Аспірантура і докторантура

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

Національний гербарій України (KW)

 

Центр колективного користування хроматомасспектрометрії НАН України (ЦККХМС)

 

Культуральна лабораторія (Відділ фітогормонології)

 

Матеріально-технічна база відділу мембранології і фітохімії

 

Растрова та трансмісійна електронна мікроскопія

 

Матеріально-технічна база до захистів доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія

 

На головну