Лікарські гриби роду Pleurotus (Fr.) P. Kumm.
у колекції IBK

 

Гриби роду Pleurotus (Fr.) P. Kumm. налічують більше 30 видів, 9 з яких вже широко культивують на різних рослинних субстратах в країнах Європи, Азії і Америки. Плодові тіла більшості видів гливи, що ростуть на деревині, зібрані у більш менш компактні групи (зростки), що налічують від декількох до десятків екземплярів. Часто вони розташовуються на деревині у вигляді черепиці. Звідси, наприклад, відбувається українська назва одного з видів Pleurotus (P. ostreatus) – “Глива звичайна” або “черепичаста”.

Більшість видів Pleurotus ростуть пнях, ослаблених або мертвих деревах, і інших деревних субстратах переважно листяних порід. Тільки P. eryngii – представник флори степів, росте на коренях рослин сімейства Apiaceae. Гриби роду Pleurotus – космополіти. Вони зустрічаються на усіх континентах земної кулі, окрім Антарктиди. Окремі види вешенок, наприклад P. сіytrinopileatus, P. djamor та ін. зустрічаються в регіонах з субтропічним і тропічним кліматом, інші – поширені в різних кліматичних зонах. P. ostreatus, наприклад, зустрічається в Європі, Азії, Північній Америці і навіть в Арктиці.

В колекції культур Інституту ботаніки підтримуються 15 видів роду Pleurotus. Цей рід представлений найбільшою кількістю штамів (263 штами), які виділені в різних регіонах України або отримані з колекцій інших країн. Всі ці види їстівні і всі вони мають лікувальні властивості. І звичайно головує серед них Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. – 170 штам. Pleurotus ostreatus, глива – звичайний мешканець наших лісів, базидиальный гриб – ксилотроф, що викликає білу гнилизну деревини. Глива є дуже цінним їстівним грибом, що має лікарські властивості.

Плодові тіла її містить до 8% мінеральних елементів, основну долю яких складають калій і фосфор (Соломко, 1988) [3] , а також залізо, кобальт, марганець, селен і інші мікроелементи, необхідні для збалансованого харчування людини. Плодові тіла включають увесь комплекс вітамінів групи В, а також жиророзчинні вітаміни D2 і Е. У білках цих грибів містяться усі 18 амінокислот. Водорозчинні полісахариди (глюканы) обумовлюють лікарські властивості міцелію і плодових тіл. Цей комплекс біологічно активних речовин, має радіопротекторну, імуностимулюючу, антиоксидантну. антиканцерогенну, антисклеротичну дією. Встановлено, що глива є добрим сорбентом важких металів, радіонуклідів і токсинів (Chang, Miles, 2004).

Ще в стародавній японській і китайській літературі вказувалося, що регулярне споживання гливи чинить сприятливу дію на організм людини, знижує високий кров’яний тиск і тонізує нервову систему.

Наприкінці 80-х років в колекції провадились дослідження біології, екології та технології культивування їстівних грибів з роду Pleurotus (Бисько Н.А., Дудка И.А., 1987) [2], проведений великий комплекс медико-біологічних досліджень і розроблена технологія отримання цінного харчового додатку шляхом глибинного культивування міцелію їстівного гриба P. ostreatus (Бухало А.С., 1988; Соломко Э.Ф., 1988).

Крім того P. оstreatus є дуже зручним тест-об’єктом, на якому можна проводять досліди по вивченню фізіології базидіальних грибів. Так у класичній монографії “Биология и культивирование съедобных грибов рода Вешенка” розглядаються механізми плодоношення видів з точки зору реалізації генетичної інформації. Авторами розроблені нові принципи отримання моноспорових культур, оригінальні підходи до вивчення фенотипічної мінливості штамів, що дало змогу одержати перспективні для біотехнологічного використання дікаріотичні ізоляти. У монографії дано аналіз факторів, що впливають на зміни у сукцесіях дереворуйнівних грибів у відкритій екосистемі при екстенсивному культивуванні гливи. Монографія представляє перше в світі узагальнення, в якому розглянуті питання ролі мікрофлори у створенні елективного субстрату для культивування гливи у замкненій екосистемі.

Дослідження P. ostreatus та інших видів роду Pleurotus співробітниками колекції продовжуються. Останнім часом увагу дослідників привернув новий для України рідкісний для мікобіоти світу та перспективний для культивування вид з лікувальними властивостями – Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quel.

В Україні Pleurotus nebrodensis був знайдений у 2008 році у Криму неподалік від м. Феодосія, де природні умови (пасовища на виходах вапнякових порід) співпадають з умовами у Сицилії, де він був знайдений вперше. Гриб був визначений співробітником Інституту ботаніки НАНУ д.б.н. В.П. Гелютою і занесений ним у Червону Книгу України. В подальшому він був виділений у чисту культуру і зберігається в Колекції культур шапинкових грибів Інституту.

 

 1. Соломко Е.Ф., Шашек В. Вдосконалення методики дослідження фізіології та кінетики росту Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. у глибинній культурі // Укр. ботан. журн. – 1984. – 41, № 4. – С.82-85.
 2. Бисько Н.А., Дудка И.А. Биология и культивирование съедобных грибов рода Вешенка. – Киев: Наукова думка, 1987. – 145 с.
 3. Соломко Э.Ф. Высший съедобный базидиальный гриб вешенка обыкновенная Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. как продуцент биомассы пищевого назначения (медико-биологический аспект). – Киев: Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного АН УССР, 1988. – 54 с.
 4. Соломко Э.Ф., Елисеева Р.С. Биосинтез витаминов группы В грибом Pleurotus ostreatus в глубинной культуре. // Прикладная биохимия и микробиология. – 1988. – 24, № 2. – С.164-169.
 5. Соломко Э.Ф. Синтетическая среда для культивирования Pleurotus ostreatus (Jacg.: Fr.) Kumm. – Киев: Ин-т ботаники им.   Н.Г. Холодного НАН Украины, 1992. – 22 c.
 6. Scherba V.V., Babitskay V.G., Truchonovec V.V., Fomina V.I., Bisko N.A., Mitropolskaya N.Yu. The Influence of the Cultivation Conditions on the Chemical Composition of Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. and Lentinus edodes (Berk.) Sing. // Int. J. Med. Mushr. – 1999. – V. 1., № 2. – P.181-185.
 7. Babitskay V.G., Bisko N.A., Scherba V.V., Mitropolskaya N.Yu., Puchkova T.A. Some Biologically Active Substances from Medicinal Mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm. (Agaricomycetideae) // Int. J. of Med. Mushr. – 1999. – V. 1., № 4. – P. 345-349.
 8. Соломко Э.Ф., Зинченко В.А. Грибная пищевая добавка, повышающая противолучевую резистентность организма // Успехи медицинской микологии. – Москва: 2004. – Т. 3. – С. 251-252.
 9. Трухановец В.В., Колодий Т.А., Бисько Н.А., Поединок Н.Л. Вегетативный рост и плодоношение грибов рода Pleurotus на растительных субстратах // Известия Гомельского госуниверситета. – 2013. – № 5. – С. 159-166.
 10. Бісько Н.А., Мироничева О.С., Бандура І.І. Вплив технологій обробки на основні показники якості субстратів гливи звичайної // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. − – № 2.

 

 

Рід Pleurotus (Fr.) P. Kumm. 1871
Список штамів

Pleurotus calyptratus (Lindblad Fr.) Sacc.

 1. 189 Obtained from CCBAS (461), Prague, Czech Republic, 1981.
 2. 1890 Obtained from HAI, Haifa, Israel, 2001.
 3. 1935 Obtained from HAI, Haifa, Israel, 2002.
 4. 2352 Isolated from carpophore Ukraine, Kocubincke, 2014.

 

Pleurotus citrinopileatus Singer

 1. 2041 Obtained from TSAU, Melitopil, Ukraine, 2010.
 2. 2160 Obtained from TSAU (AM2), Melitopil, Ukraine, 2011.
 3. 2161 Obtained from TSAU (404), Melitopil, Ukraine, 2011.

 

Pleurotus columbinus Quél.

 1. 128 Obtained from BIN (0573), St.-Petersburg, Russia, 1980. Received from TAA (77-602), 1979.
 2. 188 Obtained from CCBAS (1), Prague, Czech Republic, 1981. Received from Oxford, England, 1966.

 

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland

 1. 82 Obtained from Institute of agriculture (2-2-1), Budapest, Hungary, 1978.
 2. 88 Obtained from Institute of forest and melioration, (444), Sochi, Russia, 1976.
 3. 106 Obtained from VKM (F-1979), Moscow, Russia, 1979.
 4. 187 Obtained from CCBAS (463), Prague, Czech Republic, 1975.
 5. 1708 Obtained from IFB (206), Gomel, Belarus, 2000. Received from Institute of Plant, Pyongyang, Korea, (WS 608).
 6. 2467 Obtained from CCBAS, Prague, Czech Republic, 1980.
 7. 5114 Obtained from CCBAS (465), Prague, Czech Republic, 1978.

 

Pleurotus cystidiosus O.K. Mill.

 1. 190 Obtained from CCBAS (55), Prague, Czech Republic, 1981. Oryginally collected USA, Luisiana, 1931.
 2. 221 Obtained from Mycological Station, Prague, Czech Republic, 1983. Received from Taiwan.
 3. 1725 Obtained from HAI (95), Haifa, Israel, 2000. Isolated from carpophore Israel, Haifa, park, on Schinus terebinthifolius, 2000.
 4. 1726 Obtained from HAI (138), Haifa, Israel, 2000. Isolated from carpophore Israel, Haifa, park, on Morus alba, 2000.
 5. 1728 Obtained from HAI (140), Haifa, Israel, 2000. Isolated from carpophore Israel, Haifa, park, on Morus alba, 2000.
 6. 2465 Obtained from CCBAS, Prague, Czech Republic, 1980.

 

Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn

 1. 1526 Isolated from a cultivated fruit body, USA, Texas, 1997.
 2. 2159 Obtained from TSAU (AM 1), Melitopil, Ukraine, 2011.
 3. 2162 Obtained from TSAU (VDE 1), Melitopil, Ukraine, 2012.
 4. 2289 Obtained from TSAU (R-22), Melitopil, Ukraine, 2013.

 

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.

 1. 197 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, environs, 1970.
 2. 1560 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, Podol, 1997.
 3. 2468 Obtained from CCBAS, Prague, Czech Republic, 1980.

 

Pleurotus eryngii (DC.) Quél.

 1. 10 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, environs, 1977.
 2. 165 Isolated from carpophore Ukraine, Askanija Nova Reserve, 1989.
 3. 193 Obtained from CCBAS (25), Prague, Czech Republic, 1981.
 4. 1504 Obtained from HAI (202), Haifa, Israel, on Ferula sp., 1997.
 5. 1506 Obtained from HAI (203), Haifa, Israel, on Ferula sp., 1997.
 6. 1508 Obtained from HAI (3), Haifa, Israel, on Ferula sp., 1996.
 7. 1509 Obtained from HAI (4), Haifa, Israel, on Ferula sp., 1996.
 8. 1510 Obtained from HAI (5), Haifa, Israel, on Ferula sp., 1996.
 9. 1622 Obtained from HAI (15/1), Haifa, Israel, 1998.
 10. 1623 Obtained from HAI (25/1), Haifa, Israel, 1998.
 11. 1641 Obtained from HAI (4), Haifa, Israel, 1998.
 12. 1642 Obtained from HAI (13), Haifa, Israel, 1998.
 13. 1643 Obtained from HAI (3), Haifa, Israel, 1998.
 14. 1646 Obtained from HAI (2), Haifa, Israel, 1998.
 15. 1863 Obtained from HAI (1030), Haifa, Israel, 2005.
 16. 1972 Isolated from a cultivated fruit body, Japan, 2009.
 17. 1991 Isolated from a cultivated fruit body, Japan, 2009.
 18. 2011 Isolated from a cultivated fruit body, Germany, 2010.
 19. 2012 Isolated from a cultivated fruit body, Germany, 2010.
 20. 2015 Isolated from a cultivated fruit body, USA, 2010.
 21. 2127 Obtained from DNU (P-er), Donetsk, Ukraine, 2011.
 22. 2271 Isolated from a cultivated fruit body, China, 2012.
 23. 2308 Isolated from a cultivated fruit body, Belgium, 2013.
 24. 2351 Isolated from a cultivated fruit body, Ukraine, Kyiv, 2014.
 25. 2369 Isolated from a cultivated fruit body, Germany, 2009.
 26. 2370 Isolated from a cultivated fruit body, Germany, 2014.
 27. 2444 Obtained from Mycological Station, Prague, Czech Republic, 1983.
 28. 2447 Obtained from Erevanskyy University Yerevan, Armenia, 1984.
 29. 2448 Isolated from spores Ukraine, Zakarpatsky region, 1982.
 30. 2464 Obtained from Mycological Station, Prague, Czech Republic, 1998.
 31. 2469 Isolated from a cultivated fruit body, Thailand, 2011.

 

Pleurotus eryngii var. ferulae (Lanzi) Sacc.

 1. 2040 Obtained from TSAU (VDE 1), Melitopil, Ukraine, 2010.

 

Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél.

 1. 1855 Obtained from HAI (1028), Haifa, Israel, 2005.
 2. 1827 Obtained from HAI (1020), Haifa, Israel, 2006.
 3. 1947 Obtained from HAI (1023), Haifa, Israel, 2006.
 4. 2035 Isolated from carpophore, Ukraine, Crimea, 2010.

         

         

 

 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.

 1. 89 Obtained from CCBAS (477, f. florida), Prague, Czech Republic, 1987.
 2. 90 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, Feofania, decidious forest, 1969.
 3. 94 Obtained from BIN (467) St.-Petersburg, Russia, 1968. Isolated from carpophore Russia, St.-Petersburg, environs, 1968.
 4. 98 Obtained from Mycological Station (1014), Prague, Czech Republic, 1979.
 5. 107 Obtained from VKM (VKMF-1659), Moscow, Russia, 1979.
 6. 108 Obtained from VKM (VKMF-1997), Moscow, Russia, 1996.
 7. 109 Obtained from VKM (VKMF-2008), Moscow, Russia, 1976.
 8. 110 Isolated from carpophore Ukraine, Zakarpatski region on Fagus sylvicola, 1979.
 9. 123 Obtained from Institute of Forestry, Petrozavodsk, Russia, 1978.
 10. 132 Isolated from carpophore Ukraine, Zakarpatski region, Pereczin district, on Fagus sylvicola, 1975.
 11. 133 Obtained from Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary, 1970.
 12. 161 Obtained from Institute of agriculture (7-7-1), Budapest, Hungary, 1978.
 13. 162 Obtained from Institute of agriculture (7-2-1), Budapest, Hungary, 1978.
 14. 163 Obtained from Institute of forest and melioration (37), Sochi Russia, 1980.
 15. 164 Obtained from Institute of agriculture (7-1-6), Budapest, Hungary, 1978.
 16. 171 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv region, Irpin, on Quercus robur, 1976.
 17. 172 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, environs, on Acer negundo, 1979.
 18. 180 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, environs, on Betula pendula, 1980.
 19. 183 Obtained from IFB (44), Gomel, Belarus, 1986.
 20. 191 Obtained from CCBAS (78, f.florida), Prague, Czech Republic, 1981.
 21. 192 Obtained from CCBAS (472), Prague, Czech Republic, 1981.
 22. 202 Obtained from CCBAS (473), Prague, Czech Republic, 1981.
 23. 236 Obtained from CCBAS (475), Prague, Czech Republic, 1983.
 24. 237 Obtained from CCBAS (474), Prague, Czech Republic, 1983.
 25. 239 Obtained from CCBAS (476), Prague, Czech Republic, 1983.
 26. 295 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv on Populus alba, 1979.
 27. 297 Isolated from carpophore Russia, Krasnoyarsk, Picea sp., 1991.
 28. 299 Obtained from IFB ( 668 ), Gomel, Belarus, 1985.
 29. 300 Obtained from IFB ( 2525 ), Gomel, Belarus, 1990.
 30. 525 Obtained from Institute of Plant, (P-1, f. florida), Pyongyang, Korea 1992.
 31. 527 Obtained from CCBAS (P-1, f.florida), Prague, Czech Republic, 1983.
 32. 528 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, environs, on Populus sp., 1984.
 33. 529 Obtained from Institute of vegetable-growing, Kecskemet, Hungary, 1984.
 34. 530 Obtained from Institute of vegetable-growing (H-7), Kecskemet, Hungary, 1984.
 35. 531 Isolated from carpophore Hungary, Borota, on Populus sp., 1984.
 36. 532 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Populus sp., 1987.
 37. 533 Isolated from carpophore Uzbekistan, Tashkent region, 1990.
 38. 534 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Robinia pseudoacacia, 1991.
 39. 535 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, environs, on Populus alba, 1991.
 40. 536 Obtained from Lviv Foresttechnical University (7) Lviv, Ukraine, 1991.
 41. 538 Obtained from Scientifically Research Institute of agriculture (431), Ashgabat, Turkmenistan, 1991.
 42. 539 Isolated from carpophore Ukraine, Simferopil, environs, 1991.
 43. 547 Obtained from Academy of agriculture (S-5), Poznan, Poland, 1993.
 44. 548 Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus sp., 1993.
 45. 549 Isolated from a cultivated fruit body (Italspawn, P24), 1995.
 46. 550 Isolated from a cultivated fruit body (Italspawn, P20), 1995.
 47. 551 Isolated from a cultivated fruit body (Silvan HKk-35), 1995.
 48. 552 Isolated from carpophore Russia, Tver, 1996.
 49. 553 Obtained from Northwest Mycological Consultants Inc., (CS-27), Oregon, USA, 1994.
 50. 563 Obtained from IFB (273), Gomel, Belarus, 1978.
 51. 564 Obtained from CCBAS (Somycel 3004), Prague, Czech Republic, 1989.
 52. 565 Isolated from carpophore Ukraine, Ternopil region, Kremenec, on Juglus regia, 1983.
 53. 566 Obtained from Institute of agriculture (Plo-5), Budapest, Hungary, 1978.
 54. 567 Obtained from Institute of agriculture (7-5-5), Budapest, Hungary, 1978.
 55. 568 Obtained from Institute of agriculture (7-7-5), Budapest, Hungary, 1978.
 56. 569 Obtained from Institute of Botany (B-9), Ashgabat, Turkmenistan, 1998.
 57. 570 Obtained from Institute of Botany (B-10), Ashgabat, Turkmenistan, 1998.
 58. 571 Obtained from Institute of Botany (B-19), Ashgabat, Turkmenistan, 1998.
 59. 575 Isolated from carpophore Ukraine, Zhytomir region, on Robinia pseudoacacia, 1976.
 60. 576 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Populus sp., 1976.
 61. 578 Obtained from Institute of forest and melioration (0-1), Sochi, Russia, 1980.
 62. 579 Obtained from Institute of forest and melioration, (0-3), Sochi, Russia, 1980.
 63. 580 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Fagus sp., 1981.
 64. 581 Obtained from IFB (31-76), Gomel, Belarus, 1981.
 65. 582 Obtained from IFB (37-77), Gomel, Belarus, 1981.
 66. 583 Obtained from IFB (38-77), Gomel, Belarus, 1981.
 67. 584 Isolated from carpophore Ukraine, Lviv region, on Fagus sp., 1981.
 68. 585 Isolated from carpophore Ukraine, Lviv region, on Populus tremula, 1981.
 69. 935 Obtained from IFB (99), Gomel, Belarus, 1995.
 70. 936 Obtained from IFB (100), Gomel, Belarus, 1995.
 71. 1010 Obtained from Institute of microbiology (KW-1), Kishinev, Moldova, 1989.
 72. 1011 Obtained from Agricultural Institute (Kodru-62), Kishinev, Moldova, 1989.
 73. 1012 Obtained from Agricultural Institute (Kodru-33), Kishinev, Moldova, 1989.
 74. 1013 Obtained from Institute of microbiology (KD-2), Kishinev, Moldova, 1989.
 75. 1016 Obtained from DNU (D-112), Donetsk, Ukraine, 1987.
 76. 1017 Obtained from DNU (D-103), Donetsk, Ukraine, 1987.
 77. 1019 Obtained from State farm “Zarechje” (334, f. florida), Moscow, Russia, 1989.
 78. 1535 Isolated from a cultivated fruit body, USA, 1997.
 79. 1543 Isolated from a cultivated fruit body, USA, 1997.
 80. 1665 Isolated from carpophore Ukraine, Mykolaiv, environs, 1997.
 81. 1684 Isolated from a cultivated fruit body, USA, 1997.
 82. 1685 Isolated from a cultivated fruit body, USA, 1997.
 83. 1688 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Quercus robur, 2000.
 84. 1865 Isolated from carpophore Ukraine, Carpathian National Park, on Fraxinus excelsior, 2004.
 85. 1940 Obtained from Institute of microbiology (CNM NFB-04), Kishinev, Moldova, 2008.
 86. 2049 Obtained from DNU (P-93), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2009.
 87. 2053 Obtained from DNU (P-90), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2009.
 88. 2063 Obtained from DNU (P-2k), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus alba, 2010.
 89. 2064 Obtained from DNU (P-91), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2009.
 90. 2089 Obtained from DNU (D-140), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2001.
 91. 2090 Obtained from DNU (P-004), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus alba, 2004.
 92. 2091 Obtained from DNU (P-008), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus alba, 2008.
 93. 2092 Obtained from DNU (P-01), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2001.
 94. 2093 Obtained from DNU (P-011), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2003.
 95. 2094 Obtained from DNU (P-035), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 1995.
 96. 2095 Obtained from DNU (P-038), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 1999.
 97. 2096 Obtained from DNU (P-039), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 1999.
 98. 2097 Obtained from DNU (P-081), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, Donetsk Botanical Garden of NAS of Ukraine, on Populus alba, 1998.
 99. 2098 Obtained from DNU (P-082), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, Donetsk Botanical Garden of NAS of Ukraine, on Populus alba, 1998.
 100. 2099 Obtained from DNU (P-083), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, Donetsk Botanical Garden of NAS of Ukraine, on Populus alba, 1998.
 101. 2100 Obtained from DNU (P-087), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, Donetsk Botanical Garden of NAS of Ukraine, on Populus bolleana, 1998.
 102. 2101 Obtained from DNU (P-088), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, Donetsk Botanical Garden of NAS of Ukraine, on Populus bolleana, 1998.
 103. 2102 Obtained from DNU (P-089), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, Donetsk Botanical Garden of NAS of Ukraine, on Populus bolleana, 1998.
 104. 2103 Obtained from DNU (P-105), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Slovjansk forestry, on Populus alba, 2004.
 105. 2104 Obtained from DNU (P-106), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Slovjansk forestry, on Populus alba, 2004.
 106. 2105 Obtained from DNU (P-107), Donetsk, Ukraine, 2016. Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Slovjansk forestry, on Populus alba, 2007.
 107. 2106 Obtained from DNU (P-108), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Slovjansk forestry, on Populus alba, 2008.
 108. 2107 Obtained from DNU (P-12), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, “Svjati hory” National Park, on Populus alba, 2002.
 109. 2108 Obtained from DNU (P-12k), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, “Svjati hory” National Park, on Populus alba, 2002.
 110. 2109 Obtained from DNU (P-175), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Slovjansk forestry, on Populus bolleana, 2005.
 111. 2110 Obtained from DNU (P-191), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Krasnolimanske forestry, on Populus alba, 2007.
 112. 2111 Obtained from DNU (P-192), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, Krasnolimanske forestry, on Populus alba, 2007.
 113. 2112 Obtained from DNU (P-200), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2000.
 114. 2113 Obtained from DNU (P-202), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2003.
 115. 2114 Obtained from DNU (P-203), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2003.
 116. 2115 Obtained from DNU (P-204), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2004.
 117. 2116 Obtained from DNU (P-206), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 1997.
 118. 2117 Obtained from DNU (P-208), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2006.
 119. 2118 Obtained from DNU (P-217), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, “Svjati hory” National Park, on Populus alba, 2007.
 120. 2119 Obtained from DNU (P-47), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, “Svjati hory” National Park, on Populus alba, 2007.
 121. 2120 Obtained from DNU (P-6), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2006.
 122. 2121 Obtained from DNU (P-6v), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2006.
 123. 2122 Obtained from DNU (P-кл), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2007.
 124. 2123 Obtained from DNU (P-14), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk region, “Svjati hory” National Park, on Populus alba, 2002.
 125. 2124 Obtained from DNU (P-4), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus alba, 2010.
 126. 2125 Obtained from DNU (P-7), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus alba, 2010.
 127. 2126 Obtained from DNU (P-94), Donetsk, Ukraine, 2016, Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, on Populus bolleana, 2009.
 128. 2151 Isolated from carpophore Ukraine, Donetsk, 2003.
 129. 2169 Isolated from carpophore Ukraine, Lviv, on Populus alba, 2009.
 130. 2181 Isolated from a cultivated fruit body, (Korona 357), 2000.
 131. 2182 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Populus sp., 2003.
 132. 2183 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Populus sp., 2003.
 133. 2184 Isolated from a cultivated fruit body, (Denita), Ukraine, 2001.
 134. 2185 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, on Aésculus hippocástanum, 2010.
 135. 2186 Obtained from farm “Korona” (D 9/4/15), Demjen, Hungary, 2000.
 136. 2187 Obtained from farm “Korona” (A /9/4/16), Demjen, Hungary, 2000.
 137. 2188 Obtained from farm “Korona” (C 8/9/1), Demjen, Hungary, 2000.
 138. 2189 Obtained from Mycological Station, Prague, Czech Republic, 2006.
 139. 2249 Obtained from TSAU (K-6), Melitopil, Ukraine, 2012.
 140. 2250 Obtained from TSAU (2199), Melitopil, Ukraine, 2012.
 141. 2251 Obtained from TSAU (2175), Melitopil, Ukraine, 2012.
 142. 2252 Obtained from TSAU (Pearl), Melitopil, Ukraine, 2012.
 143. 2253 Obtained from TSAU (HK-80), Melitopil, Ukraine, 2012.
 144. 2275 Isolated from a cultivated fruit body, (Italspawn P-77), 2012.
 145. 2284 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv region, Vorzel, on Tilia europaea, 2012.
 146. 2285 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv region, Vorzel, on Carpinus betulus, 2012.
 147. 2286 Isolated from carpophore Ukraine, Ivano Frankivsk region, Reserve Huzulschyna, 2013.
 148. 2287 Obtained from TSAU (K-12), Melitopil, Ukraine, 2012.
 149. 2292 Obtained from TSAU (Gisa), Melitopil, Ukraine, 2013.
 150. 2301 Obtained from TSAU (K-17), Melitopil, Ukraine, 2013.
 151. 2316 Obtained from TSAU (2191), Melitopil, Ukraine, 2013.
 152. 2317 Obtained from TSAU (Kr), Melitopil, Ukraine, 2013.
 153. 2318 Obtained from TSAU (Azul), Melitopil, Ukraine, 2013.
 154. 2319 Obtained from TSAU (CA), Melitopil, Ukraine, 2013.
 155. 2320 Obtained from TSAU (56), Melitopil, Ukraine, 2013.
 156. 2321 Obtained from TSAU (JB), Melitopil, Ukraine, 2013.
 157. 2322 Obtained from TSAU (RL), Melitopil, Ukraine, 2013.
 158. 2323 Obtained from TSAU (RH), Melitopil, Ukraine, 2013.
 159. 2324 Obtained from firma “Biotechnology”, Donetsk, Ukraine, 2013.
 160. 2445 Obtained from Mycological Station, (25), Prague, Czech Republic, 1983.
 161. 2449 Isolated from a cultivated fruit body, (DV), Ukraine, 2010.
 162. 2451 (f. florida) = 435 nina.
 163. 2452 Isolated from a cultivated fruit body, (Amycel 3000), Ukraine, 2004.
 164. 2453 Obtained from IFB (175), Gomel, Belarus, 1977.
 165. 2456 Isolated from a cultivated fruit body, (M-5), Ukraine, 2007.
 166. 2457 Obtained from Institute of agriculture (Olaz-5), Budapest, Hungary, 1975.
 167. 2458 Isolated from a cultivated fruit body (Kyiv-5), Ukraine, Lviv region, on Fagus sylvicola, 1978.
 168. 2460 Isolated from a cultivated fruit body, (Palmycel 107), 1999.
 169. 2461 Isolated from a cultivated fruit body (Kyiv-6), Belarus, Gomel, on Populus tremula 1979.
 170. 2462 Isolated from a cultivated fruit body (L), Ukraine, 2001.

 

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.

 1. 111 Obtained from VKM (F-2006), Moscow, Russia, 1979.
 2. 194 Obtained from CCBAS (478), Prague, Czech Republic, 1981.
 3. 230 Obtained from VKM (F-2007), Moscow, Russia, 1979.
 4. 1856 Obtained from HAI (1024), Haifa, Israel, 2005.
 5. 2036 Obtained from TSAU (P 17), Melitopil, Ukraine, 2010.
 6. 2037 Obtained from TSAU (P 3), Melitopil, Ukraine, 2010.
 7. 2145 Obtained from TSAU (Phoenix), Melitopil, Ukraine, 2011.
 8. 2256 Isolated from carpophore Ukraine, Kyiv, Repina str., 2012.
 9. 2262 Isolated from carpophore Russia, Moscow region, Zvenigorod, Biological station, 2012.
 10. 2314 Obtained from TSAU (Hibrid), Melitopil, Ukraine, 2011.

 

Pleurotus salignus (Fr.) Kumm. s. Romagn

 1. 181 Isolated from carpophore Russia, Altay Territory, Altay Reserve, Yaylou, on Betula sp., 1980.
 2. 182 Isolated from carpophore Russia, Altay Territory, Altay Reserve, Chemosh cordon, on Betula sp., 1980.

 

Список скорочень назв колекцій культур та установ

Following abbreviations of Culture collections and Institutions are used:

 • BIN – V.L. Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, St.-Petersburg, Russia
 • CBS – Central Bureau of Fungal Cultures (Centraalbureau voor Shimmelculture), Netherlands
 • CCBAS – Culture Collection of Basidiomycetes, Institute of Microbiology, Prague, Czech Republic
 • DNU – Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
 • DPRK – Democratic People’s Republic of Korea
 • FCKU – Culture Cillection of Fungi at Kyiv University, Kyiv, Ukraine
 • FIE – Institut für Forstwissenschften, Eberswalde, Germany
 • HAI – International Centre for Cryptogamic Plants and Fungi. Institute of Evolution, University if Haifa, Haifa, Israel
 • IFB – Institute of Forestry, National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus
 • IMB – International Myco Biologics, Inc., Texas, USA
 • InMi NASB – Institute of microbiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
 • MMRI – Mori Mushroom Research Institute, Japan
 • MS – Mycological Station, Prague, Czech Republic
 • MSU – Moscow State University, Moscow, Russia
 • TSAU – Tavria State Agrotechnological University, Melitopil, Ukraine
 • VKM – Russion Collection of Microorganisms, Moscow, Russia
 • WCh – Company “Weser-Champignon”, Germany

 

На головну