Мосякін Сергій Леонідович (Sergei Mosyakin)

Доктор біол. наук (2004),  професор (2006), чл.-кор. НАН України (2012)

Народився 30 листопада 1961 р. у м. Києві. Закінчив у 1983 р. Київський державний педагогічний інститут ім. О.М Горького (тепер – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова) за спеціальністю біологія та іноземна мова. З листопада 1983 р. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 1988-1991 –  молодший науковий співробітник, з 1991 – завідувач відділу систематики та флористики судинних росли, з грудня 2008 р. – директор цього інституту. Є головним редактором “Українського ботанічного журналу”, віце-президентом Українського ботанічного товариства, членом Національної комісії з питань “Червоної книги України”, членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій (при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України), членом Американського ботанічного товариства, Міжнародної асоціації систематиків рослин та інших міжнародних наукових товариств. Нагороджений нагрудними знаками “Софія Русова” (2005 р.) і “Петро Могила” (2008 р.) та міжнародними дипломами Освітньої академії (Intel ISEF Educator Academy).
Наукові інтереси пов’язані з таксономією судинних рослин, флористикою, історичною фітогеографією, еволюційною паліноморфологією та палеоботанікою. Серед найвагоміших наукових здобутків С.Л. Мосякіна – ґрунтовні таксономічні опрацювання представників родин лободові (Chenopodiaceae), амарантові (Amaranthaceae), гречкові (Polygonaceae), злаки (Poaceae), складноцвіті (Asteraceae) тощо для флор Європи, Північної Америки, Азії, а також на загальносвітовому рівні. Автор більше ста номенклатурно-таксономічних новацій (нових таксонів та номенклатурних комбінацій), оригінальних історико-біогеографічних концепцій та гіпотез, у т.ч. міграційної концепції походження судинних рослин Антарктики, теоретичних узагальнень із питань філогенетичної систематики, флористики, історичної біогеографії, еволюційно-паліноморфологічних та палеоботанічних робіт, включаючи реконструкції філогенетичного розвитку та розселення представників родини Chenopodiaceae. Здійснив декількох десятків знахідок нових для флори України та інших територій видів рослин. До вагомих наукових доробків С.Л. Мосякіна належать оригінальна концепція доместикації рослин на основі аналізу їх життєвих стратегій та аналіз сучасних уявлень про проблеми виду та видоутворення в рослин (на основі аналізу фітоейдологічних поглядів М.В. Клокова).
Автор близько 200 наукових праць.

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Вибрані публікації:

На головну