Щербатюк Микола Миколайович (Mykola Shcherbatuik)

 

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю фізіологія та екологія рослин. Старший науковий співробітник відділу фітогормонології. Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин, дисертація «Фітогормони в процесі росту стебла кукурудзи Zea mays L.» захищена 2011 року в спеціалізованій вченій раді Інституту фізіології рослин та генетики НАН України. Автор понад 50-ти статей у наукових виданнях. Наукова робота пов’язана з дослідженням фізіологічних механізмів регуляції процесів росту й розвитку рослин, вивченням ультраструктури рослинних клітин, як за нормальних умов, так і за дії стресорів. Володіє методами культивування рослин in vitro, виділенням, очисткою фітогормонів, білків і пігментів. Спеціаліст з підготовки рослинних об’єктів та інших матеріалів природного і штучного походження для вивчення методами сканувальної й трансмісійної електронної мікроскопії. Член Українського Товариства Фізіологів рослин і Українського Ботанічного Товариства.

 

З січня 2017 виконує обов’язки оператора хроматографа з діодно-матричним і мас-спектрометричним детекторами у центрі колективного користування хроматомасспектрометрії НАН України (ЦККХМС).

 

Google Scholar

 

Вибрані публікації

Babenko L., Vasheka O., Shcherbatiuk M., Romanenko P., Voytenko L., Kosakivska I. Biometric characteristics and surface microstructure of vegetative and reproductive organs of heterosporous water fern Salvinia natans // Flora. 2019. V. 252, № 1. P. 44–50.

Ermokhina N.I., Shvalagin V.V., Romanovska N.I., Sydorova N.A., Manoryk P.A., Barakov R.Yu., Shcherbatyuk M.M., Klymchuk D.O., Puziy A.M. Photocatalytic Activity of Mesoporous Titanium Dioxide Stabilized with Lanthanum in the Gas-Phase Oxidation of Ethanol // Theoretical and Experimental Chemistry. 2018. V. 53, № 6. P. 395–401.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Фотосинтетичні пігменти й ультраструктура хлоропластів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott на різних фенологічних фазах розвитку // Studia Biologica. 2018. Т. 12, №2. С. 77–86.

Kosakivska I.V., Shcherbatiuk M.M., Babenko L.M., Polishchuk O.V. Characteristics of photosynthetic apparatus of aquatic fern Salvinia natans floating and submerged fronds // Advances in Biology & Earth Sciences. 2018. V. 3, № 1. P. 13–26.

Stroyuk O.L., Ermokhina N.I., Korzhak G.V., Andryushina N.S., Shvalagin V.V., Kozytskiy A.V., Manoryk P.A., Barakov R.Yu., Kuchmiy S.Ya., Shcherbatyuk M.M., Sapsay V.I., Puziy A.M. Photocatalytic and photoelectrochemical properties of hierarchical mesoporous TiO2 microspheres produced using a crown template // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. – 2017. – 334. – P. 26–35.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Sheyko O.A., Ivanova A.P., Angelova L.E., Maslenkova L. Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias // Dopov. Nac. acad. nauk Ukr. – 2017. – №7. – С. 98-106.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Пігменти й ультраструктурні особливості клітинних органел папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. у різні фази розвитку // Studia Biologica – 2017. – 11, №2. – С. 91-102.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Ультраструктура хлоропластів і фотосинтетичні пігменти плаваючих та занурених вай водної папороті Salvinia natans (L.) All. в онтогенезі // Modern Phytomorphology. – 2016. – 9. – С. 85–95.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М. Шейко О.А. Косаківська І.В. Мікроструктура поверхні органів водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Modern Phytomorphology. – 2015. – 7. – С. 129–133.

Щербатюк М.М., Бриков В.О., Мартин Г.Г. Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії (теоретичні та практичні аспекти) Київ.: Талком, 2015. – 62 с.

 

На головну