Новини

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD)
на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю:

 

091 Біологія та біохімія (спеціалізації ботаніка, мікологія);
091 Біологія та біохімія (спеціалізації біохімія, фізіологія рослин, клітинна біологія).

 

Термін навчання: 2023-2027 рр. Навчання за державним замовленням здійснюється за очною формою навчання (з відривом від виробництва).

 

Вступники подають такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора.
 2. Копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації.
 3. Особовий листок з обліку кадрів із фотографією.
 4. Медичну довідку форми 086/о.
 5. Копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче B2 (за наявності).
 6. Ксерокопії публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності).
 7. Дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, підготовлену відповідно до вимог, визначених
  Правилами прийому до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки (представлені на сайті Інституту).
 8. Чотири фотокартки розміром 3×4 см.
 9. Копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце реєстрації) або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України»).

 

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред’являються вступниками особисто.

 

Прийом документів  здійснюється  до 11 вересня 2023 р. за адресою:

    м. Київ, вул. Терещенківська, 2, кім. 51 (дні: понеділок-четвер).

 

Телефони для довідок: +38 (044) 234 22 89; 234 50 41; 234 40 41.

 

Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра), іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2).

Навчання в аспірантурі за цільовим призначенням

(очна та заочна форми навчання) проводиться на договірній основі за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за направленням установ або за особистим клопотанням претендента.

 

 

На головну