хімічниї склад [8].

 1. Bisko N.A., V.G. Babitskaya,  V.V. Scherba, N.Yu. Mitropolskaya. Biotechnological aspects of medicinal mushroom Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P.Karst. submerged cultivation // Труды Никитского ботанического сада. – 2007. – т. 28. – С. 17-23.
 2. Babitskaya V.G., Bisko N.A., Poedinok N.L., Puchkova T.A. The influence of different Factors on the Polysaccharide Accumulation of Ganoderma lucidum // Intern. Journ. of Med. Mushrooms. – 2007. – v. 9, № 3&4. – Р. 274.
 3. Krupodorova T. The effect of initial pH of Nutritive media on Biomass Production of Ganoderma applanatum (Pers.:Wallr.)Pat.  and G.lucidum (Curt.:Fr.) P.Karst Strains.// Int. J. of Med. Mush. – 2007. – v. 9. – № 3&4, – P. 322.
 4. Круподьорова Т.А., Бісько Н.А. Вплив температури на швидкість радіального росту та культурально-морфологічні особливості штамів лікарських грибів Ganoderma applanatum (Pers.:Wallr.) Pat та G. lucidum (Curt.:Fr.) P. Kars. // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 6. – С. 875-884.
 5. Poedynok N., Buchalo A., Mykchaylova O., Negriyko Light Regulation of Growth and Biosynthetic Activity of Ling Zhi or Reishi of Medicinal Mushroom Ganoderma lucidum (W.Curt.: Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae) in Pure Culture //Int. J. Med. Mushrooms. – 2008. – 10, № 4. – P. 369-378.
 6. Круподерова Т.А., Бисько Н.А. Биологические особенности и лекарственные свойства видов рода Ganaderma P. Karst. В сборнике: Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре: Т.2.   /Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера. – Киев: Альтерпрес. – 2012. – С. 372-457. 
 7. Buchalo A., Mykchaylova O., Lomberg M., Wasser S.P. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures. Ed. By P.A.Volz and E.Nevo. – 2009. – Altpress. – 224 p.
 8. Al-Maali G., Bisko N., Mustafin K. et al.  The Influence of the Metals Citrates, Obtained Using Aquanano Technologies, On the Biomass Production of Medicinal Mushroom Ganaderma lucidum (Curtis) P. Karst //  Int. Journal of Engineering Research and Applications. – Vol. 4, Issue 9 (Version 1), September 2014. – pp. 01-04

 

Рід Ganoderma Karst. 1881
Список штамів

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

 1. 920 ← NASB (920), 1995, Byelorussia, Minsk, environs, 1989
 2. 1530 Ukraine, Kyiv, environs, 1997
 3. 1552 Ukraine, Kyiv region, Teterev, 1997
 4. 1553 Ukraine, Kyiv region, Teterev, 1997
 5. 1572 Ukraine, Chernigiv region, Jaroslavka, 1997
 6. 1593 Ukraine, Kyiv, 1997
 7. 1672 ← HAI (287), 2000, Israel, Tel-Aviv, on Ficus, 1997
 8. 1701 ← IFB (176), 2000
 9. 1895 Ukraine, Vinnitsa, 2006
 10. 1896 Ukraine, Kyiv region, 2006
 11. 1897 Ukraine, Kyiv region, 2006
 12. 1898 Ukraine, Crimea, 2006
 13. 1899 Ukraine, Crimea, 2006
 14. 1969 Ukraine, Kyiv, park, 2009
 15. 1970 Ukraine, Kyiv, park, 2009
 16. 1981 Ukraine, Kyiv region, Jurivka, on Quercus sp., 2009
 17. 1982 Ukraine, Kyiv, park, 2009
 18. 2021 Ukraine, Zitomir region, 2009
 19. 2043 Ukraine, Kyiv, park “Syretzkij”, 2010

 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

 1. 331 Ukraine, Kharkiv region, Korobov Khutor, 1986
 2. 921 ← InMi NASB, 1995, Byelorussia, Minsk, environs, 1989
 3. 922 ← CCBAS (707), 1985
 4. 1607 ← KPDR (358), 1998
 5. 1608 ← KPDR (NB-2), 1998
 6. 1621 ← IMB (6 Led 007), 1998
 7. 1670 ← HAI (447), 2000, Israel, Tel-Aviv, on Quercus sp.
 8. 1683 Ukraine, Kyiv, environs, 2000
 9. 1787 ← WCh (1722), 2000
 10. 1788 ← WCh (1720), 2000
 11. 1887 ← HAI, 2003, Israel, Masaada, 2003
 12. 1888 ← HAI, 2003 ← Germany, Stutgard, Botanical garden
 13. 1889 ← HAI, 2006
 14. 1900 ← IMB, 2002
 15. 1901 ← IMB, 2000
 16. 1902 ← IMB, 2001
 17. 1903 ← IMB, 2001
 18. 1904 Ukraine, Crimea, 2006
 19. 1905 Ukraine, Crimea, 2006
 20. 1906 Ukraine, Crimea, 2006
 21. 1907 Ukraine, Crimea, 2006
 22. 1908 Ukraine, Crimea, 2006
 23. 1909 Ukraine, Crimea, 2006
 24. 1910 Ukraine, Crimea, 2006
 25. 1911 Ukraine, Crimea, 2006
 26. 1912 Ukraine, Crimea, 2006
 27. 1913 Ukraine, Crimea, 2006
 28. 1914 Ukraine, Crimea, 2006
 29. 1980 Ukraine, Kiev, on Populus sp., 2009
 30. 2030 Turkey, Retchie, National park, 2010
 31. 2066 ← DNU (Gl-1), 2011, Ukraine, National park “Svjati gory”, 2008
 32. 2067 ← DNU (Gl-2), 2011, Ukraine, National park “Svjati gory”, 2008
 33. 2068 ← DNU (Gl-3), 2011, Ukraine, National park “Svjati gory”, 2008
 34. 2156 ← “Aloha medicinal” (SIO P4), 2011, Nevada, USA
 35. 2157 ← “Aloha medicinal” (Pecan P4), 2011, Nevada, USA
 36. 2163 ← “Aloha medicinal” (P4), 2011, Nevada, USA

 

 

Ganoderma tsugae Murrill

 1. 1848 ← HAI (1033), 2005
 2. 1859 ← HAI (1032), 2005
 3. 2024 ← “Aloha medicinal” 2010, Nevada, USA

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Following abbreviations are used:

 • CCBAS – Culture Collection of Basidiomycetes, Institute of Microbiology, Prague, Czech Republic
 • DNU – Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
 • HAI – International Centre for Cryptogamic Plants and Fungi. Institute of Evolution, University of Haifa, Israel
 • IFB – Institute of Forestry, National Academy of Sciences of Byelorussia, Gomel, Byelorussia
 • IMB  – International Myco Biologics, Inc., Texas, USA
 • InMi NASB –  Institute of microbiology, National Academy of Sciences of Byelorussia, Minsk, Byelorussia
 • KPDR –Institute of Plant, Pyongyang, Korea
 • WCh  –  Company “Weser-Champignon”, Germany

 

На головну