Альгология 2017, 27(1): 3–14

 

https://doi.org/10.15407/alg27.01.003

 

Бухтіярова Л.І.

 

Planothidium bilensis sp. nov. (Bacillariophyta) з малої водойми мегалополісу (Україна)

 

Резюме

Знайдено новий вид у безіменній малій водоймі на території ландшафтного заповідника «Жуків острів», лівобережної частини пойми р. Дніпро, південна межа м. Києва. Planothidium bilensis sp. nov. має незвичну контактуючу стулку з двома лінзоїдами, розташованими навпроти один одного, і діагональне розміщення стернума. Обидва лінзоїда містять по одному кремнієвому лінзовидному db-елементу й лінзовидну порожнину поряд з ним, які утворюють відповідну дволінзову оптичну систему. Обговорюються основні типи та деякі види лінзоїдів. Для морфологічного описання панцира Bacillariophyta запропоновано нові терміни – пласковипуклий (pc-лінзоїд) і двояковипуклий (bc-лінзоїд) лінзоїд. Морфологія лінзоїдів відповідає видовому рангу таксономії та може слугувати надійною ознакою для розрізнення близьких видів.

 

 

 

На головну