Мосякін Сергій Леонідович (Sergei Mosyakin)

Доктор біол. наук (2004),  професор (2006), чл.-кор. НАН України (2012)

Народився 30 листопада 1961 р. у м. Києві. Закінчив у 1983 р. Київський державний педагогічний інститут ім. О.М Горького (тепер – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова) за спеціальністю біологія та іноземна мова. З листопада 1983 р. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 1988-1991 –  молодший науковий співробітник, з 1991 – завідувач відділу систематики та флористики судинних росли, з грудня 2008 р. – директор цього інституту. Є головним редактором “Українського ботанічного журналу”, віце-президентом Українського ботанічного товариства, членом Національної комісії з питань “Червоної книги України”, членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій (при Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України), членом Американського ботанічного товариства, Міжнародної асоціації систематиків рослин та інших міжнародних наукових товариств. Нагороджений нагрудними знаками “Софія Русова” (2005 р.) і “Петро Могила” (2008 р.) та міжнародними дипломами Освітньої академії (Intel ISEF Educator Academy).
Наукові інтереси пов’язані з таксономією судинних рослин, флористикою, історичною фітогеографією, еволюційною паліноморфологією та палеоботанікою. Серед найвагоміших наукових здобутків С.Л. Мосякіна – ґрунтовні таксономічні опрацювання представників родин лободові (Chenopodiaceae), амарантові (Amaranthaceae), гречкові (Polygonaceae), злаки (Poaceae), складноцвіті (Asteraceae) тощо для флор Європи, Північної Америки, Азії, а також на загальносвітовому рівні. Автор більше ста номенклатурно-таксономічних новацій (нових таксонів та номенклатурних комбінацій), оригінальних історико-біогеографічних концепцій та гіпотез, у т.ч. міграційної концепції походження судинних рослин Антарктики, теоретичних узагальнень із питань філогенетичної систематики, флористики, історичної біогеографії, еволюційно-паліноморфологічних та палеоботанічних робіт, включаючи реконструкції філогенетичного розвитку та розселення представників родини Chenopodiaceae. Здійснив декількох десятків знахідок нових для флори України та інших територій видів рослин. До вагомих наукових доробків С.Л. Мосякіна належать оригінальна концепція доместикації рослин на основі аналізу їх життєвих стратегій та аналіз сучасних уявлень про проблеми виду та видоутворення в рослин (на основі аналізу фітоейдологічних поглядів М.В. Клокова).
Автор близько 200 наукових праць.

 

ResearchGate

Google Scholar

 

Вибрані публікації:

 • Mosyakin S.L. Notes on taxonomy and nomenclature of Chenopodium acerifolium and C. betaceum (C. strictum auct.) (Chenopodiaceae) // Phytotaxa. – 2017. – 324(2): 139-154.
 • Mosyakin S.L., Yena A.V. Jacobaea taurica (Asteraceae), the new combination for a Crimean protected species // Український ботанічний журнал. – 2017. – 74(4): 303-309.
 • Mosyakin S.L., Roalson E.H. New nomenclatural combinations in Pyankovia (Chenopodiaceae) // Phytotaxa. – 2017. – 319(3): 263-270.
 • Mosyakin S.L., Iamonico D. Nomenclatural changes in Chenopodium (incl. Rhagodia) (Chenopodiaceae), with considerations on relationships of some Australian taxa and their possible Eurasian relatives // Nuytsia. – 2017. – 28: 255-271.
 • Mosyakin S.L., Freitag H., Rilke S. Kali versus Salsola: the instructive story of a questionable nomenclatural resurrection // Israel Journal of Plant Sciences. – 2017. – 64: 18-30.
 • Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. Pollen morphology of the tribe Hemimerideae: possible evidence of ancestral pollen types and parallel evolution in the basalmost clade of Scrophulariaceae s.str. // Willdenowia. – 2017. – 47(1): 15-27.
 • Mosyakin S.L., Shultz L.M., Boiko G.V. Nuttall’s species of Sphaeromeria transferred to Artemisia (Asteraceae): a new combination and comments on typifications // Phytotaxa. – 2017. – 308(1): 125-130.
 • Mosyakin S.L., Boiko G.V., Verloove F. Lectotypification of Artemisia mongolica (= A. vulgaris var. mongolica, Asteraceae) // Phytotaxa. – 2017. – 297(3): 257-264.
 • Mosyakin S.L., Shultz L.M., Boiko G.V. Types of sagebrush updated (Artemisia subg. Tridentatae, Asteraceae): miscellaneous comments and additional specimens from the Besser and Turczaninov memorial herbaria (KW) // Phytoneuron. – 2017. – 2017-25: 1-20.
 • Mosyakin S.L., Davydov D.A., Shiyan N.M. The authorship and nomenclature of Vincetoxicum rossicum (Cynanchum rossicum) and V. meoticum (C. meoticum) (Apocynaceae: Asclepiadoideae), with considerations on nomenclatural uncertainties in determining the validity of names // Phytotaxa. – 2017. – 307(1): 75-83.
 • Mosyakin S.L., Shiyan N.M. The genus Sibbaldianthe (Rosaceae): a nomenclatural overview and new combinations // Phytotaxa. – 2017. – 296(2): 101-117.
 • Mosyakin S.L. On the recent record of “Chenopodium badachschanicum” (Chenopodiaceae) from Iran // Modern Phytomorphology. – 2017. – 11(1). – P. 1-4.
 • Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологічні особливості представників триби Rhinantheae (Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних даних // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74(4): 310-325.
 • Федорова Т.А., Мосякин С.Л., Карлов Г.И. Возникновение естественных гибридов между тетраплоидными видами Chenopodium acerifolium и C. strictum s. l. (Chenopodiaceae) и их идентификация // Систематика и эволюционная морфология растений: Материалы конференции, посвященной 85-летию со дня рождения В.Н. Тихомирова (31 января – 3 февраля 2017 г., Москва) / Ред. колл.: Соколов Д.Д. (предс.) и др. – М.: МАКС Пресс, 2017. – C. 407-411.
 • Коул T.К.Г., Хільгер X.Г., Стівенс П., Мосякін C.Л., Одінцова A.B. Філогенія покритонасінних – Систематика квіткових рослин APG IV, Ukrainian version of: Cole T.C.H., Hilger H.H., Stevens P. (2017) Angiosperm Phylogeny Poster – Flowering Plant Systematics. Published online [Електронна публікація з ідентифікатором DOI: 10.13140/RG.2.2.12582.63045; 08/2017, DOI: 10.13140/RG.2.2.12582.63045].
 • Коул T.К.Г., Хильгер X.Г., Стивенс П.Ф., Мосякин C.Л., Одинцова A.B. Филогения Покрытосеменных – Систематика цветковых растений, Russian version of: Cole T.C.H., Hilger H.H., Stevens P.F. (2017) Angiosperm Phylogeny Poster – Flowering Plant Systematics, PeerJ Preprints 5:e2320v3 – e-pub. – 2017. Published online: [Електронна публікація з ідентифікатором DOI: 10.13140/RG.2.2.19293.51682; 09/2017, DOI: 10.13140/RG.2.2.19293.51682].
 • Mosyakin S.L. Nomenclatural notes on North American taxa of Anemonastrum and Pulsatilla (Ranunculaceae), with comments on the circumscription of Anemone and related genera // Phytoneuron. – 2016. – 2016-79: 1-12.
 • Mosyakin S.L. Validation of Erysimum talijevii (Brassicaceae), with considerations on the problem of recognition of alternative names // Phytotaxa. – 2016. – 258(2): 164-170.
 • Mosyakin S.L. McNeill J. (327–328) Proposals to clarify certain aspects of the rules on alternative names // Taxon. – 2016. – 65(4): 907-908.
 • Мосякін С.Л., Новіков О.М., Мосякіна Н.Т., Поліхун Н.І. Науковий метод для молодих дослідників. Посібник для учнів та освітян – учасників науково-технічних конкурсів учнівської молоді. – Київ: Наш Формат, 2015. – 72 c.
 • Mosyakin S.L. (2402) Proposal to conserve the name Chenopodium (Chenopodiaceae s. str.; Amaranthaceae sensu APG) with a conserved type // Taxon. – 2015. – 64(6): 1323-1325.
 • Mosyakin S.L. (2404) Proposal to reject the name Alyssum hyperboreum (Draba hyperborea, Schivereckia hyperborea) (Brassicaceae) // Taxon. – 2015. – 64(6): 1326-1328.
 • Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. New combinations for East European species of Sabulina (Caryophyllaceae) // Phytotaxa. – 2015. – 231(1): 95-98.
 • Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. Pollen morphology of tribes Aptosimeae and Myoporeae supports the phylogenetic pattern in early-branching Scrophulariaceae revealed by molecular studies // Willdenowia. – 2015. – 45(2): 209-222.
 • Mosyakin S.L., Tsymbalyuk Z.M. Pollen morphology of the southern African tribe Teedieae, an early-branching lineage of crown Scrophulariaceae // Willdenowia. – 2015. – 45(1): 65-75.
 • Mosyakin S.L. Achillea × tzvelevii nom. nov. (Asteraceae) and Veronicatzvelevii comb. nov. (Plantaginaceae s. l. / Veronicaceae s. str.): two taxa commemorating Nikolai Tzvelev // Новости систематики высших растений. – 2015. – Т. 46: 226-233.
 • Mosyakin S.L., Schwartau V.V. Quinoa as a promising pseudocereal crop for Ukraine // Agricultural Science and Practice. – 2015. – 4(1): 3-11.
 • Mosyakin S.L., Rilke S., Freitag H. (2323) Proposal to conserve the name Salsola (Chenopodiaceae s.str.; Amaranthaceae sensu APG) with a conserved type // Taxon. – 2014. – 63(5): 1134-1135.
 • Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. підроду Orobanche флори України // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 6. – С. 723-731.
 • Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологія видів Orobanche L. subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvelev (Orobanchaceae) флори України // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 5. – С. 600-609.
 • Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Атлас пилкових зерен представників родин Plantaginaceae та Scrophulariaceae. – Київ: Наш Формат, 2013. – 276 с.
 • Мосякін С.Л., Буюн Л.І. Проблема Asparagales sensu APG: сучасні погляди на макросистематику ключової групи однодольних // Фундаментальні та прикладні аспекти сучасної орхідології. – К., 2014. – Вип. 1. – С. 119-128.
 • Mosyakin S.L. New nomenclatural combinations in Blitum, Oxybasis, Chenopodiastrum, and Lipandra (Chenopodiaceae) // Phytoneuron. – 2013. – 2013-56: 1-8.
 • Мосякін С.Л. Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 3. – С. 289-307.
 • Мосякін С.Л. Номенклатурно-таксономічні зміни, що стосуються деяких видів судинних рослин, занесених до “Червоної книги України” // Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 2. – С. 238-247.
 • Мосякин С.Л. Teloxys Moq., Dysphania R.Br., Blitum L., Chenopodium L. // Конспект флоры Восточной Европы / Ред. Н.Н. Цвелев; ред. тома Д.В. Гельтман. – Санкт-Петербург – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – Т. 1. – C. 276-286.
 • Mosyakin S.L. New nomenclatural combinations in Blitum L. and Kali Mill. (Chenopodiaceae): taxa occurring in Eastern Europe // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69, № 3. – С. 393-396.
 • Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. – К.: Альтерпрес, 2011. – 440 с.
 • Peregrym O., Tsymbalyuk Z., Mosyakin S. Pollen morphology of Ukrainian species of the genus Pedicularis L. (Orobanchaceae Vent.) // Biodiv. Res. Conserv. – 2011. – 24: 5-12.
 • Цымбалюк З.Н., Мосякин С.Л., Северова Е.Є. Палиноморфологические особенности секций Veronicastrum, Serpyllifoliae, Peregrinae, Subracemosae, Alsinebe, Pocilla, Cochlidiospermum рода Veronica L. // Бюлл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биол. – 2011. – Т. 116. – Вып. 2. – С. 34-43.
 • Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. – Донецк: Изд-во “Ноулидж”, 2010. – 247 с.
 • Мосякін С.Л., Тищенко О.В. Прагматична філогенетична класифікація спорових судинних рослин флори України // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 802-817.
 • Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України. Рід Centaurea L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 6. – С. 818-831.
 • Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Корнієнко О.М, Федорончук М.М. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Artemisia L., Aster L., Barkhausia Moench, Carduus L., Carlina L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 4. – C. 504-513.
 • Безусько Л.Г., Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Нові палеокліматичні реконструкції для аллереду та пізнього дріасу рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 373-380.
 • Шиян Н.М., Мосякін С.Л., Федорончук М.М., Шевера М.В. Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Achillea L., Anthemis L., Arctium L. // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 398-404.
 • Цымбалюк З.Н., Мосякин С.Л., Северова Е.Э. Палиноморфологические особенности секций Aphyllae, Scutellatae, Veronica, Beccabunga, Chamaedrys рода Veronica L. // Бюлл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Биол. – 2009. – Т. 114, вып. 1. – С. 73-81.
 • Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Flora and vegetation of the Ovruch Ridge (Northern Ukraine) in the Early Middle Ages according to palynological evidence // Quaternary International. – 2009. – 203(1-2). – P. 120-128.
 • Mosyakin S.L., Clemants S.E. Further transfers of glandular-pubescent species from Chenopodium subg. Ambrosia to Dysphania (Chenopodiaceae) // J. Bot. Res. Inst. Texas. – 2008. – 2(1). – P. 425-431.
 • Мосякін С.Л. Вид и видообразование у растений: фитоэйдологические взгляды М.В. Клокова и современность. – Киев: Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, 2008. – 72 c.
 • Mosyakin S.L., Bezusko L.G., Mosyakin A.S. Origins of native vascular plants of Antarctica: comments from a historical phytogeography viewpoint // Cytology and Genetics. – 2007. – 41(5). – P. 308-316.
 • Мосякин С.Л. Жизненные стратегии диких предков культурных растений как предпосылки доместикации // Ботаника и микология: современные горизонты. Памяти академика А.М. Гродзинского (1926–1988). – Киев: Академпериодика, 2007. – С. 150-168.
 • Ryan F.J., Mosyakin S.L., Pitcairn M.J. Molecular comparisons of Salsola tragus from California and Ukraine // Can. J. Bot. – 2007. – 85(2). – P. 224-229.
 • Мосякін С.Л., Буюн Л.І. Сучасні погляди на філогенію та положення родини Orchidaceae Juss. у системі однодольних рослин // Інтродукція рослин. – 2006. – № 2. – С. 3-14.
 • Мосякін С.Л., Безусько Л.Г. Мосякін А.С. Релікти, рефугіуми та міграційні шляхи рослин Європи у плейстоцені – голоцені: короткий огляд філогеографічних свідчень // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, № 6. – С. 777-789.
 • Мосякін С.Л. Вікаріантна та дисперсалістська парадигми у розвитку глобальної історичної фітогеографії // Чорноморський ботанічний журнал. – 2005. – Т. 1, № 1. – С. 7-18
 • Mosyakin S.L. Rumex Linnaeus (Polygonaceae) // Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. – New York & Oxford: Oxford University Press, 2005. – Vol. 5. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 2. – P. 489-533.
 • Clemants S.E., Mosyakin S.L. Dysphania R. Brown; Chenopodium Linnaeus (Chenopodiaceae) // Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. – New York & Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 267-299.
 • Mosyakin S.L. Cycloloma Moquin-Tandon; Bassia Allioni; Kochia Roth; Corispermum Linnaeus; Salsola Linnaeus (Chenopodiaceae) // Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. – New York & Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 264–265; 309–321; 398-403.
 • Mosyakin S.L., Robertson K.R. Amaranthus Linnaeus (Amaranthaceae) // Flora of North America north of Mexico / Ed. by FNA Editorial Committee. – New York & Oxford: Oxford University Press, 2003. – Vol. 4. Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1. – P. 410-435.
 • Zhu Gelin (Chu Ge-ling), Mosyakin S.L., Clemants S.E. Family Chenopodiaceae // Flora of China / Wu Zhengyi & P. H. Raven (eds.). – Vol. 5 (Ulmaceae through Basellaceae). – Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2003. – P. 351-414.
 • Li Anjen, Bao Bojian, Grabovskaya-Borodina A.E., Hong Suk-pyo, McNeill J., Mosyakin S.L., Ohba H., Park Chong-wook. Family Polygonaceae // Flora of China / Wu Zhengyi & P. H. Raven (eds.). – Vol. 5 (Ulmaceae through Basellaceae). – Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2003. – P. 277-350.
 • Mosyakin S.L., Clemants S.E. New nomenclatural combinations in Dysphania R. Br. (Chenopodiaceae): taxa occurring in North America // Укр. бот. журн.– 2002. – 59, №4. – С. 380-385.
 • Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. – К.: Інститут ботаніки НАН України, 2002. – 32 с.
 • Shetler S.G., Fet G.N., Mosyakin S.L. (General Scientific Editors). Flora of the USSR. – Vol. XXIII (Bignoniaceae – Valerianaceae) – Enfield, N. H.: Science Publ., Inc. U.S.A., 2000. – xxxv + 733 pp.
 • Мосякін С.Л. Рослини України у світовому Червоному списку // Укр. ботан. журн. – 1999. – 56, №1. – C. 79-89.
 • Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kiev, 1999. – xxiv + 346 pp.
 • Mosyakin S.L., Wagner W.L. Notes on two alien taxa of Rumex L. (Polygonaceae) naturalized in the Hawaiian Islands // Bishop Museum Occasional Papers (Records of the Hawaii Biological Survey for 1997. Part 1). – 1998. – 55: 39-44
 • Мосякін С.Л. Роды Amaranthus L. (Amaranthaceae), Chenopodium L., Camphorosma L., Bassia All., Kochia Roth, Corispermum L. (Chenopodiaceae) // Флора Восточной Европы (Flora Europae Orientalis). – Санкт-Петербург: Мир и семья-95, 1996. – С. 11–18, 27–44, 57-69.
 • Mosyakin S.L. A taxonomic synopsis of the genus Salsola L. (Chenopodiaceae) in North America // Ann. Missouri Bot. Gard. – 1996. – 83(3): 387-395.
 • Mosyakin S.L., Robertson K.R. New infrageneric taxa and combinations in Amaranthus L. (Amaranthaceae) // Ann. Bot. Fennici. – 1996. – 33(4): 275-281.
 • Mosyakin S.L., Clemants S.E. New infrageneric taxa and combination in Chenopodium L. (Chenopodiaceae) // Novon. – 1996. – 6(4): 398-403.
 • Мосякін С.Л. Рід Cenchrus L. (Poaceae) в Україні: огляд номенклатури, систематики та сучасного поширення // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 1. – С. 120-126.
 • Мосякін С.Л. Огляд роду Amaranthus L. (Amaranthaceae) в Україні // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 2. – С. 65-74.
 • Mosyakin S.L. New taxa of Corispermum L. (Chenopodiaceae), with preliminary comments on taxonomy of the genus in North America // Novon. – 1995. – 5(4): 340-353.

На головну