Винокуров Денис Сергійович (Denys Vynokurov)

Народився 14 березня 1987 року у місті Херсон. У 2004-2008 рр. навчався в Херсонському державному університеті, після закінчення якого здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія. Хімія». У 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Назва дисертаційної роботи – «Рослинність долини р. Інгул: синтаксономія, динаміка, охорона». Працює в Інституті з 2009 року на посаді провідного інженера.

 

Наукові інтереси: геоботаніка, екологія рослин, біогеографія, охорона біорізноманіття, картування рослинності.

E-mail: phytosocio@ukr.net

 

ResearchGate

Google Scholar

Перелік публікацій:

 1. Denys Vynokurov, Vitalii Kolomiychuk. Phytosociological differentiation of the steppe vegetation of the Azov Sea coastline // 58th IAVS Symposium, Brno, Czech Republic, 19–24 July 2015 / Milan Chytrý, David Zelený & Eva Hettenbergerová (Eds.). – Masaryk University, Brno, 2015. – P. 398.
 2. Iwona Dembicz, IvanI. Moysiyenko, Anastasia Shaposhnikova, Denys Vynokurov, Valeriy Akatov & BarbaraSudnik-Wójcikowska. Kurgans as habitat islands // 58th IAVS Symposium, Brno, Czech Republic, 19 – 24 July 2015 / Milan Chytrý, David Zelený& Eva Hettenbergerová (Eds.). – Masaryk University, Brno, 2015. – P. 96.
 3. Винокуров Д.С. Stipo lessingianae - Salvion nutantis Vynokurov 2014 – новий союз степової рослинності // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали Міжнародної конференції молодих учених, присвяченої 120-річчя від дня народження Д.К. Зерова (м. Полтава, 15-20 вересня 2015 року). – Полтава, 2015. – С. 66.
 4. Винокуров Д.С. Синдинамічна концепція збереження біорізноманіття на прикладі степової зони України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали І (ХІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 21-22 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 22-24.
 5. Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №5. – С. 537-548.
 6. Винокуров Д.С. Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність // Укр. ботан. журн. – 2014. – 71, №2. – С. 148-160.
 7. Винокуров Д.С. Древесно-кустарниковая растительность долины р. Ингул (Украина) // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий. – 2014. – 2 (29). – С. 42-49.
 8. Willner, Wolfgang; Kuzemko, Anna; Bauer, Norbert; Becker, Thomas; Biţă-Nicolae, Claudia; Botta-Dukát, Zoltán; Chytrý, Milan; Dengler, Jürgen; Igić, Ruzica; Janišová, Monika; Kącki, Zygmunt; Korotchenko, Iryna; Krstivojević, Mirjana; Rédei, Tamás; Ruprecht, Eszter; Schratt-Ehrendorfer, Luise; Semenishchenkov, Yuri; Stančić, Zvjezdana; Vashenyak, Yulia; Vynokurov, Denys. Towards a revised classification of the Pontic-Pannonian steppe grasslands // 57st Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science. Biodiversity&Vegetation: Patterns, Processes, Conservation / Mucina, Ladislav; Price, Jodi N.; Kalwij, Jesse M. (ed). - Perth Kwongan Foundation, 2014. – P. 206.
 9. Wolfgang Willner, Anna Kuzemko, Norbert Bauer, Thomas Becker, Claudia Bita-Nicola, Zoltán Botta-Dukát, Milan Chytrý, Jürgen Dengler, Ruzica Igic, Monika Janišová, Zygmunt Kacki, Iryna Korotchenko, Mirjana Krstivojevic, Eszter Ruprecht, Luise Schratt-Ehrendorfer, Yuri Semenishchenkov, Zvjezdana Stancic, Yulia Vashenyak & Denys Vynokurov. Towards a Revised Classification of Pontic-Pannonian Steppe Grasslands // The 11th European Dry Grassland Meeting Steppes and Semi-Natural Dry Grasslands: Ecology, Transformation and Restoration. 5–15th June 2014, Tula, Russia. Abstracts & Excursion Guides. Tula: Kulikovo Field. 2014. P. 34-35.
 10. Idoia Biurrun, Itziar García-Mijangos, Asun Berastegi, Didem Ambarli, Iwona Dembicz, Goffredo Filibeck, Ute Jandt, Monika Janišová, Renaud Jaunatre, Zygmunt Kącki, Anna Kuzemko, Hristo Pedashenko, Nina Y. Polchaninova, Denys Vynokurov, Jürgen Dengler. Diversity of dry grasslands in Navarre (Spain) // Bull. Eur. Dry Grassl. Group. – 2014. – №24/25. – P. 4-21.
 11. Davydov D.A., Daciuk V.V., Vynokurov D.S. New localities of rare plant species in Volyn region (Ukraine) // The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: biology. – Issue 20, №1100, 2014. – P. 258-264.
 12. Винокуров Д.С. Новые синтаксоны высшего ранга в пределах класса Festuco-Brometea на территории Украины // Растительность Восточной Европы и Северной Азии. Материалы международной научной конференции (Брянск, 29 сентября – 3 октября 2014 года). – Брянск: ГУП «Брянское полиграфическое объединение», 2014. – С. 32
 13. Винокуров Д.С. Ксеротермна рослинність кристалічних відслонень долини р. Інгул // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014. – С. 81-82.
 14. Винокуров Д.С. Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна, 2014. – Вип. 65. – С. 135-150.
 15. Vynokurov D. Geographical and syntaxonomical differentiation of the Festuco-Brometeaclass within the plain part of Ukraine // 23rd International Workshop of theEuropean Vegetation Survey (8–12 May 2014, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana: ZRC Publishing House, 2014. – P. 163.
 16. Коломійчук В.П., Винокуров Д.С. Попередній продромус степової рослинності класу Festuco-Brometea БЗАМ на території України та Росії // Приоритеты научной ценности особо охраняемых природных территорий Полесья: мат-лы междунар. научно-практич. семинара (20 февраля 2014 г., г. Чернигов). – Чернигов, 2014. – С. 41-44.
 17. Vynokurov D. Dry grasslands of the Ingul river valley (Ukraine): syntaxonomy, anthropogenic dynamics and conservation // 10th European dry grassland meeting. When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands (24-31 May 2013, Zamość, Poland). – Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2013. – P. 65.
 18. Vynokurov D.S. Vegetation of limestone outcrops of the river Ingul valley // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Щолкіне, 18-22 червня 2013 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – С. 200-202.
 19. Дубина Д.В., Вакаренко Л.П., Устименко П.М., Винокуров Д.С. Екологічна мережа степової зони України: концепція формування та методологічні підходи // Перспективи розвитку в українському вимірі: матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (Київ, 23-25 квітня 2013 р.). – Херсон. Грінь Д.С., 2013. – С. 205-210.
 20. Винокуров Д.С. Досвід використання великомасштабного порівняння для класифікації степової рослинності України //  V відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 25 квітня 2013 року). Збірка тез доповідей (Відповідальний редактор М.Ф. Бойко). – Херсон: ХДУ, 2013. – С.  44.
 21. Екомережа степової зони України: принципи створення, структура, елементи / Ред. д-р біол. наук, проф. Д.В. Дубина, д-р біол. наук, проф. Я.І. Мовчан. – К.: LAT&K, 2013. – 409 с.
 22. Винокуров Д.С. Водно-болотні угіддя малих та середніх річок степової зони України (ботанічний аспект) // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) / Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ДІА, 2013. – C. 24-28.
 23. Винокуров Д.С. Галофітна рослинність долини р. Інгул // ІV відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 19 січня 2012 року). Збірка тез доповідей (Відповідальний редактор О.Є. Ходосовцев). – Херсон: Айлант, 2012. – С. 55.
 24. Винокуров Д.С. Рідкісні степові угруповання долини р. Інгул (Миколаївська та Кіровоградська обл.) // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ужгород, 19-23 вересня 2012 р.) – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012. – С. 125-127.
 25. Винокуров Д.С. Ключові території Інгульського регіонального екокоридору: характеристика, зв’язки, оптимізація // Чорноморськ. бот. ж. – 2011. – Т. 7, №4. – С. 329-346.
 26. Винокуров Д.С. Синтаксономія вищої водної рослинності долини р. Інгул // Чорноморськ. бот. ж. - 2011. - Т.7, №1. - С. 26-40.
 27. Винокуров Д.С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгомонова. Сер. №20. Біологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - №3. – С. 60-66.
 28. Винокуров Д.С. Раритетний фітоценофонд пропонованого ландшафтного заказнику місцевого значеняя «Зайчівська балка» (Миколаївська обл.) // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (9-13 серпня 2011 р., м. Березне, Рівненська обл., Україна). – Київ: ТОВ «Велес», 2011. – С. 100-101.
 29. Винокуров Д.С. Відновлювальні сукцесії степової рослинності агроландшафтів долини р. Інгул // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 111.
 30. Vynokurov D. Preliminary syntaxonomical surveys of class Festuco-Brometea in Ingul valley (Ukraine) // 8th European Dry Grassland Meeting. Dry grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. Abstract & Excursion Guides – Uman’: Publisher-polygraphic center “Vizavi”. – 2011. – p. 72.
 31. Винокуров Д.С. Высшая водная растительность р. Ингул: территориальное распределение, динамика и охрана (Николаевская, Кировоградская обл., Украина) // Материалы I (VII) Международнойконференции по водным макрофитам «Гидроботаника 2010» (пос. Борок, 9-13 октября 2010 г.). Ярославль: «Принт Хаус», 2010а. – с. 74-77.
 32. Винокуров Д.С. Природно-заповідний фонд долини р. Інгул як основа регіональної екомережі // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010б. – с. 188-189.
 33. Винокуров Д.С. Питання охорони рослинного покриву малих та середніх річок степової зони України // V ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, Херсон, 28.09. – 01.10.09 р. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 102.
 34. Мойсієнко І.І., Овечко С.В., Винокуров Д.С. Созофіти у флорі заплави Нижнього Дніпра // Чорноморськ. бот. ж. – 2009. – Т. 5, №1. – С. 108-123.
 35. Винокуров Д.С. Тенденції трансформацій рослинного покриву Малого Потьомкінського острову за останні 100 років // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2: материалы Международной научной конференции. – Херсон: Издательство ХНТУ, 2008. – С. 88-92.
 36. Винокуров Д.С., Мойсієнко І.І. Раритетне фіторізноманіття Бургунської балки (Херсонська область, Україна) // Тези доповідей молодих учених: Матеріали ІІ міжнародної конференції «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків, 19-20 листопада 2007 року. – Х.: Планета-Принт, 2007. – С. 397-398.
 37. Мойсієнко І.І., Винокуров Д.С. Просторова диференціація рослинного покриву Бургунської балки // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 194-197.
 38. Винокуров Д.С. Балки – рефугіуми степової флори в агроландшафті півдня України // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. – С. 15-17.

 

 

На головну