2021

1   2   3   4

 

Генкал С.І. Морфологія, таксономія та поширення рідкісного виду Aulacoseira cataractarum (Hustedt) Simonsen (Bacillariophyta) в Росії

3

Мінічева Г.Г., Цецхладзе М.С. Сучасний стан макрофітобентосу чорноморського узбережжя Грузії

9

Михайлюк Т.І., Виноградова О.М., Глазер К., Рибалка Н.А., Демченко Е.М., Карстен У. Водорості біологічних ґрунтових кірочок приморських дюн Дунайського біосферного заповідника (Одеська область, Україна)

25

Березовська В.Ю., Бурова О.В., Райда О.В. Нові знахідки Bambusina borreri (Ralfs) Cleve (Charophyta) – виду з Червоної книги України

63

Ткаченко Ф.П. Нова знахідка Pleurocladia lacustris A.Braun (Phaeophyceae) у Дніпровському лимані Чорного моря (Україна)

74

Вонг Ю.С., Рома Д.М. Потенціал біорозкладання та властивості біопластику з мікроводоростей

80

Нур Фадзліана А.Р., Ван Мазна В.О., Нор С.А.М., Чун Пін Фонг, Ло Вей. Різноманіття епіпельних ціанобактерій басейну р. Пінанг, Малайзія, виявлене за допомогою метагеномного підходу на основі 16S

93
   

2 (2021)

 

Боднар О.І., Андрєєв І.О., Прокоп’як М.З., Дробик Н.М., Грубінко В.В. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку чи хлоридом хрому

113

Ле Дін Хунг, Во Ті Дьє Транг. Лектин, специфічний до N-ацетилнейрамінової кислоти, з червоної водорості Gracilaria canaliculata Sonder та його антибактеріальна активність

126

Пушкар В.С. Комплекси діатомей верхнього пліоцену та їхнє значення для встановлення нижньої межі квартеру (південь Далекого Сходу)

141

Садогурська С.С. Неприкріплена форма цистозіри в Чорному морі: таксономія Gongolaria barbata f. repens comb. nov.

150

Генкал С.І. Новий для флори України вид роду Aulacoseira Thw. (Bacillariophyta)

163

Шаран Л.В., Венніла Дж.Дж. Фітофармакологічне дослідження водорості Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva (Rhodophyta) для застосування при оральних захворюваннях

170
   

 

На головну