Альгология 2017, 27(1): 15–21

 

https://doi.org/10.15407/alg27.01.015

 

Рябушко В.І., Железнова С.Н., Нєхорошев М.В.

 

Вплив азоту на накопичення фукоксантину діатомовою водорістю Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin

 

Резюме

Досліджено вплив концентрації азоту в поживному середовищі на накопичення фукоксантину діатомовою водорістю Cylindrotheca closterium. Вміст Fc у біомасі мікроводорості визначали при переході на стаціонарну фазу росту. Встановлено, що високі концентрації нітрату натрію (225-300 мг · л-1) сприяють накопиченню біомаси C. closterium і підвищенню вмісту фукоксантину в культурі до 15 мг · г-1 сухої біомаси. При цьому максимальна концентрація клітин складає понад 2 млн кл. ∙ мл-1, а середньодобова питома швидкість росту – 0,21 доб-1. Використання питомого середовища з високою концентрацією азоту дає змогу одержувати культуру C. closterium,збагачену біологічно активною речовиною фукоксантин. Тому, водорість Cylindrotheca closterium можна розглядати як перспективний об’єкт у біотехнології.

 

На головну