Лікарські гриби роду Lentinula Earle
у колекції IBK

 

Lentinula edodes (Berk.) Pegler = (Lentinus edodes (Berk.) Sing.) шіітаке або сіі-таке, ксилотрофний гриб широкорозповсюджений в Японії, Китаї, Кореї таінших країнах Південо-Східної Азії. В Європі та Америці цей вид незустрічається. В природних умовах росте на деревині широколистянихдерев, восновному на  представниках родини Fagacea: дубі, буці, грабі, каштані.
У Китаї вирощують шіітаке на відрубках деревини вже більш як тисячу років. В Китаї і Японії його називають елексіром життя. Лікувальний ефект від використання шіі-таке вперше описав знаменитий китайський лікар Ву Сіі Кунг (960-1027 рр). Адже крім того що він має чудовий смак, він ще й має цілу низку лікувальних  властивостей. Встановлено, що серед метаболітів, що продукує шіітаке присутні речовини, що проявляють радіопротекторну, протипухлинну, антивірусну дію, підвищують імунітет, знижують вміст холестерину, мають антибактеріальні та антифунгальні властивості.  Біологічно активні сполуки шіітаке складаються із полісахаридів, незамінних амінокислот, ненасичених жирних кислот, вітамінів, мікроелементів та поліфенолів.

Шіітаке є одним із найбільш перспективних для культивування їстівних грибів з лікарськими властивостями, і займає третє місце в світі по виробництву, після печериці і гливи.
В колекції культур Інституту ботаніки підтримується близько 70 штамів Lentinula edodes (Berk.) Pegler отриманих з колекцій таких країн як Ізраїль, Німеччина, Чехія, Корея, Китай та інші.
В колекції на протязі багатьох років провадяться роботи по вивченню шіітаке, підбору субстратів з відходів вітчизняного виробництва, вивчалась спроможність росту в глибинній культурі та селекція штамів для технологічного використання, досліджувались хімічний склад плодових тіл селектованих штамів та вплив їх на систему оксидазного захисту теплокровних тварин. Мікроморфологічні особливості вегетативного міцелію в культурах досліджувались із застосуванням сканувальної електронної мікроскопії.

 

 1. Соломко Э.Ф., Митропольская Н.Ю. Получение посевного материала Lentinus edodes (Berk.) Sing. глубинным методом // Микология и фитопатология. – 1994. – Т. 28, Вып. 3. – С. 34-39.
 2. Бухало А.С., Соломко Е.Ф., Митропольска Н.Ю. Базидіальні макроміцети з лікарськими властивостями // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 3. – С. 192-201.
 3. Bilay V.T., Bisko N.A. Some physiological aspects of the cultivation of Lentinula edodes (Berk.) Sing. // Mushroom biology and mushroom products. Proc. 2-nd Intern.Congr. Pensivania, Juli 9-12. – 1996. – P. 381-386.
 4. Bisko N.A., Bilay V.T., Mitropolskaya N.Yu. Lentinus edodes (Berk.) Sing. – the perspectives of the cultivation in Europe. III Ogolnopolskie Sympozjum z uczestnikami z zagranicy “Nowe rosliny i technologie w ogorodnictwie” Poznan, 25-26 Wrzesnia 2000 r. Publ. in “Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu”.
 5. Bisko N.A., Gulich M.A., Olishevskaya O.D., Yatchenko E.A. Bilay V.T., Mitropolskaya N.Yu. Immunological Studies of the Edible and Medicinal Mushroom Lentinus edodes (Berk.) Sing. // Int. J. Med. Mushr. – 2001. – V. 3., № 2-3. – P. 121.
 6. Бисько Н.А., Митропольская Н.Ю. Физиологические и медико-биологические аспекты исследований съедобного лекарственного гриба сиитаке Lentinusedodes (Berk.) Sing. // Современная микология в России. 1 съезд микологов России. Тезисы докладов. Москва. 11-13 апреля 2002 г. Москва, 2002. – С. 277.
 7. Бисько Н.А., Фомина В.И., Митропольская Н.Ю. Cкрининг высоко-продуктивных штаммов Lentinus edodes (Berk.) Sing., перспективных для биотехнологического использования // Международная конференция «Микробиология и биотехнология ХХІ столетия», Минск, 22-24 мая 2002 . Минск, 2002. – С. 170-172.
 8. Фомина. И., Митропольская. Ю., Бисько. А., Шевцова. В. Отбор высокопродуктивных штаммов Lentinus Edodes // Микология и фитопатология. – 2003. – Т. 37, Вып. 2. – С. 60-65.
 9. Bisko N.A., Bilay V.T., Babitskaya V.C., Sherba V.V., Mitropolskaya N.Yu., Puchkova T.A. Biologically Active Substances from Mycelia of Ganodermalucidum and Lentinula edodes// Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi. Romanie, Keil, Rinker & Royse (eds) 2004. Penn State. – 2004. – P. 619-623.
 10. Babitskaya V.G., Bisko N.A., Scherba V.V., Mitropolskaya N.Yu., Puchkova T.A. Some physiological aspects of the Submerged cultivation of culinary-medicinal Shiitake mushroom Lentinusedodes (Berk.) Singer (Agaricomycetideae) // Int. J. Med. Mushr. – 2004. – V. 6., № 4. – P. 369-374.
 11. Бисько Н.А., Митропольская Н.Ю., Билай В.Т. Влияние съедобного лекарственного гриба сиитаке /Lentinusedodes (Berk.) Sing./ на систему оксидазной защиты теплокровных животных // Успехи медицинской микологии. – М.: Национальная академия микологии. – 2007. – Т. 9. – С. 220-222.
 12. Фомина В.И., Бисько Н.А., Митропольская Н.Ю. Влияние тяжелых металлов на плодоношение съедобного лекарственного гриба сиитаке (Lentinus edodes (Berk.) Sing.) при интенсивном культивировании // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – 6. – C. 83-87.
 13. Bisko N.A., Fomina V.I., Mitropolskaya N.Yu., Bilay V.T. The Chemical Composition of the Fruiting Bodies of Selected Lentinus edodes Strains // Int. J. Med. Mushr. – 2007. – V. 9., № 3&4. – P. 283-284.
 14. Buchalo A., Mykhaylova O., Lomberg M. and Wasser S. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures. – /M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of the Ukraine; Faculty of Science & Science Education and Institute of Evolution, University of Haifa, Israel/. – Kiev: Alterpress, 2009. – 224 p.

     

 

Рід Lentinula Earle 1909
Список штамів

Lentinula edodes (Berk.) Pegler

 1. 55 Obtained from VKM (F-1999), Moscow, Russia, 1979. Received from MMRI, (121), Japan.
 2. 57 Obtained from VKM (F-2001), Moscow, Russia, 1979. Received from MMRI, (W-4), Japan.
 3. 65 Obtained from BIN (Sochi-454), St.Petersburg, Russia, 1976.
 4. 503 Obtained from Horst, Netherlands, (25.0-1), 1992.
 5. 504 Obtained from Horst, Netherlands, (25.0-2), 1992.
 6. 505 Obtained from Institute of Plant, (B-4), Pyongyang, Korea 1992.
 7. 506 Obtained from Academy of agriculture (Somycel-600), Poznan, Poland, 1993.
 8. 507 Obtained from Academy of agriculture (Somycel-4055), Poznan, Poland, 1993.
 9. 508 Obtained from Academy of agriculture (37×37), Poznan, Poland, 1993.
 10. 509 Obtained from Company “Pilzbrut Dieskau” (L-12), Germany, 1995.
 11. 511 Obtained from Northwest Mycological Consultants Inc., (CS-53), Oregon, USA, 1994.
 12. 512 Obtained from Northwest Mycological Consultants Inc., (CS-158), Oregon, USA, 1994.
 13. 513 Obtained from Company “Pilzbrut Dieskau” (L-20), Germany, 1995.
 14. 514 Obtained from IFB (06), Gomel, Belarus, 1998. Received from BIN (0404) St.Petersburg, Russia.
 15. 515 Obtained from IFB (107), Gomel, Belarus, 1997.
 16. 516 Obtained from the chinese University of Hong Kong, (L-54), Shatin, Hong Kong, 1995.
 17. 518 Obtained from IFB (13-14), Gomel, Belarus, 1995.
 18. 519 Obtained from IFB (193), Gomel, Belarus, 1995.
 19. 520 Obtained from IFB (D), Gomel, Belarus, 1995.
 20. 521 Obtained from IMB (013), Texas, USA, 1998.
 21. 522 Obtained from IMB (050), Texas, USA, 1998.
 22. 523 Obtained from Northwest Mycological Consultants Inc., (CS-41), Oregon, USA, 1994.
 23. 711 Obtained from CCBAS (Japan 1), Prague, Czech Republic, 1984.
 24. 712 Obtained from CCBAS (Japan 2), Prague, Czech Republic, 1984.
 25. 713 Obtained from CCBAS (Weiden), Prague, Czech Republic, 1984.
 26. 714 Obtained from CCBAS (Japan4), Prague, Czech Republic, 1984.
 27. 717 Obtained from Company “Pilzbrut Dieskau” (L-11), Germany, 1995.
 28. 718 Obtained from Company “Pilzbrut Dieskau” (L-17), Germany, 1995.
 29. 932 Obtained from IFB (101), Gomel, Belarus, 1993.
 30. 934 Obtained from IFB (110), Gomel, Belarus, 1995.
 31. 1500 Obtained from WCh, (K-60), Germany, 1997.
 32. 1501 Obtained from WCh, (Hub.), Germany, 1997.
 33. 1502 Obtained from WCh, (4008), Germany, 1997.
 34. 1534 Obtained from IMB (LE-012), Texas, USA, 1997.
 35. 1626 Obtained from CCBAS (L-4), Prague, Czech Republic, 1995.
 36. 1658 Obtained from Mycotec Inc. (106), Oregon, USA, 2000.
 37. 1659 Obtained from Mycotec Inc. (127), Oregon, USA, 2000.
 38. 1660 Obtained from Mycotec Inc. (153), Oregon, USA, 2000.
 39. 1709 Obtained from IFB (194), Gomel, Belarus, 2000.
 40. 1710 Obtained from IFB (197), Gomel, Belarus, 2000.
 41. 1711 Obtained from IFB (195), Gomel, Belarus, 2000.
 42. 1712 Obtained from IFB (198), Gomel, Belarus, 2000.
 43. 1973 Isolated from a cultivated fruit body, Japan, 2009.
 44. 1992 Isolated from a cultivated fruit body, Japan, 2009.
 45. 2014 Isolated from a cultivated fruit body, USA, 2010.
 46. 2022 Obtained from TSAU, Melitopol, Ukraine, 2010.
 47. 2023 Obtained from TSAU, Melitopol, Ukraine, 2010.
 48. 2047 Obtained from HAI (369), Haifa, Israel, 2011.
 49. 2048 Obtained from HAI (858), Haifa, Israel, 2011.
 50. 2056 Obtained from DNU (Le-2), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 51. 2059 Obtained from DNU (Le-4), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 52. 2081 Obtained from DNU (Le-10), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 53. 2082 Obtained from DNU (Le-5), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 54. 2083 Obtained from DNU (Le-6), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 55. 2084 Obtained from DNU (Le-7), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 56. 2085 Obtained from DNU (Le-9), Donetsk, Ukraine, 2011. Isolated from carpophore, China, 2009.
 57. 2133 Obtained from University Chong Duk, (101), South Korea, 2011.
 58. 2134 Obtained from University Chong Duk, (502), South Korea, 2011.
 59. 2135 Obtained from University Chong Duk, (302), South Korea, 2011.
 60. 2180 Isolated from a cultivated fruit body, Japan, 2005.
 61. 2190 Obtained from Mycological station, Prague, Czech Republic, 2006.
 62. 2216 Obtained  from HAI (568), Haifa, Israel, 2002.
 63. 2217 Obtained  from HAI (810), Haifa, Israel, 2002.
 64. 2218 Obtained  from HAI (418), Haifa, Israel, 2002.
 65. 2219 Obtained  from HAI (123), Haifa, Israel, 2002.
 66. 2220 Obtained  from HAI (736), Haifa, Israel, 2002.
 67. 2267 Isolated from a cultivated fruit body, Kyiv, Ukraine, 2012.

 

Рід Lentinus Fr. 1825
Список штамів

Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr.

 1. 1014 Obtained from Mycological station, Prague, Czech Republic, 1993.
 2. 1661 Obtained from Mycotec Inc. (203), Oregon, USA, 2000.
 3. 2158 Obtained from TSAU, Melitopil, Ukraine, 2011.

 

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.

 1. 249 Obtained from CCBAS (122), Prague, Czech Republic, 1987.
 2. 1988 Isolated from carpophore Russia, Rostov region, 2006.

 

Список скорочень назв колекцій культур та установ

Following abbreviations of Culture collections and Institutions are used:

 • BIN – V.L. Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia
 • CBS – Central Bureau of Fungal Cultures (Centraalbureau voor Shimmelculture), Netherlands
 • CCBAS – Culture Collection of Basidiomycetes, Institute of Microbiology, Prague, Czech Republic
 • DNU – Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
 • DPRK – Democratic People’s Republic of Korea
 • FCKU – Culture Cillection of Fungi at Kyiv University, Kyiv, Ukraine
 • FIE – Institut für Forstwissenschften, Eberswalde, Germany
 • HAI – International Centre for Cryptogamic Plants and Fungi. Institute of Evolution, University if Haifa, Haifa, Israel
 • IFB – Institute of Forestry, National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus
 • IMB – International Myco Biologics, Inc., Texas, USA
 • InMi NASB – Institute of microbiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
 • MMRI – Mori Mushroom Research Institute, Japan
 • MS – Mycological Station, Prague, Czech Republic
 • MSU – Moscow State University, Moscow, Russia
 • TSAU – Tavria State Agrotechnological University, Melitopil, Ukraine
 • VKM – Russion Collection of Microorganisms, Moscow, Russia
 • WCh – Company “Weser-Champignon”, Germany

 

На головну