Аспірантура і докторантура

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

Спеціальність 091 “Біологія” (редакція 2016 р.)

Спеціальність 091 “Біологія” (редакція 2020 р.)

Графік навчального процесу

 

Цикл загальної підготовки

Методологія наукових досліджень у природничих науках

 

Нормативні дисципліни за спеціальністю 091 Біологія

Фітобіологія в 21 столітті: від клітини до рослини

Філогенія та система органічного світу

Функціональна біологія рослин

Науковий семінар

 

Дисципліни вільного вибору аспіранта

 Глибинні знання зі спеціальності

 Фіторізноманіття у просторі та часі

 Охорона природи та заповідна справа

 Фікофлористика з основами фікосозології

 Наука про рослинність

 Загальна екологія, екологія рослин

 Популяційна біологія рослин та організація біоценозів

 Визначення впливу навколишнього середовища на рослини

 Мікологія та фітопатологія

 Lichens as objects of cultural, molecular phylogenetic and biotechnological research

 Молекулярна систематика рослин і грибів

 Культивування водоростей, рослин і грибів та основи біотехнології

 Енергетика рослинної клітини

 Регуляція біосинтезу і накопичення біологічно-активних продуктів у рослин

 Механізми регуляції фізіологічних процесів

 Plant Cell and Molecular Biology

 

Загальнонаукові компетентності

 Планування та аналіз експерименту

 Методологія роботи з науковим текстом та підготовки публікації

 Fundrising в науці та започаткування міжнародної кооперації

 

 

На головну