Аспірантура і докторантура

 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України відповідно до наказу МОН України від 03.02.2017 р. № 18-л отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія (ліцензований обсяг 10 осіб).

 

Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України на 2019 рік

 

ОГОЛОШЕННЯ про прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на 2018-2022 рр.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 

ПОЛОЖЕННЯ про центр науково-освітньої підготовки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України