Група практичної інформатики

Створення математичного підрозділу започаткував академік К.М. Ситник, який більше 30 років (до 2003 р.) очолював Інститут, а пізніше довгий час був почесним директором. Лабораторія математики, як окремий структурний підрозділ, почала своє існування в квітні 1979 р. і нараховувала на момент створення 8 співробітників. З 2006 р. носить назву група практичної інформатики у складі наук. співроб. І.М. Аніщенко та провідн. інжен. Н.В. Гурінович.

Повертаючись до часів створення підрозділу, до наукових напрямків, яким була присвячена робота математиків, можна віднести: вивчення різноманітності біоти України із застосуванням математичних методів, створення інформаційно-комп’ютерних систем різних ботанічних об’єктів, теоретичні питання вимірювання різноманітності таксонів судинних рослин і водоростей, вивчення внутрішньовидової мінливості різноманіття мікобіоти різних таксономічних груп, моделювання росту та розвитку деяких об’єктів рослинного світу, аналіз міжпопуляційної та внутрішньопопуляційної варіабельності деяких таксонів судинних рослин за допомогою як стандартних, так і самостійно розроблених методів, вивчення стану та динаміка ресурсів деяких видів лікарських рослин із застосуванням можливостей геоінформаційних систем, комп’ютеризація колекцій Гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW), застосування методів обчислювальної біології для порівняльних флористико-систематичних досліджень об’єктів міко- та фітобіоти України, комп’ютеризація бібліотечного фонду Інституту ботаніки тощо. Крім того, тут здійснюється адміністрування та комплексне обслуговування сайту Інституту та забезпечення інформаційного наповнення сайту ЄДЕБО, що пов’язане з підготовкою докторів філософії (PhD) на третьому освітньо-науковому рівні на базі Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, проводяться консультації з різних питань математичної обробки ботанічної інформації, роботи зі стандартними пакетами програм, а також з технічних питань експлуатації комп’ютерів і адаптації програмного забезпечення.

Результати наукової діяльності співробітників підрозділу, підготовлених самостійно та у співавторстві з науковцями інших відділів Інституту, висвітлено на сторінках 4 монографій, низки препринтів і статей у вітчизняних та закордонних виданнях.

Публікації останніх років

 1. Аніщенко І.М. Застосування досвіду відомих “електронних” гербаріїв світу для комп’ютеризації колекцій рослин та грибів природоохоронних об’єктів України // Заповідна справа в Україні. – 2009. – Т. 15, вип. 2. – С. 128-136.
 2. Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Аналіз кенофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України із застосуванням методів математичної статистики // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 4. – С. 536-546.
 3. Аніщенко І.М., Гурінович Н.В, Митропольська Н.Ю., Клечак І.Р. Використання інформаційних баз даних для дослідження штамів біотехнологічно цінних вищих базидіальних грибів // Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”. Серія хімічні і біологічні науки та технології. – 2010. – № 4. – С. 5-9.
 4. Andrii P. Gryganskyi, Soo Chan Lee, Anastasia P. Litvintseva, Matthew E. Smith, Gregory Bonito, Teresita M. Porter, Iryna M. Anishchenko, Joseph Heitman, Rytas Vilgalys. Structure, function, and phylogeny of the mating locus in the Rhizopus oryzae complex // PLoS ONE. – 2010. – Vol. 5, № 12. – P. 1-12.
 5. Andrii P. Gryganskyi; Richard A Humber; Matthew E Smith; Jolanta Miadlikovska; Steven Wu; Kerstin Voigt; Grit Walter; Iryna M Anishchenko; Rytas Vilgalys. Molecular Phylogeny of the Entomophthoromycota // Mol. Phylogenet. Evol. – 2012. – 65, № 2. – P. 682-694.
 6. Протопопова В.В., Шевера М.В., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г. Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних географічних зон України // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 2. – С. 158-163.
 7. Красняк О.І., Аніщенко І.М. Морфологічна й таксономічна диференціація видів Bromus squarrosus L. і B. japonicus Thunb. ex Murray (Poaceae) у флорі України: статистичний аналіз // Укр. ботан. журн. – 2013. – 70, № 1. – С. 68-73.
 8. Дудка І.О., Аніщенко І.М., Терентьєва Н.Г., Кривомаз Т.І. Субстратні уподобання міксоміцетів ксилобіонтного комплексу природно-заповідних об’єктів Українського Полісся // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – Вып. 4, 2013. – С. 21-32.
 9. Gryganskyi AP, Humber RA, Stajich JE, Mullens B, Anishchenko IM, et al. (2013) Sequential Utilization of Hosts from Different Fly Families by Genetically Distinct, Sympatric Populations within the Entomophthora muscae Species Complex // PLoS ONE 8(8): e71168. doi:10.1371
 10. Дудка І.О., Аніщенко І.М. Екологічні особливості міксоміцетів Прикарпатських і Карпатських лісів // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Збірка праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України A.M. Гродзинського (1926-1988). – К.: Наш формат, 2016. – С. 369-407.
 11. Дудка І.О., Аніщенко І.М. Порівняльна оцінка таксономічного розмаїття і субстратної приуроченості міксоміцетів Передкарпатських і Карпатських лісів // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – Т. XLVI, Екологічний збірник. – Львів, 2016. – С. 79-102.

 

E-mail:

       +38 (044) 2351311

На головну