Гелюта Василь Петрович (Vasyl Heluta)

Ботанік, міколог, кандидат біологічних наук (1980), доктор біологічних наук (1992), старший науковий співробітник (1999), професор мікології (2008), завідувач відділу мікології.

Народився 07.01.1954 р. у с. Висунськ Березнегуватського р-ну Миколаївської обл. Закінчив Старовижівську середню школу у Волинській обл. (1971) та Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1976). Працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з 1976 р. на посадах інженера, молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного та головного наукового співробітника; в 1976–1979 рр. – аспірант, у 1993–1994 та 2004–2009 рр. – заступник директора інституту з наукових питань. Працював за сумісництвом викладачем мікології в Київському національному університеті (1983–1984 і 1993 рр.) та Міжнародному Соломоновому університеті (1995–2003 рр.). Є членом редколегій “Українського ботанічного журналу” та науково-популярного журналу “Жива Україна”, членом Національної комісії з питань Червоної книги України. Член редакційної колегії “Червоної книги України” (2009), автор багатьох її нарисів та ілюстрацій. Коло наукових інтересів – питання походження, еволюції, філогенії, систематики та поширення борошнисторосяних і болетових грибів, проблеми збереження і відновлення фітосистем. Учасник численних експедицій до різних регіонів України, а також інших країн – Болгарії, Великої Британії, Вірменії, Узбекистану, Ізраїлю, Польщі та Росії. Лауреат премії НАН України імені М.Г. Холодного за цикл праць «Порівняльні дослідження молекулярно-біологічних та фізіологічних процесів грибів та вищих рослин» (2012 р.; у співавторстві). Автор 370 наукових і ряду науково-популярних публікацій, а також тисяч фото рослин, грибів та ландшафтів (прохання при цитуванні праць латиницею прізвище передавати як Heluta, не зважаючи на те, що раніше воно могло редакторами, залежно від їх уподобань, наводитися в різних варіантах – Geluta, Gelyuta, Geljuta, Helyuta, Heliuta тощо).

 

E-mail:

 

Google Scholar

ResearchGate

НАН України

Плантариум

 

 

Список найважливіших публікацій

Вибрані публікації

 

Монографії, книги

Дудка І.О., Гелюта В.П., Придюк М.П., Тихоненко Ю.Я., Акулов О.Ю., Гайова В.П., Зикова М.О., Андріанова Т.В., Джаган В.В., Щербакова Ю.В. Гриби заповідників та національних природних парків Українських Карпат. – К.: Наукова думка, 2019. – 215 с.

Savchenko K.G., Wasser S.P., Heluta V.P., Nevo E. Rust fungi of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Königstein: Koeltz Botanical Books, 2019. – 142 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Heluta V. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. – Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2016. – 204 p.

Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I.V. Fungi of the Roztocze Region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota. – Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2015. – 192 p.

Savchenko K.G., Wasser S.P., Heluta V.P., Nevo E. Smut fungi of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Koeltz Scientific Books, 2015. – 160 p.

Дудка І.О., Гелюта В.П., Андріанова Т.В. та ін. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України.– К.: Арістей, 2009. – Том 1. – 306 с.; том 2. – 428 с.

Червона книга України. Рослинний світ. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.

Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E., Takamatsu S. Biodiversity of the Powdery Mildew Fungi (Erysiphales, Ascomycota) of Israel (Biodiversity of  Cyanoprocaryotes, Algae and Fungi of Israel). Edited by Paul A. Volz. – Ruggel: A.R.G. Gantner Verlag K.-G., 2009. – 290 p.

Джаган В.В., Пруденко М.М., Гелюта В.П. Гриби Канівського природного заповідника. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 271 с.

Дудка І.О., Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я., Андріанова Т.В., Гайова В.П., Придюк М.П., Джаган В.В., Ісіков В.П. Гриби природних зон Криму. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.

Гелюта В.П., Вакаренко Л.П., Дубина Д.В., Безусько Л.Г., Вірченко В.М., Врона І.С., Гайова В.П., Демченко Е.М., Ільїн Л.В., Котенко А.Г., Михайлюк Т.І., Петльований О.А., Химин М.В., Царенко П.М. Заказник “Любче”. Природні умови, біорізноманітність, збереження та управління. – Київ, 2001. – 224 с.

Minter D.W.; Dudka I.O. [eds] (1996). Fungi of Ukraine. A Preliminary Checklist. – Egham, Surrey: International Mycological Institute and Kiev, Ukraine: M.G. Kholodny Institute of Botany. – 361 p.

Гелюта В.П. Флора грибов Украины. Мучнисторосяные грибы. – Киев: Наукова думка, 1989. – 256 с.

Гелюта В.П., Тихоненко Ю.Я., Бурдюкова Л.И., Дудка И.А. Паразитные грибы степной зоны Украины. – К.: Наук. думка, 1987. – 279 с.

 

 

Статті

Бикетова А.Ю., Гелюта В.П. Первая находка Rubinoboletus rubinus (Boletales) на территории Украины // Микология и фитопатология. – 2015. – 49, вып. 1. – С. 3–6.

Гелюта В.П., Кравчук О.О. Перші знахідки в Україні нового інвазійного гриба Erysiphe macleayae (Erysiphales) // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 1. – С. 39–45.

Тарєєв А.С., Гелюта В.П. Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України // Укр. ботан. журн. – 2015. – 72, № 2. – С. 144–146.

Akata I., Heluta V.P. First record of Erysiphe syringae-japonicae in Turkey // Mycotaxon. – 2015. – 130. – P. 259–264.

Takamatsu S., Ito (Arakawa) H., Shiroya Y., Kiss L., Heluta V. First comprehensive phylogenetic analysis of the genus Erysiphe (Erysiphales, Erysiphaceae) ІI: the Uncinula lineage // Mycologia. – 2015. – 107(5). – P. 903–914.

Takamatsu S., Ito (Arakawa) H., Shiroya Y., Kiss L., Heluta V. First comprehensive phylogenetic analysis of the genus Erysiphe (Erysiphales, Erysiphaceae) I. The Microsphaera lineage // Mycologia. – 2015. – 107(3). – P. 475–489.

Heluta V.P. Erysiphe dudkae sp. nov., a new species of powdery mildews on Brugmansia suaveolens (Solanaceae) from Montenegro // Укр. ботан. журн. – 2014. –71, № 6. – P. 728–730

Savchenko K.G., Carris L.M., Castlebury L.A., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Stripe smuts of grasses: one lineage or high levels of polyphyly? // Persoonia. – 2014. – 33. – P. 169–181.

Безсмертна О.О., Гелюта В.П. Поширення в Україні Botrychium multifidum (Ophioglossaceae) // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 6. – С. 792–795.

Heluta V.P., Korytnianska V.G., Akata I. Distribution of Erysiphe platani (Erysiphales) in Ukraine // Acta Mycologica. – 2013. – 48, № 1. – P. 105–112.

Savchenko K.G., Lutz M., Piątek M., Heluta V.P., Nevo E. Anthracoidea caricis-meadii is a new North American smut fungus on Carex sect. Paniceae // Mycologia. – 2013. – 105, N 1. – P. 181–193.

Гелюта В.П. Огляд представників роду Boletus L. як претендентів на включення до «Червоної книги України» // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матер. II Міжнар. наук. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – К.: Паливода А.В., 2012. – С. 201–204.

Гелюта В.П., Акулов О.Ю. Нові та рідкісні для України види роду Leccinum (Boletales, Basidiomycota) // Укр. ботан. журн. – 2012. – 69, № 6. – С. 886–900.

Savchenko K.G., Heluta V.P. Smut fungi of Ukraine, a checklist // Sydowia. – 2012. – 64, № 2. – P. 281–300.

Savchenko K.G., Heluta V.P., Hirylovich I.S., Wasser S.P., Nevo E. Notes on some Eurasian species of Anthracoidea and Entyloma. – Mycotaxon. – 2012. – 121. – P. 53–62.

Гелюта В.П., Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Маланюк В.Б., Слободян О.М. Гриби Природного заповідника «Ґорґани» // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2011. – № 8. – С. 88–108.

Гелюта В.П., Коритнянська В.Г. Golovinomyces greeneanus (U. Braun) Heluta (Erysiphales) – новий для України вид борошнисторосяних грибів // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 5. – С. 773–779.

Савченко К.Г., Гелюта В.П., Джаган В.В. Нові знахідки рідкісного сажкового гриба Microbotryum holostei (de Bary) Vánky (Microbotryomycetes) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 1. – С. 122–126.

Тихоненко Ю.Я., Гелюта В.П. Борошнисторосяні та іржасті гриби Природного заповідника «Ґорґани» // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 6. – С. 853–864.

Heluta V.P., Umanets K.S., Hayova V.P. Species differentiation in the Magnicellulatae complex (Podosphaera, Erysiphales) within the specimens collected in Ukraine // Укр. ботан. журн. – 2011. – 68, № 4. – С. 585–597.

Savchenko K.G., Heluta V.P. Tolyposporium junci: a new smut fungus for Belarus // Botanica Lithuanica. – 2011. – 17, N 1. – P. 55–57.

Savchenko K.G., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. A contribution to the study of smut fungi of Israel // Mycotaxon. – 2011. – 118. – P. 303–309.

Seko Y., Heluta V., Grigaliunaite B., Takamatsu S. Morphological and molecular characterization of two ITS groups of Erysiphe (Erysiphales) occurring on Syringa and Ligustrum (Oleaceae) // Mycoscience. – 2011. – 52, № 3. – P. 174–182.

Гелюта В.П., Висоцька О.П., Бесєдіна І.С. Агарикоїдні гриби Національного парку “Прип’ять-Стохід” // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2010. – № 7. – С. 91–102.

Савченко К.Г., Гелюта В.П. Melanotaenium cingens (Beck) Magnus (Melanotaeniaceae, Ustilaginales) – новий вид в Україні // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 5. – С. 721–724.

Савченко К.Г., Гелюта В.П., Уманець О.Ю. Sporisorium cenchri (Lagerh.) Vánky – новий для України вид сажкового гриба (Ustilaginomycetes) // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 4. – С. 611–614.

Савченко К.Г., Дзюненко О.О., Гелюта В.П. Melanustilospora ari (Cooke) Denchev (Urocystales) на видах Arum L. в Україні // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 6. – С. 916–919.

Heluta V., Hayova V., Tykhonenko Yu., Dzhagan V., Umanets O. Microfungi on plants from Tendra Island (Ukraine, Black Sea) // Polish Botanical Journ. – 2010. – 55, № 2. – P. 441–449.

Heluta V., Takamatsu S., Harada M., Voytyuk S. Molecular phylogeny and taxonomy of Eurasian Neoerysiphe species infecting Asteraceae and Geranium // Persoonia. – 2010. – 24. – P. 81–92.

Savchenko K., Heluta V. New records of graminicolous smut fungi in Ukraine // Mycotaxon. – 2010. – 113. – P. 237–242.

Savchenko K.G., Heluta V.P. New records of Microbotryum species parasitizing Caryophyllaceae from Ukraine // Acta Mycologica. – 2010. – 45, № 2. – P. 163–167.

Savchenko K.G., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Smut fungi of Israel: a preliminary check-list // Mycologia Balcanica. – 2010. – 7, № 2–3. – P. 111–116.

Висоцька О.П., Гелюта В.П., Бесєдіна І.С. Макроміцети Шацького національного природного парку // Заповідна справа в Україні. – 2009. – 15, вип. 2. – С. 56–60.

Гайова В.П., Гелюта В.П., Уманець О.Ю. Перші знахідки гриба Sclerotinia minor Jagger (Sclerotiniaceae) на орхідних в Україні // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 2. – С. 234-239.

Гелюта В.П., Надєіна О.В., Димитрова Л.В. Друга знахідка Helvella monachella (Scop.) Fr. (Helvellaceae, Ascomycota) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 6. – С. 846–849.

Heluta V.P., Dzyunenko O.O., Cook R.T.A., Isikov V.P. New records of Erysiphe species on Catalpa bignoniodes in Ukraine // Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 3. – С. 346-353.

Heluta V.P., Takamatsu S., Voytyuk S.O., Shiroya Y. Erysiphe kenjiana (Erysiphales), a new invasive fungus in Europe // Mycological Progress. – 2009. – P. 367–375.

Takamatsu S., Heluta V., Havrylenko M., Divarangkoon R. Four powdery mildew species with catenate conidia infect Galium: molecular and morphological evidence // Mycological Research. – 2009. – 113. – P. 117-129.

Гелюта В.П., Гирилович И.С. Первые находки Leveillula helichrysi Heluta et Simonian (Erysiphales) на территории Беларуси // Укр. ботан. журн. – 2008. – 65, № 6. – С. 891-895.

Seko Y., Bolay A., Kiss L., Heluta V., Grigaliunaite B., Takamatsu S. Molecular evidence in support of recent migration of a powdery mildew fungus on Syringa spp. into Europe from East Asia // Plant Pathology. – 2008. – 57, № 2. – Р. 243-250.

Гелюта В.П., Висоцька О.П., Бесєдіна І.С. Нові види роду Leccinum Gray (Boletaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 570–574.

Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. The genus Podosphaera Kunze (Ascomycota, Erysiphales) in Israel: species composition, host range and distribution // Nova Hedwigia. – 2007. – 85, № 3–4. – P. 277–298.

Braun U., Takamatsu S., Heluta V., Limkaisang S., Divarangkoon R., Cook R., Boyle H. Phylogeny and taxonomy of powdery mildew fungi of Erysiphe sect. Uncinula on Carpinus species // Mycological Progress. – 2006. – 5, № 3. – P. 139–153.

Voytyuk S.O., Heluta V.P., Wasser S.P., Nevo E. Genus Golovinomyces (Erysiphales) in Israel: species composition, host range, and distribution // Mycologia Balcanica. – 2006. – 3. – P. 131–142.

Гелюта В.П., Войтюк C.О. Види роду Leveillula G. Arnaud (Erysiphales): поширення в Україні та ключ для їх визначення // Чорноморський ботанічний журнал. – 2005. – 1, № 1. – С. 105–116.

Heluta V.P., Braun U., Gvritishvili M. Podosphaera salatai  sp. nov. (Erysiphales) from Georgia // Fungal diversity. – 2005. – 18. – P. 89–94.

Heluta V.P. Distribution of Erysipheand Microsphaera species (Erysiphales) by phylogenic groups of legumes // Укр. ботан. журн. – 1998. – 55, № 5. – С. 481–486.

Heluta V.P. Phylogeny of Erysiphe species on the Fabaceae sensu lato // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 6. – С. 703–710.

Гелюта В.П. Мікофлорогенетичний аналіз видового складу борошнисторосяних грибів України // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 200–206.

Гелюта В.П. Гіпотеза про походження та міграції грибів порядку Erysiphales // Укр. ботан. журн. – 1992. – 49, № 5. – С. 5–13.

Гелюта В.П. Филогенетические взаимосвязи между родами эризифальных грибов и некоторые вопросы систематики порядка Erysiphales // Биол. журн. Армении. – 1988. – 41, № 5. – C. 351–358.

 

 

На головну