Васюк Валентина Анатоліївна (Valentina Vasyuk)

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю мікробіолог, імунолог. Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. Дисертацію «Особливості фітогормонального статусу пшениці та інфікуючи її грибів-фітопатогенів з роду  Septoria Sacc.» захистила у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин, диплом КН № 012217. З 2006 року присвоєно звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “фізіологія рослин”, атестат АС № 005277. Автор 138 наукових публікацій. Наукова робота пов’язана з дослідженням особливостей функціонування гормональної системи рослин різних систематичних груп та грибів, з’ясуванням ролі фітогормонів у процесах росту та розвитку рослин, вивченням участі фітогормонів в адаптації рослин до різних умов існування. В.А. Васюк є провідним фахівцем з дослідження гіберелінів та інших фітогормонів, Володіє методами виділення та визначення фітогормонів. Член Українського Товариства Фізіологів рослин і Українського Ботанічного Товариства.

 

Google Scholar

 

 

Вибрані публікації

  1. Ситник К.М., Мусатенко Л.І., Васюк В.А., Веденічева Н.П., Генералова В.М., Мартин Г.Г., Нестерова А.Н. Гормональний комплекс рослин і грибів. – Київ. - 2003. – 186 с.
  2. Васюк В.А. Фітогормони у системі “рослина-фітопатогенний гриб” // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, №4. – С. 505-518.
  3. Musatenko L., Generelova V., Martyn G.,Vedenicheva N., Vasyuk V. Hormonal Complex and  Ultratructure  of Maturing Aesculus hippocastanum Seeds // Russian J. of Plant Physiology. – 2003. – 50, N 3. – P. 404-409.
  4. Васюк В.А., Генералова В.М., Веденічева  Н.П., Мартин Г.Г., Мусатенко Л.І., Ситник К.М. Фізіологічні особливості росту первинного листка Phaseolus vulgaris L.  в умовах водного дефіциту після інкубації насіння в розчині АБК // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 5. – С. 632-639.
  5. Vasyuk V.A., Voytenko L.V., Musatenko L.I. Gibberellin-like substances in Chara contraria A. Br. (Charothyceae) // International Journal on algae. – 2004. – 6 (3). – P. 282-289.
  6. Domash V.I., Protsko R.F., Vasyuk V.A., Shumichin S.V., Ermolitskaya L.V., Sharpiro T.P. The content of abscisic acid and the activities of proteinases and trypsin inhibitory proteins in the germinating seed of common beans under water stress conditions // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2006. – 42, N1. –  P. 97-100.
  7. Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, 73, №5: 503-509.
  8. Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P.,  Voytenko L.V., Vasyuk V.A. Phytohormones during growth and development of Polypodiophyta //Advances in Biology & Earth Sciences., 20016,  1, N.1: 26-44.
  9. Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив модельованої грунтової посухи на ростові характеристики споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. // Физиология растений и генетика. 2018. 50 (3). С. 241-252.
  10. Kosakivska I.V., Voуtenko L.V., Vasjuk V.A. Endogenous phytohormones balance during perennial fern Dryopteris filix-mas sporophyte growth and development // Advances in Biology & Earth Sciences. – 2018. – 3 (3). – P. 183-196.
  11. Vasyuk V.A., Voytenko L.V., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Effect of exogenous abscisic acid on seed germination and growth of winter wheat seedlings under zinc stress // J. Stress Physiol & Biochem. 2019. 15 (2). – Р. 68-78.
  12. Voуtenko L.V., Vasjuk V.A. Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Еffect of exogenous treatment with abscisic acid on phytohormones accumulation in winter wheat seedlings under zinc stress // Advances in Biology & Earth Sciences. 2019. 4 (3) – Р. 184-195.
  13. Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М. Фітогормональна регуляція проростання насіння // Физиология растений и генетика. 2019. 51 (3). – С. 187-206.
  14. Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro // Укр. ботан. журн. 2019. 76 (3). – С. 260-269.
  15. Косаківська І.В., Щербатюк М.М., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Гормональна система рослин за дії важких металів // Вісник Харківського Національного аграрного університету. 2019. 3 (48). – С. 6-22.
  16. Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії // Физиология растений и генетика, 2019, т. 51, № 4, с. 324-337.

   

  На головну