Романенко Катерина Олександрівна (Ekateryna Romanenko)

Народилась у 1977 р. (м. Київ). У 1999 закінчила Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «біологія». У 1999 – 2002 рр. навчалась в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Кандидат біологічних наук (2006), дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного за спеціальністю 03.00.21 – мікологія, диплом ДК № 036784. У відділі фітогормонології працює з 2007 р. на посаді наукового співробітника, з 2019 р. – на посаді старшого наукового співробітника.
Наукова робота пов’язана з дослідженням вторинних метаболітів (амінокислот та фенольних сполук) у формуванні реакції відповіді вищих рослин на абіотичні стреси, а також регуляторної ролі фітогормонів у процесах росту, розвитку та стійкості мікроводоростей та папоротеподібних. Володіє методами виділення чистих альгологічних штамів мікроводоростей, методами екстенсивного й інтенсивного культивування мікроводоростей, культивування рослинних об’єктів in vitro, методами екстракції та аналізу фотосинтетичних пігментів та низькомолекулярних протекторів (загальних фенолів, флавоноїдів, амінокислот).
Член Українського Товариства Фізіологів рослин і Українського Ботанічного Товариства.

 

 

E-mail: katerynaromanenko4@gmail.com

 

ResearchGate

Google Scholar

 

 

Вибрані публікації:

 1. Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. I. Ауксины, абсцизовая кислота, этилен // Альгология. 2015. Т. 25, № 3. С. 330–351. DOI: 10.15407/alg25.03.330
 2. Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. ІI. Цитокинины и гиббереллины // Альгология. 2016. Т. 26, № 2. С. 203–229. DOI: 10.15407/alg26.02.203
 3. Романенко Е.А., Романенко П.А., Бабенко Л.М., Косаковская И.В. Влияние солевого стресса на характер роста и содержание фотосинтетических пигментов в альгокультуре Acutodesmus dimorphus (Chlorophyta) // Альгология. 2017. Т. 23, № 3. С. 231–245. DOI: 10.15407/alg27.03.231
 4. Romanenko K.O., Romanenko P.O., Babenko L.M., Kosakivska I.V. Peculiarities of the Growth and Photosynthetic Pigments Content in Algaeculture of Acutodesmus dimorphus (Tupin) P.M. Tsarenko under Salt and Acetate Stresses //J. Stress Physiol. Biochem. 2017. Vol. 13, № 2. P. 45–54.
 5. Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В. Морфогенез гаметофіта дикорослої папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. флори України в культурі in vitro // Допов. Нац. акад. наук України. 2017. № 10. C. 101–107. DOI: 10.15407/dopovidi2017.10.101
 6. Романенко К.О., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Косаківська І.В. Фітогормональна регуляція морфогенезу гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro // Допов. Націон. Акад. наук України. 2018. № 11. C. 96–105. DOI: 10.15407/dopovidi2018.11.096
 7. Babenko L.M., Romanenko K.O., Shcherbatiuk M.M., Vasheka O.V., Romanenko P.O., Negretsky V.A., Kosakivska I.V. Effects of exogenous phytohormones on spore germination and morphogenesis of Polystichum aculeatum (L.) Roth gametophyte in vitro culture // Cytol. Genet. 2018. Vol. 52, No. 2. P. 117–126. DOI: 10.3103/S0095452718020032
 8. Romanenko K.O., Kosakivska I.V., Babenko L.M.,  Vasheka O.V.,  Romanenko P.O., Negretsky V.A., Minarchenko V. M. Effects of Exogenous Cytokinins on Spore Germination and Gametophyte Morphogenesis of Dryopteris filix-mas (L.) Schott in vitro Culture // Cytol. Genet. 2019, Vol. 53, No. 3. P. 192–201. DOI: 10.3103/S0095452719030034
 9. Babenko L.M., Smirnov O.E., Romanenko K.O., Trunova O.K., Kosakіvskа I.V. Phenolic compounds in plants: biogenesis and functions // Ukr. Biochem. J., 2019, Vol. 91, No 3. P. 5–18. DOI: 10.15407/ubj91.03.005

 10. Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) в культурі in vitro. Укр. ботан. журн. 2019. Т. 76, № 3. С. 260–269. DOI: 10.15407/ukrbotj76.03.260
 11. Романенко К.О., Бабенко Л.М. Вплив фітогормонів на проростання спор і морфогенез гаметофіту в культурі in vitro / Фітогормональна система та структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta). Гол. ред. І.В. Косаківська.  2019. Київ: Наш формат. С. 166–190.

 

На головну